Tanja Winther

Professor og leder Include
Bilde av Tanja Winther
English version of this page
Telefon +47-22858915
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Min faglige bakgrunn og interesse ligger i de sosio-kulturelle aspektene knyttet til energi, spesielt elektrisk strøm. Fra energisystemer initieres, utvikles og implementeres til de tas i bruk, blir de formet av sosiale og kulturelle forhold. Samtidig har slike teknologier sosiale effekter. Jeg er spesielt opptatt av hvordan ulik maktfordeling og kjønnsrelasjoner spiller inn, hvordan folks ideer om det gode liv, komfort og organisering av tid samspiller med deres bruk av nye teknologier, samt hvordan energi henger sammen med store utfordringer som fattigdom og miljø. Jeg har gjort feltarbeid i Zanzibar (Tanzania), Kenya, The Sunderban Islands (India) og i Norge.

Pågående prosjekter

Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling (NFR: FME Samfunn, 2020-27) 

Tidligere prosjekter

Undervisning

Jeg underviser for tiden i

Tidligere undervisning, Norge:

Undervisning utenfor Norge:

 • Energy and Society, Durham University (Masterprogram, ulike emner, 2015 og 2016)
 • Gender and Development, Malawi University, Chancellor College (emnet er del av Masterprogram i Public Administration and Management, 2015)

  Bakgrunn

  Verv

   

  Emneord: Energi, elektrisitet, kjønn, forbruk, praksis, bærekraftig utvikling, livskvalitet, Asia, Afrika, Norge

  Publikasjoner

  • Winther, Tanja (2021). Searching for variation and complexity. I Podjed, Dan; Gorup, Meta; Borecky, Pavel & Guerrón Montero, Carla (Red.), Why the world needs anthropologists. Routledge. ISSN 9781350147133. s. 85–98.
  • Jackson Inderberg, Tor Håkon; Sæle, Hanne; Westskog, Hege & Winther, Tanja (2020). The dynamics of solar prosuming: Exploring interconnections between actor groups in Norway. Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 70, s. 1–11. doi: 10.1016/j.erss.2020.101816. Fulltekst i vitenarkiv
  • Winther, Tanja; Ulsrud, Kirsten; Matinga, Margaret; Govindan, Mini; Gill, Bigsna & Saini, Anjali [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). In the light of what we cannot see: Exploring the interconnections between gender and electricity access. Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 60(101334). doi: 10.1016/j.erss.2019.101334. Fulltekst i vitenarkiv
  • Matinga, Margaret N.; Gill, Bigsna & Winther, Tanja (2019). Rice Cookers, Social Media, and Unruly Women: Disentangling Electricity's Gendered Implications in Rural Nepal . Frontiers in Energy Research. ISSN 2296-598X. 6(140). doi: 10.3389/fenrg.2018.00140. Fulltekst i vitenarkiv
  • Standal, Karina; Winther, Tanja & Danielsen, Katrine (2018). Energy Politics and Gender. I Hancock, Kathleen & Allison, Juliann (Red.), The Oxford Handbook of Energy Politics. Oxford University Press. ISSN 9780190861360. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190861360.013.6. Fulltekst i vitenarkiv
  • Westskog, Hege; Winther, Tanja & Aasen, Marianne (2018). The creation of an ecovillage: Handling identities in a Norwegian sustainable valley. Sustainability. ISSN 2071-1050. 10(6). doi: 10.3390/su10062074. Fulltekst i vitenarkiv
  • Winther, Tanja; Westskog, Hege & Sæle, Hanne (2018). Like having an electric car on the roof: Domesticating PV solar panels in Norway. Energy for Sustainable Development. ISSN 0973-0826. 47, s. 84–93. doi: 10.1016/j.esd.2018.09.006. Fulltekst i vitenarkiv
  • Winther, Tanja & Bell, Sandra (2018). Domesticating In Home Displays in selected British and Norwegian households. Science & Technology Studies. ISSN 2243-4690. 31(2), s. 19–38. doi: 10.23987/sts.56791. Fulltekst i vitenarkiv
  • Winther, Tanja; Ulsrud, Kirsten & Saini, Anjali (2018). Solar powered electricity access: Implications for women’s empowerment in rural Kenya. Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 44, s. 61–74. doi: 10.1016/j.erss.2018.04.017. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ulsrud, Kirsten; Rohracher, Harald; Winther, Tanja; Muchunku, Charles & Palit, Debajit (2018). Pathways to electricity for all: What makes village-scale solar power successful? Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 44, s. 32–40. doi: 10.1016/j.erss.2018.04.027. Fulltekst i vitenarkiv
  • Winther, Tanja; Matinga, Margaret N.; Ulsrud, Kirsten & Standal, Karina (2017). Women’s empowerment through electricity access: scoping study and proposal for a framework of analysis. Journal of Development Effectiveness. ISSN 1943-9342. 9(3), s. 389–417. doi: 10.1080/19439342.2017.1343368. Fulltekst i vitenarkiv
  • Winther, Tanja & Gurigard, Kjell (2017). Energy performance contracting (EPC): a suitable mechanism for achieving energy savings in housing cooperatives? Results from a Norwegian pilot project. Energy Efficiency. ISSN 1570-646X. 10(3), s. 577–596. doi: 10.1007/s12053-016-9477-0. Fulltekst i vitenarkiv
  • Standal, Karina & Winther, Tanja (2016). Empowerment Through Energy? Impact of Electricity on Care Work Practices and Gender Relations. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. 43(1), s. 27–45. doi: 10.1080/08039410.2015.1134642. Fulltekst i vitenarkiv

