Tanja Winther

Professor og leder Include
Bilde av Tanja Winther
English version of this page
Telefon +47-22858915
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Min faglige bakgrunn og interesse ligger i de sosio-kulturelle aspektene knyttet til energi, spesielt elektrisk strøm. Fra energisystemer initieres, utvikles og implementeres til de tas i bruk, blir de formet av sosiale og kulturelle forhold. Samtidig har slike teknologier sosiale effekter. Jeg er spesielt opptatt av hvordan ulik maktfordeling og kjønnsrelasjoner spiller inn, hvordan folks ideer om det gode liv, komfort og organisering av tid samspiller med deres bruk av nye teknologier, samt hvordan energi henger sammen med store utfordringer som fattigdom og miljø. Jeg har gjort feltarbeid i Zanzibar (Tanzania), Kenya, The Sunderban Islands (India) og i Norge.

Pågående prosjekter

Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling (NFR: FME Samfunn, 2020-27) 

Tidligere prosjekter

Undervisning

Jeg underviser for tiden i

Tidligere undervisning, Norge:

Undervisning utenfor Norge:

 • Energy and Society, Durham University (Masterprogram, ulike emner, 2015 og 2016)
 • Gender and Development, Malawi University, Chancellor College (emnet er del av Masterprogram i Public Administration and Management, 2015)

  Bakgrunn

  Verv

   

  Emneord: Energi, elektrisitet, kjønn, forbruk, praksis, bærekraftig utvikling, livskvalitet, Asia, Afrika, Norge
  Publisert 15. aug. 2011 14:42 - Sist endret 22. mars 2021 18:41