English version of this page

Kultursensitiv forskning på livskvalitet

Vi benytter tverrfaglige perspektiver for å forstå lokalt tilpasset samfunnsutvikling.

Bildet kan inneholde: fottøy, smil, sko, jeans, bukse.

Photo by Any Lane from Pexels

Om prosjektet

I dette flernasjonale prosjektet bruker vi kvalitative og kvantitative metoder for å undersøke hvordan ulike kulturer forstår livskvalitet, lykke og mening.

Med vår komparative og tverrfaglige studie ønsker vi å utvikle kultursensitive måter å evaluere samfunnsutvikling på. Vårt hovedmål er å definere ulike nasjoners og samfunnsgruppers unike, kulturbestemte idealer om velvære og lykke og undersøke hvordan ulike idealer om ‘det gode liv’ påvirker løsninger på vår tids utfordringer.

Vi foretar kvantitative undersøkelser i over 50 land. For å få en mer detaljert forståelse av hvordan kultur påvirker hvordan vi mennesker oppfatter egne følelser av lykke og mening, utfører vi kvalitative dybdestudier i Norge, et land som skårer høyt på internasjonale undersøkelser om livskvalitet. 

Varighet

2022-2024

Les mer om prosjektet på de engelske nettsidene.

Publisert 26. apr. 2022 10:09 - Sist endret 9. mai 2022 14:29