  Se alle arbeider i Cristin

  • Winther, Tanja (2022). Strømstøtten kunne vært mer målrettet. [Fagblad]. Klima (CICERO).
  • Winther, Tanja & Abram, Simone Almond (2022). Introduction to conference.
  • Winther, Tanja (2022). Forbrukersperspektiver.
  • Winther, Tanja (2022). Refleksjoner rundt kjønn i energiomstillingen .
  • Winther, Tanja (2022). What is fair? Reflections on energy transitions and fairness from a bottom-up perspective .
  • Winther, Tanja (2022). Wider issues of social acceptance in the energy transition with learnings from cases.
  • Winther, Tanja (2021). En grønn omstilling må være rettferdig (i bilag til Aftenposten).
  • Winther, Tanja; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Røe, Per Gunnar & Smørdal, Ole (2021). Møte med rep. fra Energi- og vassdragsavdelingen i Olje- og energidepartementet (OED).
  • Winther, Tanja (2021). The Route from Energy Transitions to Social Transitions — Where do Women Stand? [Tidsskrift]. Energy and Gender in Asia: A regional review.
  • Winther, Tanja (2021). Socially inclusive transitions.
  • Stokstad, Sigrid; Enger, Johanne Heen; Winther, Tanja; Olsen, Pål Erik & Sæther, Bjørnar (2021). Møte med Lillestrøm kommune, Ullensaker kommune og Viken fylkeskommune i forbindelse med prosjekt Medvirkning og sommerstudie.
  • Winther, Tanja (2021). Hvorfor Include?
  • Inderberg, Tor Håkon Jackson & Winther, Tanja (2021). - Jeg skammer meg sånn Nina (61) lever på strøm- prisens nåde. [Avis]. VG.
  • Winther, Tanja (2021). Frykter ny nettleiemodell vil føre til at flere sliter med strømregningen. [Fagblad]. Europower Energi.
  • Winther, Tanja (2021). Socially just energy transition.
  • Winther, Tanja; Westskog, Hege & Leikanger, Iris (2021). Arbeid med videreutvikling av maler for Midtveisrapportering.
  • Winther, Tanja (2021). A socially just energy transition.
  • Winther, Tanja & Røe, Per Gunnar (2021). Møte med Include-partner A-lab.
  • Winther, Tanja; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Smørdal, Ole; Westskog, Hege & Berge, Erik (2021). Møte med Include-partner Troms og Finnmark fylkeskommune.
  • Winther, Tanja; Inderberg, Tor Håkon Jackson & Sundet, Øyvind (2021). Møte med Troms Kraft.
  • Winther, Tanja; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Solnørdal, Mette Talseth & Nilsen, Elin Anita (2021). Include - Fellesmøte med partnere i Tromsø.
  • Winther, Tanja & Sundet, Øyvind (2021). Folks betalingsproblemer kan øke. Nationen. ISSN 0805-3782.
  • Winther, Tanja (2021). Searching for Variation and Complexity (Book Launch Interview). [Internett]. YouTube.
  • Winther, Tanja & Røe, Per Gunnar (2021). Innspill til Oslo Science City (mars, april, mai).
  • Winther, Tanja (2021). Synergimøte Include - COJUST/NTRANS.
  • Winther, Tanja (2021). Møte med Lyse Kraft.
  • Winther, Tanja; Jordhus-Lier, David Christoffer & Westskog, Hege (2021). Presentasjon av Include.
  • Winther, Tanja (2020). Equitable energy transition.
  • Winther, Tanja (2020). Kan koronapandemien gjøre energibruken vår mer bærekraftig? [Internett]. SUMs Pandemipodcast - episode 14.
  • Winther, Tanja (2020). Bruk av solpaneler i Norge - resultater fra forskningen . [Internett]. Solenergiklyngens Podcast.
