English version of this page

Oslo SDG Initiative

Et initiativ for utdanning, forskning og formidling om Agenda 2030 og bærekraftsmålene (SDG).

Om oss

I tillegg til å møte behovet for utdanning knyttet til bærekraftsmålene, vil Oslo SDG Initiative spille en nøkkelrolle i å informere beslutningstakere gjennom kunnskapsbasert forskning, samt fasilitering av dialog og partnerskap på tvers av sektorer.