English version of this page

Forskning

Hos oss møter du et dynamisk, internasjonalt forskningsmiljø med bred kompetanse innen sosial og miljømessig bærekraft. Vi bruker en tverrfaglig tilnærming for å forstå lokale og globale utfordringer og hvordan disse kan løses.

Forskergrupper

Forskningsprosjekter

Nettverk, sentre og satsninger

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning og Ph.d.

Vi tilbyr doktorgradskurs og en tverrfaglig forskerskole.

Forskningsaktuelt

SUM-forskere i media

 • Benedicte Bull på Dagsnytt 18: Bolsonaro tiltalt for massedrap

  NRK: Miltæret er den store jokeren her. Hvis Bolsonaro skulle bli felt, som er relativt usannsynlig, er det visepresidenten som tar over og han er militær. Samtidig så prøver Bolsonaro å undergrave tilliten til valgsystemet, litt på samme måte som Trump gjorde, i frykt for at han kan tape et valg. Da er det en del som er bekymret for hva som eventuelt kan skje, sier Benedicte Bull.

 • Katerini Storeng på Debatten

  NRK: Vi har gjort for lite for å oppskalere vaksineproduksjonen globalt og vi har ikke levert på løfter om å dele våre overskuddsdoser. Nå sier Høye at vi skal bidra med 31 millioner doser, men foreløpig har Norge levert under 1 million av de 5 millioner dosene som tidligere har blitt lovet. Vi har ikke noe innsyn i hvorfor det har skjedd eller noe tidfestet forpliktelse til videre levering, sier Katerini Storeng.

 • Katerini Storeng: How Covax failed on its promise to vaccinate the world

  Bureau of Investigative Journalism: "Their [the Gates Foundation] whole premise is about public-private cooperation, and if you’re trying to cooperate with people, you don’t enter into a revolution, do you?", said Katerini Storeng.

 • Benedicte Bull: Et nytt norsk engasjement for Latin-Amerika?

  Dagsavisen: Det er umulig å si at Latin-Amerika har vært prioritert under Solberg-regjeringene. Men Norge har store interesser i Latin-Amerika, den nye regjeringen bør tydeliggjøre det med en bredere politisk satsing, skriver Benedicte Bull.