English version of this page

Aktuelle saker

Aktuelt om forskergruppen (engelsk og norsk).

Illustration photo woods
Published May 16, 2018 9:26 AM

Why are the Nordic countries ranked as the world’s best countries to live in? And can their good fortune last?

Publisert 16. mai 2018 09:25

Gang på gang kåres de nordiske landene til verdens beste land å bo i. Hvorfor? Og kan det vare?

Andrea Owe, Margrethe Voll Storaas and Martin Nyberg are the new Arne Naess stipend students.
Published Feb. 1, 2018 3:28 PM

SUM is happy to announce that three master's students have been granted the Arne Naess stipend for 2018.

Publisert 8. jan. 2018 13:27

Svært få politikere forstår metoden økonomer bruker for å få frem tallene, og de mange verdivurderingene som gjøres underveis.

Publisert 8. jan. 2018 10:57

I den senere tid har vi sett en endring fra fokus på dramatiske konsekvenser av klimaendringer til større fokus på teknologiske løsninger. Men ruster dette oss til å delta i arbeidet for en klimavennlig framtid?

Published Jan. 4, 2018 1:46 PM

We see a change from a focus on the dramatic consequences of climate change to a larger focus on technological solutions. Will this make us equipped to engage in the battle for a climate friendly future?