Hege Westskog

Seniorforsker og programkoordinator Include
Bilde av Hege  Westskog
English version of this page
Telefon +47 22858759
Mobiltelefon +4794307077
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse SUM Postboks 1116 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min forskning har i mange år vært fokusert på virkemidler for omstilling mot et lavutslippssamfunn. Jeg har både studert husholdningers praksiser og utforming av klima- og miljøpolitikk på lokalnivå med fokus på løsninger av samfunnsutfordringer. Mye av min forskning er utført i samarbeid med samfunnsaktører (ko-produksjon av kunnskap). Jeg er nå en del av FME-senteret Include med fokus på en inkluderende omstilling til lavutslippssamfunnet hvor jeg leder arbeidet med kommuner som endringsaktører. Jeg har publisert mange vitenskapelige arbeider om temaet, hatt prosjektlederansvar for en rekke prosjekter i tillegg til ti års erfaring som forskningsleder ved CICERO – Senter for Klimaforskning.

Pågående prosjekter

Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling (NFR: FME Samfunn, 2020-27)

Utvalgte tidligere prosjekter 

Undervisning

Bakgrunn

 • FME-koordinator and seniorforsker, SUM, Universitetet i Oslo (2020 - )
 • Forskningsleder og seniorforsker ved CICERO - Senter for Klimaforskning (2000 - 2020)
 • Styremedlem TIK - Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (2019 - )
Emneord: Energi, Miljø og klima, Kommuner, Omstilling, Lavutslippssamfunn, Holdninger

