English version of this page

Forskergrupper

SUMs forskningsaktiviteter er organisert i forskergrupper og forskningsprosjekt.

Energy illustrative photo

Vi studerer dei sosiale og politiske utfordringane knytta til berekraftige forbruksmønster og energiløysingar.

Bildet kan inneholde: anlegg, fjell, plantsamfunn, økoregion, mennesker i naturen.

Verden står ovenfor en todelt utfordring: å utrydde sult og fattigdom, og å håndtere klimaendringene før det er for sent. Vi forsker på utfordringer og dilemmaer knyttet til fattigdom og bærekraftig utvikling, samt vedvarende sårbarhet for sult og hungersnød i lav-og mellominntektsland.

Illustrasjonsbilde fjell og varde

Vi fokuserer på ulike oppfatninger av forholdet mellom mellom kultur, natur og ideologi, og deres endring over tid. Vi studerer også kulturell innovasjon for bærekraftig fremtid.

Logo

Vi forsker på global helse fra et kritisk, samfunnsvitenskapelig perspektiv. For mer informasjon, se den engelskspråklige siden her.

  Photo: PhotoMIX Ltd. from Pexels

Vi studerer matens politikk, praksis og kultur.

Illustrasjonsbilde trær og eng

Vi jobber tverrfaglig for å forske på forståelser av og holdninger til natur og miljø, og hvordan disse skapes og endres i forskjellige kulturelle, politiske og institusjonelle kontekster.

Nordiske flagg

Vi forsker på norsk og nordisk engasjement i verden, ikke minst på hva som anses å være – og eventuelt er – særegent ved denne.

Bildet kan inneholde: anlegg, plantsamfunn, økoregion, himmel, natur.

Det rurale i det 21. århundret er i stadig økende grad frakoblet landbruket og det agrare. Det er derfor nødvendig med kritisk nytenkning rundt rurale endringer.

Foto av flagg utenfor FNs hovedkvarter.

Betydningen av styresett har blitt stadig mer anerkjent i arbeidet for å oppnå fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. Denne forskergruppen fokuserer på hvordan makt utøves i politiske prosesser og forhandlinger mellom stater, multilaterale organisasjoner, private selskaper og andre ikke-statlige aktører.