  • Holsten, Hilde; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Westskog, Hege & Winther, Tanja (2020). Hvem skaffer seg solcellepanel hjemme? [Tidsskrift]. Forskning.no.
  • Winther, Tanja & Smørdal, Ole (2020). Dialgmøte med Utdanningsforbundet.
  • Hultgreen, Liv Randi; Kallbekken, Steffen; Marstein, Erik Stensrud; Tomasgard, Asgeir & Winther, Tanja (2020). Krisepakker som forsterker krisen. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
  • Winther, Tanja (2020). Forskningssenteret Include: Det rasjonale, planer og potensielle utfordringer.
  • Winther, Tanja (2020). Frokostseminar - Inkluderende energiomstilling: temaer, perspektiver og erfaringer fra tidligere forskning. Frokostseminar arrangert av Include og CIENS.
  • Winther, Tanja; Westskog, Hege; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Røe, Per Gunnar & Smørdal, Ole (2020). Møte med 22 brukerpartnere Include.
  • Aasen, Marianne; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Standal, Karina; Sæle, Hanne; Westskog, Hege & Winther, Tanja (2020). Hvem kan jevne ut strømbruken sin? Teknisk Ukeblad. ISSN 0040-2354.
  • Winther, Tanja; Standal, Karina; Szulecki, Kacper & Abram, Simone Almond (2020). How to achieve a socially inclusive and just transition to a low-carbon society? Innspill til Kunnskapsdepartementet fra Include-forskere.
  • Winther, Tanja; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Røe, Per Gunnar; Westskog, Hege & Smørdal, Ole (2020). Dialogmøte med OED om Include.
  • Jenkins, Kirsten & Winther, Tanja (2019). Energy justice – promises and limitations of a novel concept.
  • Bridge, Gavin & Winther, Tanja (2019). Opening remarks: The role of energy and infrastructure in reaching social, environmental and economic development.
  • Winther, Tanja (2019). Moderator during session "The role of energy and infrastructure in reaching social, environmental and economic Development".
  • Winther, Tanja (2019). Presentasjon av INCLUDE.
  • Böcker, Lars; Holtsmark, Katinka Kristine & Winther, Tanja (2019). Bærekraftige bilavgifter 2025 – innspill fra enkeltforskere tilknyttet INCLUDE til Finansdepartementet.
  • Winther, Tanja (2019). Establishing ‘INCLUDE’ as a transdisciplinary research centre on environmentally friendly energy in Norway: reflections on the process towards successful proposal – and some challenges ahead .
  • Winther, Tanja (2019). INCLUDE - INCLUsive Decarbonisation and Energy transition.
  • Winther, Tanja (2019). INCLUDE - et nytt FME Samfunn: planer, mål og forskningen senteret bygger på .
  • Holtsmark, Katinka Kristine; Böcker, Lars & Winther, Tanja (2019). Nei, vi har ikke glemt behovet for å kutte utslipp. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
  • Holtsmark, Katinka Kristine; Böcker, Lars & Winther, Tanja (2019). Er bilkjøring en rettighet på lik linje med god helsehjelp? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
  • Winther, Tanja; Kildal, Charlotte L & Bjerke, Lise (2018). Derfor kan strøm påvirke likestilling.
  • Winther, Tanja & Gill, Bigsna (2018). Key findings RA1.
  • Winther, Tanja (2018). Gender equality and Clean energy: Win-win or Conflicting goals? .
  • Winther, Tanja (2018). Nettselskaper og andre aktører Oppsummering av aktørenes perspektiver og forventninger til solstrøm i det norske kraftsystemet.
