English version of this page

Senter for utvikling og miljø

Foto fra SUMs lokaler i Nydalen

Hvem er vi?

Hos oss møter du et dynamisk, internasjonalt forskningsmiljø med bred kompetanse innen sosial og miljømessig bærekraft. Vi bruker en tverrfaglig tilnærming for å forstå lokale og globale utfordringer og hvordan disse kan løses.

Postadresse

SUM
Universitetet i Oslo
Pb. 1116 Blindern
0317 Oslo

 

Besøksadresse

Sandakerveien 130 (kart)
1 og 2. etasje
0484 Oslo

Telefon: 22 85 89 00
 E-post: info@sum.uio.no

Sosiale medier

Organisasjon

SUM er et senter direkte underlagt universitetsstyret. Universitetsstyret fastsetter mandatet til SUM og nominerer styremedlemmer. Senteret styres av direktøren, som sammen med kontorsjefen utgjør senterets ledelse.