Publikasjoner

 • Westskog, Hege; Aarsæther, Nils Johan; Hovelsrud , Grete K. ; Amundsen, Helene; West, Jennifer Joy & Dale, Ragnhild Freng (2022). The transformative potential of local-level planning and climate policies. Case studies from Norwegian municipalities. Cogent Social Sciences. ISSN 2331-1886. 8(1). doi: 10.1080/23311886.2022.2033457. Fulltekst i vitenarkiv
 • Standal, Karina & Westskog, Hege (2022). Understanding low-carbon food consumption transformation through social practice theory: The case of community supported agriculture in Norway. International Journal of Sociology of Agriculture and Food. ISSN 0798-1759. 28(1), s. 7–23. doi: 10.48416/ijsaf.v28i1.452. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarsæther, Nils & Westskog, Hege (2022). Transforming Arctic municipalities: The winding road to low-emission communities. I Sørly, Rita; Ghaye, Tony & Kårtveit, Bård (Red.), Stories of Change and Sustainability in the Arctic Regions The Interdependence of Local and Global. Routledge. ISSN 978-0-367-63284-7. s. 178–192.
 • Westskog, Hege; Julsrud, Tom Erik; Kallbekken, Steffen; Frenken, Koen; Schor, Juliet & Standal, Karina (2021). The role of community sharing in sustainability transformation: case studies from Norway. Sustainability: Science, Practice, & Policy. ISSN 1548-7733. 17(1), s. 334–348. doi: 10.1080/15487733.2021.1969820. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christiansen, Petter; Stokstad, Sigrid; Tønnesen, Anders & Westskog, Hege (2021). Hvordan har rettferdighetsspørsmål blitt behandlet i byvekstavtalene? Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. s. 48–55.
 • Westskog, Hege; Aase, Tor Halfdan & Leikanger, Iris (2021). The Norwegian trekking association: conditions for its continued existence with new tourism patterns. . Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. ISSN 1502-2250. s. 1–19. doi: 10.1080/15022250.2021.1913219. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jackson Inderberg, Tor Håkon; Sæle, Hanne; Westskog, Hege & Winther, Tanja (2020). The dynamics of solar prosuming: Exploring interconnections between actor groups in Norway. Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 70, s. 1–11. doi: 10.1016/j.erss.2020.101816. Fulltekst i vitenarkiv
 • Westskog, Hege; Aase, Tor Halfdan; Standal, Karina & Tellefsen, Sølvi (2020). Sharing among neighbours in a Norwegian suburb. Environmental Innovation and Societal Transitions. ISSN 2210-4224. 37, s. 39–49. doi: 10.1016/j.eist.2020.07.010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Westskog, Hege; Amundsen, Helene; Christiansen, Petter & Tønnesen, Anders (2020). Urban contractual agreements as an adaptive governance strategy: under what conditions do they work in multi-level cooperation? Journal of Environmental Policy and Planning. ISSN 1523-908X. 22(4), s. 554–567. doi: 10.1080/1523908X.2020.1784115. Fulltekst i vitenarkiv
 • Standal, Karina; Talevi, Marta & Westskog, Hege (2019). Engaging men and women in energy production in Norway and the United Kingdom: The significance of social practices and gender relations. Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 60. doi: 10.1016/j.erss.2019.101338.
 • Amundsen, Helene & Westskog, Hege (2018). Omstilling til lavutslippssamfunnet: Hvordan kan kommunene bidra? . I Haarstad, Håvard & Rusten, Grete (Red.), Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02876-7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Westskog, Hege (2022). Hva er klima- og miljøomstilling? Forståelsesrammer og behov for transformasjon.
 • Westskog, Hege; Smørdal, Ole & Solberg, Nina (2022). Mot nye EVU-tilbud innen klima- og miljøomstilling.
 • Westskog, Hege & Vindegg, Mikkel (2022). Lokalmat som omstillingsstrategi.
 • Westskog, Hege & Sandnes, Thea (2022). Forprosjekt småskalalandbruk.
 • Westskog, Hege & Hårklau, Line (2022). I hytte og vær. [Tidsskrift]. Fjell og Vidde.
 • Mygland, Reidunn & Westskog, Hege (2022). Rettferdig omstilling.
 • Solnørdal, Mette Talseth & Westskog, Hege (2022). Tromsø kommune -studie bynært landbruk.
