English version of this page

Personer

Emneord

Søk etter ansatte og studenter ved SUM

 
Personer 1 - 50 av 59
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jorge  Núñez Núñez, Jorge Gjesteforsker jorge.nunez@sum.uio.no Demokrati, finansmarkeder og gjeld, økonomisk kriminalitet, freds- og utviklingsarbeid, datainfrastruktur, etnografisk film
Bilde av Johanna Sofia Adolfsson Adolfsson, Johanna Sofia Postdoktor +47 22858878 j.s.adolfsson@sum.uio.no Kulturpsykologi, Globale Sør, Utvikling, Afrika, Malawi, Kvalitativ forskning
Bilde av Dan Banik Banik, Dan Professor and Director of the Oslo SDG Initiative +47-22858735 +47-93696583 dan.banik@sum.uio.no Fattigdom, Mat, Rettigheter, Asia, Afrika, Bistand, Kina
Bilde av Tyler Barrott Barrott, Tyler Stipendiat tyler.barrott@sum.uio.no Afrika, Bedriftsengasjement i utviklingspolitikk, Bistand, CSR, Energi, Norge, Olje og gass, Tanzania, utviklingspolitikk, virksomhetskommunikasjon
Bilde av Erik Berge Berge, Erik Rådgiver +47 22858906 +47 95961333 erik.berge@sum.uio.no Include, Kommunikasjon, Cristin
Bilde av Marius Bergh Bergh, Marius Økonomirådgiver 22 85 89 77 marius.bergh@sum.uio.no Økonomistyring, Rapportering, Budsjettering, EFP
Bilde av Elin Bergstrøm Bergstrøm, Elin Vitenskapelig assistent elin.bergstrom@sum.uio.no
Bilde av Lise Bjerke Bjerke, Lise Stipendiat +47 22858929 lise.bjerke@medisin.uio.no Medisinsk antropologi, medisinsk historie, India, Sør-Asia, antibiotikaresistens, Global helse
Bilde av Kenneth Bo Nielsen Bo Nielsen, Kenneth Førsteamanuensis +47 22858856 +47 94540319 k.b.nielsen@sai.uio.no India, Sosiale bevegelser, Lovverk, Politikk, Kjønn
Bilde av Bjorn Leif Brauteseth Brauteseth, Bjorn Leif Stipendiat b.l.brauteseth@sum.uio.no
Bilde av Benedicte Bull Bull, Benedicte Professor +47 22858902 benedicte.bull@sum.uio.no Styresett, Latin-Amerika, Globalisering
Bilde av Harald Bøckman Bøckman, Harald Emeritus +47-22858954 harald.bockman@sum.uio.no Kina, Asianettverket, Kinesisk politikk, Kinesisk kultur
Bilde av Guisela Carolina Camacho Mejia Camacho Mejia, Guisela Carolina Stipendiat g.c.c.mejia@sum.uio.no
Bilde av Sarah Cechvala Cechvala, Sarah Stipendiat +47 22858981 sarah.cechvala@sum.uio.no
Bilde av Niladri Chatterjee Chatterjee, Niladri Postdoktor +47 22858901 niladri.chatterjee@sum.uio.no Global helse, Sør-Asia, Historie, Postkolonialisme, India, Bangladesh, Globalisering, Utvikling
Bilde av Erica Colman-Denstad Colman-Denstad, Erica Stipendiat 47293161 erica.colman-denstad@sum.uio.no Arne Næss, Forskerskolen
Bilde av Alexander Antony Dunlap Dunlap, Alexander Antony Postdoktor a.a.dunlap@sum.uio.no politisk økologi, kritiske agrarstudier, markedsbasert naturvern, grønn økonomi, naturressurser, fornybar vindenergiutvikling, sosiale bevegelser
Bilde av Gitte Egenberg Egenberg, Gitte Kontorsjef +47 22858987 gitte.egenberg@sum.uio.no Adminstrativ ledelse, Rapportering, Rekruttering, Årsplan, Årsrapport
Bilde av Ada Eldevik Eldevik, Ada Vitenskapelig assistent ada.eldevik@sum.uio.no
Bilde av Oda Fagerland Fagerland, Oda Vitenskapelig assistent odafag@student.sv.uio.no
Bilde av Marit Bye Gjermshus Gjermshus, Marit Bye maribgje@student.hf.uio.no Politics of Pandemics, Global Health
Bilde av Wei (Vivian) Guo Guo, Wei (Vivian) Forskningskoordinator +47 22858481 +47 93978462 wei.guo@sum.uio.no
Bilde av Erik Gómez-Baggethun Gómez-Baggethun, Erik Gjesteforsker erik.gomez@nmbu.no
Bilde av Arve Hansen Hansen, Arve Forsker +47 22858844 91559751 arve.hansen@sum.uio.no Forbruk og livskvalitet, Kjøtforbruk og kjøtreduksjon, Vietnam, Asia, Mat, Miljø og klima, Utvikling, Globalisering
Bilde av Gudrun C. E. Helland Helland, Gudrun C. E. Studieleder (vikar) +47-22858730 g.c.e.helland@sum.uio.no Studierådgivning, Personalrådgivning
