English version of this page

Mat og bærekraft

Vi studerer matens politikk, praksis og kultur.

  Photo: PhotoMIX Ltd. from Pexels

Photo: PhotoMIX Ltd. from Pexels

Om gruppen

Globaliseringen av matsystemer skaper konflikter, paradokser og etiske dilemmaer både i det globale sør og nord. Det er behov for en økt forståelse av de prosesser som påvirker hva vi spiser, hvordan vi spiser, hvem som har tilgang til hvilken mat, og hvorfor og hvordan matproduksjonen og matforbruket former både helse og miljø.

Forskning på mat og matsikkerhet har hatt en tendens til enten å fokusere på produksjonssystemer eller på hvordan kulturelle og sosiale forhold påvirker konsum.

Ved å studere hele næringskjeden fra jord til bord; globalt, nasjonalt og lokalt søker vi en helhetlig forståelse av matens politikk, praksis og kultur.

Temaer

  • Matforbruk og praksis
  • Matsystemer og produksjonsnettverk
  • Matkulturer
  • Bærekraftig kosthold

Studieprogrammer og emner

Publikasjoner

Flere nylige publikasjoner

Publisert 15. mai 2018 11:57 - Sist endret 10. mars 2021 16:12