 • Solnørdal, Mette Talseth & Westskog, Hege (2022). Lokalmat som klima- og miljøomstillingsstrategi. .
 • Westskog, Hege (2022). Klimaomstilling i distriktene.
 • Westskog, Hege & Tønnesen, Anders (2022). Klimaomstilling og sunt bondevett. Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Westskog, Hege (2022). Rike land koker kloden - hvem tar regninga. [Tidsskrift]. Fri Tanke.
 • Westskog, Hege (2021). Prosjekter i WP3, Include.
 • Westskog, Hege & Toft, Martin (2021). UiO-forskar med klimavarsel til politikarane. [Fagblad]. Uniforum.
 • Westskog, Hege; Hovelsrud , Grete K. & Benestad, Rasmus (2021). Ta tak i klimapolitikken -nå. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Winther, Tanja; Westskog, Hege & Leikanger, Iris (2021). Arbeid med videreutvikling av maler for Midtveisrapportering.
 • Winther, Tanja; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Smørdal, Ole; Westskog, Hege & Berge, Erik (2021). Møte med Include-partner Troms og Finnmark fylkeskommune.
 • Stokstad, Sigrid & Westskog, Hege (2021). The role of municipalities in achieving a low carbon society?
 • Tønnesen, Anders & Westskog, Hege (2021). Kortreiste kretsløp - muligheter og dilemma.
 • Tønnesen, Anders & Westskog, Hege (2021). Kortreiste kretsløp - muligheter og dilemmaer.
 • Maske, Julie & Westskog, Hege (2021). DNT under lupen. [Tidsskrift]. Fjell og Vidde.
 • Westskog, Hege & Leikanger, Iris (2021). Can foreign tourists be trusted to clean Norwegian mountain cabins? . [Fagblad]. Sciencenorway.no.
 • Westskog, Hege & Leikanger, Iris (2021). Er "den norske måten" å være fotturist på truet? . [Fagblad]. Forskning.no.
 • Jakobsen, Siw Ellen; Westskog, Hege & Leikanger, Iris (2021). Er «den norske» måten å være fotturist på truet? [Internett]. forskning.no.
 • Winther, Tanja; Jordhus-Lier, David Christoffer & Westskog, Hege (2021). Presentasjon av Include.
 • Westskog, Hege (2021). NRK Ekko - Om båtdeling. [Radio]. NRK .
 • Røe, Per Gunnar; Smørdal, Ole & Westskog, Hege (2021). Includes prosjekter og rød tråd.
 • Westskog, Hege (2021). Kortreist-prosjektet.
 • Westskog, Hege & Jensen, Martin Huseby (2021). Storbykommunene skal kutte utslippene de neste årene - men hvordan har det gårr fram til i dag. [Fagblad]. CNytt.
 • Sætre, Sjur & Westskog, Hege (2021). Risken med å låne. . [Radio]. NRK.
 • Sætre, Sjur & Westskog, Hege (2021). Hjelper det å låne med en app? . [Radio]. NRK.
 • Westskog, Hege (2020). Kretsløpsøkonomien må være rettesnor. . Kommunal rapport. ISSN 0801-6410.
 • Westskog, Hege (2020). Fellesgoder må forvaltes varsomt. . Kommunal rapport. ISSN 0801-6410.
 • Holsten, Hilde; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Westskog, Hege & Winther, Tanja (2020). Hvem skaffer seg solcellepanel hjemme? [Tidsskrift]. Forskning.no.
 • Stokstad, Sigrid & Westskog, Hege (2020). The role of municipalities in achieving a low carbon society?
 • Westskog, Hege (2020). Prosjekt delingsøkonomi.
 • Westskog, Hege (2020). Omstilling til lavutslippssamfunnet - hva og hvordan. .
 • Westskog, Hege (2020). Omstilling må være rettferdig. Kommunal rapport. ISSN 0801-6410.
 • Westskog, Hege (2020). Vi må dele enda mer. Kommunal rapport. ISSN 0801-6410.
 • Westskog, Hege (2020). Deling og bærekraft.
 • Westskog, Hege (2020). Deling som omstillingsstrategi (webinar).
 • Winther, Tanja; Westskog, Hege; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Røe, Per Gunnar & Smørdal, Ole (2020). Møte med 22 brukerpartnere Include.
 • Aasen, Marianne; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Standal, Karina; Sæle, Hanne; Westskog, Hege & Winther, Tanja (2020). Hvem kan jevne ut strømbruken sin? Teknisk Ukeblad. ISSN 0040-2354.
 • Westskog, Hege (2020). Kommunene er viktige brikker i klimaarbeidet. Kommunal rapport. ISSN 0801-6410.
 • Westskog, Hege & Amundsen, Helene (2020). Byvekstavtaler - muligheter og utfordringer.
 • Winther, Tanja; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Røe, Per Gunnar; Westskog, Hege & Smørdal, Ole (2020). Dialogmøte med OED om Include.