Bilde av Eirik Bryhn Jacobsen Jacobsen, Eirik Bryhn eirik.jacobsen@sv.uio.no Politics of Pandemics, Global Health
Bilde av Jostein Jakobsen Jakobsen, Jostein Postdoktor +47 22858805 jostein.jakobsen@sum.uio.no India, Asia, Mat, Fattigdom, Styresett, Forskerskolen, Politisk økologi, Utvikling, Globalisering, Forvaltning av naturressurser
Bilde av Charlotte Lilleby  Kildal Kildal, Charlotte Lilleby Forsknings- og kommunikasjonsrådgiver +47-22858820 +47-99782069 charlotte.kildal@sum.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Forskerstøtte, Nettredaktør, Pressekontakt
Bilde av Knut Kjæreng Kjæreng, Knut Prosess- og ledelsesstøtte 228 58884 knut.kjareng@sum.uio.no Ledelsesstøtte
Bilde av Mads Larsen Larsen, Mads Postdoktor mads.larsen@sum.uio.no Evolusjonspsykologi, Kulturell endring, Positiv psychology, Komparativ litteratur, Film & media, Akademisk skriving
Bilde av Iris Leikanger Leikanger, Iris Stipendiat 92 35 97 42 iris.leikanger@sum.uio.no
Bilde av Karen V. Lykke (Karen Lykke Syse) Lykke (Karen Lykke Syse), Karen V. Professor +47 22858949 k.l.syse@sum.uio.no Natur og kultur, Mat, Kjønn, Landskap
Bilde av Odin Lysaker Lysaker, Odin Gjesteforsker odin.lysaker@uia.no Miljøetikk, Naturfilosofi, Grønn politisk teori, Global helseetikk, Kapabilitetstilnærmingen, Klimaflyktninger
Bilde av Desmond James Mcneill Mcneill, Desmond James d.j.mcneill@sum.uio.no Styresett, Globalisering, Fattigdom, Forvaltning av naturressurser, Forskerskolen, Bistand, Afrika, Asia
Bilde av Jason Miklian Miklian, Jason Forsker +47 22858911 jason.miklian@sum.uio.no Business for Peace, Bedriftsengasjement i utviklingspolitikk, utviklingsteori
Bilde av Lobna Mohamed Mohamed, Lobna Studiekoordinator 22858929 lobna.mohamed@sum.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Etter- og videreutdanning
Nagel, Johannes Jacob j.j.nagel@ifikk.uio.no Arne Næss Programme
Bilde av Tom Neumark Neumark, Tom Postdoctoral Fellow +47-22858925 thomas.neumark@sum.uio.no Øst-Afrika, Utvikling, Global helse, antropologi, fornybar energi, etikk
Bilde av Solfrid Ingriddatter Nordrum Nordrum, Solfrid Ingriddatter Stipendiat s.i.nordrum@sum.uio.no antropologi, Natur og kultur, pandemi, Mat, Norge, Latin-Amerika, Forvaltning av naturressurser
Bilde av Kit-Fai Næss Næss, Kit-Fai Prosjektmedarbeider k.f.nass@sum.uio.no Arne Næss
Bilde av Antoine de Bengy Puyvallée Puyvallée, Antoine de Bengy Stipendiat 400 73 554 a.de.b.puyvallee@sum.uio.no
Bilde av Helene Ramnæs Ramnæs, Helene Vitenskapelig assistent helene.ramnas@sum.uio.no Asianettverket
Bilde av Kristoffer Ring Ring, Kristoffer IKT- og ledelsesstøtte +47-22858912 +47-92809782 kristoffer.ring@sum.uio.no IKT, Ledelsesstøtte, strategi og planarbeid, personvern
Bilde av Sidsel Roalkvam Roalkvam, Sidsel Professor og senterleder +47-22858796 sidsel.roalkvam@sum.uio.no Global helse, Afrika, Asia
Røysum, Terje Innkjøper og arkivansvarlig +47-22858795 terje.roysum@sum.uio.no Innkjøp, Refusjoner, Oppdragskontrakter, Studentstipend
Bilde av Thea Sandnes Sandnes, Thea Vitenskapelig assistent thea.sandnes@sum.uio.no
Bilde av Anne-Line Sandåker Sandåker, Anne-Line Studieleder +47 22858992 a.l.sandaker@energi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Eksamen, Arbeidslivsrelevans
Bilde av Elizaveta Semenova Semenova, Elizaveta Seniorkonsulent +47 22845951 elizaveta.semenova@uv.uio.no BtB, reiseregninger, refusjoner, TOA, bilagslønn, utgående faktura
Bilde av Jonas Vikan Simensen Simensen, Jonas Vikan jonasvs@student.sv.uio.no SUMs forskerskole
Bilde av Felix Stein Stein, Felix Postdoktor felix.stein@sum.uio.no global helse, antropologi, Styresett, finance, økonomi, pandemi