  • Winther, Tanja; Westskog, Hege & Sæle, Hanne (2017). Plusskundenes perspektiver. Oversikt og foreløpige funn fra dybdeintervjuer med plusskunder i Norge.
  • Westskog, Hege; Winther, Tanja & Aasen, Marianne (2017). The creation of and ecovillage.
  • Winther, Tanja (2017). Electricity as a social phenomenon. [Fagblad]. Antropologia 2.0.
  • Winther, Tanja (2017). Energy and society.
  • Winther, Tanja (2017). Deltakelse i paneldiskusjon under lansering av Norads rapport "Norsk energisamarbeid 2007-15".
  • Winther, Tanja (2017). Sustainable Energy and Consumption, UiO .
  • Winther, Tanja (2017). Energy Anthropology Network Roundable and Discussion.
  • Winther, Tanja (2017). More nuanced approach to electricity needed to ensure access for all. Development Today. ISSN 0803-6209. s. 11–11.
  • Winther, Tanja & Palit, Debajit (2016). Strangely little is known about electricity's impact on Women’s Empowerment.
  • Standal, Karina & Winther, Tanja (2016). Equal Participation in Solar Projects Can Empower Women. [Internett]. The Quint.
  • Standal, Karina & Winther, Tanja (2016). Empowered by electricity. [Internett]. Kilden.
  • Standal, Karina & Winther, Tanja (2016). Elektrisitet redder liv. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
  • Winther, Tanja (2016). Women's Empowerment in energy Projects: What is the meaning? .
  • Winther, Tanja; Standal, Karina & Hansen, Arve (2016). Gender, energy and consumption.
  • Winther, Tanja (2016). Slik har teknologien endret livet for de fattige. [Fagblad]. Bistandsaktuelt.
  • Winther, Tanja (2016). Electrification in rural Zanzibar.
  • Winther, Tanja & Matinga, Margaret (2016). Women’s empowerment through electrification: what is (the) evidence? .
  • Winther, Tanja (2016). Matching policy and People? Results from empirical Research in Norway on why measures for sustainable electricity consumption often fail.
  • Winther, Tanja (2016). Electrification in the South: Strangely little is known about the impact on women's empowerment.
  • Winther, Tanja (2016). Electrification has a gender impact. ScienceNordic.com.
  • Winther, Tanja & Bell, Sandra (2016). Do we want to know? Domesticating In-Home Displays in Norway and the UK.
  • Winther, Tanja (2016). Studying domestic practices.
  • Winther, Tanja; Saini, Anjali; Ulsrud, Kirsten; Govindan, Mini; Gill, Bigsna & Matinga, Margaret N. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Women’s empowerment and electricity access: How do grid and off-grid systems enhance or restrict gender equality. ENERGIA International Network on Gender and Sustainable Energy .
  • Westskog, Hege; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Sæle, Hanne & Winther, Tanja (2018). Strøm fra folket? Drivkrefter og barrierer. CICERO Senter for klimaforskning. 2018(04).
  • Winther, Tanja; Palit, Debajit; Matinga, Margaret; Saini, Anjali; Govindan, Mini & Ulsrud, Kirsten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Exploring Factors that Enhance and restrict Women’s Empowerment through Electrification (EFEWEE). Scoping study report. ENERGIA.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 15. aug. 2011 14:42 - Sist endret 27. sep. 2022 13:19