 • Amundsen, Helene & Westskog, Hege (2020). Norske kommuner og klimaomstilling.
 • Amundsen, Helene & Westskog, Hege (2020). Omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner – eksempel på stedsutvikling.
 • Westskog, Hege & Amundsen, Helene (2019). Byvekstavtaler - muligheter og utfordringer.
 • Westskog, Hege (2019). The case study on sharing of cabins.
 • Standal, Karina & Westskog, Hege (2019). The sharing in neighborhood case study.
 • Westskog, Hege (2019). Omstilling til lavutslippssamfunnet – hvilken rolle kan kommunene spille?
 • Westskog, Hege (2019). Multi-level governance of wicked problems - towards a flexible and co-managing practice.
 • Westskog, Hege (2019). Deling og bærekraft.
 • Amundsen, Helene & Westskog, Hege (2019). Byvekstavtalene som grep for å takle gjenstridige problemer.
 • Westskog, Hege & Aase, Tor Halfdan (2019). Sharing of cabins through the Norwegian Trekking Association. Conditions for existence and transferability. .
 • Westskog, Hege & Amundsen, Helene (2019). Need for change and what to do about it. The role of municipalities. .
 • Westskog, Hege (2019). Deling og bærekraft.
 • Westskog, Hege & Amundsen, Helene (2019). Byvekstavtalene som grep for å takle gjenstridige problemer.
 • Westskog, Hege & Amundsen, Helene (2019). Byvekstavtalene som klimapolitisk virkemiddel.
 • Selvig, Eivind & Westskog, Hege (2019). Lokalt klimaarbeid - mot kortreist kvalitet.
 • Amundsen, Helene; Westskog, Hege & Aasen, Marianne (2019). Pågående klimaforskning - som kan være både nyttig og viktig at saksbehandlere og lokalt folkevalgte er kjent med.
 • Amundsen, Helene; Westskog, Hege & Hovelsrud , Grete K. (2018). Local governments as drivers for societal transformation.
 • Tønnesen, Anders; Krogstad, Julie Runde; Christiansen, Petter & Westskog, Hege (2018). Byvekstavtalene – balansekunst for nullvekst. Samferdsel. ISSN 0332-8988.
 • Westskog, Hege (2018). Delingsøkonomien. Presentasjon prosjekt beboermøte Nedre Djupdalen Vel.
 • Westskog, Hege (2018). Foreløpige funn feltarbeid DNT.
 • Westskog, Hege & Aase, Tor Halfdan (2018). Sharing cabins, preliminary findings from case studies. .
 • Westskog, Hege (2018). Byvekstavtaler og fleksibel samforvaltning. .
 • Westskog, Hege (2018). Delingsøkonomien – motivasjon, barrierer og effekter. .
 • Westskog, Hege & Standal, Karina (2018). Sharing in neighborhoods. .
 • Westskog, Hege; Selvig, Eivind; Aall, Carlo; Jensen, Elisabeth Schøyen & Amundsen, Helene (2018). Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak.
 • Westskog, Hege (2018). Transformation to low emission society. The role of municipalities. .
 • Solnørdal, Mette Talseth; Pedersen, Sigve Ysland & Westskog, Hege (2022). Kommuner som pådrivere for kortreiste kretsløp. En studie om lokalmat i Tromsø kommune . Include – Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling. Fulltekst i vitenarkiv
 • Westskog, Hege; Sandnes, Thea; Vindegg, Mikkel; Bjørklund, Kjetil & Sæther, Bjørnar (2022). Det er lettere å bevare tiurleik i småskalaproduksjon Et forprosjekt om småskalalandbrukets rolle i lokal klima- og miljøomstilling. Incude - rapport 3/2022.
 • Westskog, Hege; Arnslett, Astrid; Solberg, Nina; Aasen, Marianne; Julsrud, Tom Erik & Standal, Karina (2020). Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft. CICERO Senter for klimaforskning. 2020(04).
 • Amundsen, Helene; Christiansen, Petter; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Anders & Westskog, Hege (2019). Byvekstavtaler i et flernivåperspektiv: helhetlig styringsverktøy med demokratiske utfordringer. CICERO Senter for klimaforskning. 2019(13).
 • Westskog, Hege; Standal, Karina; Kallbekken, Steffen; Julsrud, Tom Erik; Aasen, Marianne & Wang, Lars [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). ShareOn – midtveisrapport mai 2019. CICERO Senter for klimaforskning. 2019(06).
 • Standal, Karina & Westskog, Hege (2018). D 4.3 Synthesis Report on the case study “From Consumer to Prosumer". ENABLE.EU.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. aug. 2020 09:47 - Sist endret 22. mars 2021 18:42