English version of this page

Forskning

Hos oss møter du et dynamisk, internasjonalt forskningsmiljø med bred kompetanse innen sosial og miljømessig bærekraft. Vi bruker en tverrfaglig tilnærming for å forstå lokale og globale utfordringer og hvordan disse kan løses.

Forskergrupper

Forskningsprosjekter

Nettverk, sentre og satsninger

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning og Ph.d.

Vi tilbyr doktorgradskurs og en tverrfaglig forskerskole.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

15 aug.
18:00, No9 CC Café, Teaterplassen 3, Arendal
18 aug.
25 aug.
18:00, Gamle Festsal
26 aug.
14:00, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus

SUM-forskere i media