English version of this page

Forskning

Hos oss møter du et dynamisk, internasjonalt forskningsmiljø med bred kompetanse innen sosial og miljømessig bærekraft. Vi bruker en tverrfaglig tilnærming for å forstå lokale og globale utfordringer og hvordan disse kan løses.

Forskergrupper

Forskningsprosjekter

Nettverk, sentre og satsninger

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning og Ph.d.

Vi tilbyr doktorgradskurs og en tverrfaglig forskerskole.

Forskningsaktuelt

SUM-forskere i media

 • Benedicte Bull på NRK Studio 2

  NRK Radio: El Salvador hevder de har funnet en mer miljøvennlig måte å bruke Bitcoin på, men det er mange utfordringer.

 • India: Diplomati og nasjonalisme i en vaksinetid

  Transit magasin: Pandemien og covid-vaksinenes gjennombrudd har reist kompliserte spørsmål om global solidaritet versus hensynet til egen befolkning. India er et slående eksempel på den vanskelige balansegangen mellom vaksinediplomati og vaksinenasjonalisme, skriver Jostein Jakobsen og Kenneth Bo Nielsen

 • Avskogingspandemien

  Klassekampen: De grunnleggende årsakene til at zoonotiske pandemier finner sted i første omgang, har fått forsvinnende lite oppmerksomhet både i media og fra politisk hold. Ingenting ser ut til å gjøres for å stoppe nye pandemier fra å skje, skriver Mariel Aguilar-Støen og Jostein Jakobsen.

 • Benedicte Bull: Kan Bitcoin frelse El Salvador?

  – Jeg er blitt både fascinert og sjokkert av entusiastenes tro på Bitcoin som verdens frelse, skriver Benedicte Bull