English version of this page

Kultur, etikk og bærekraft

Vi fokuserer på ulike oppfatninger av forholdet mellom mellom kultur, natur og ideologi, og deres endring over tid. Vi studerer også kulturell innovasjon for bærekraftig fremtid.

Illustrasjonsbilde fjell og varde

Foto: Colourbox.com

Om gruppen

Forskergruppen fokuserer på følgende områder:

 • Miljøfilosofi og miljøetikk
 • Sosiale og etiske sider ved bærekraftig modernitet
 • Bærekraftigheten til den nordiske modellen
 • Grønt demokrati
 • Natur og ideologi
 • Kulturell innovasjon for en bærekraftig fremtid
 • Sammenhengen mellom natur, kultur og identitet
 • Sivilsamfunnets rolle under autoritære regimer

Prosjekter

En sentral del av gruppens virksomhet er The Arne Næss Programme on Global Justice and the Environment. Programmet består av det årlige Arne Næss professoratet, Arne Næss symposiet og Arne Næss stipendene som hvert år tildeles tre begavede masterstudenter.

Studieprogrammer og emner

Ny bok om Den nordiske modellen

Nina Witoszek og Atle Midtun er redaktørene bak den nye boken Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond som undersøker hva som ligger bak den nordiske modellen. Forskerne som bidrar til boken kommer fra vidt forskjellige fagområder, fra naturvitenskapelig evolusjonær biologi til humaniora. Prosjektet er støttet av UiO:Norden. Den elektroniske versjonen av boken er Open Access og kan lastes ned gratis her.

  Publikasjoner

  Flere nylige publikasjoner

  Emneord: kultur, bærekraft, etikk, filosofi
  Publisert 15. mai 2018 11:53 - Sist endret 3. mars 2020 10:41