Hege Westskog

Bilde av Hege Westskog
English version of this page
Telefon +47 22858759
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Min forskning har i mange år vært fokusert på virkemidler for omstilling mot et lavutslippssamfunn. Jeg har både studert husholdningers praksiser og utforming av klima- og miljøpolitikk på lokalnivå med fokus på løsninger av samfunnsutfordringer. Mye av min forskning er utført i samarbeid med samfunnsaktører (ko-produksjon av kunnskap). Jeg er nå en del av FME-senteret Include med fokus på en inkluderende omstilling til lavutslippssamfunnet hvor jeg leder arbeidet med kommuner som endringsaktører. Jeg har publisert mange vitenskapelige arbeider om temaet, hatt prosjektlederansvar for en rekke prosjekter i tillegg til ti års erfaring som forskningsleder ved CICERO – Senter for Klimaforskning.

Pågående prosjekter

Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling (NFR: FME Samfunn, 2020-27)

Utvalgte tidligere prosjekter 

Undervisning

Bakgrunn

 • FME-koordinator and seniorforsker, SUM, Universitetet i Oslo (2020 - )
 • Forskningsleder og seniorforsker ved CICERO - Senter for Klimaforskning (2000 - 2020)
 • Styremedlem TIK - Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (2019 - )
Emneord: Energi, Miljø og klima, Kommuner, Omstilling, Lavutslippssamfunn, Holdninger

Publikasjoner

 • Jackson Inderberg, Tor Håkon; Sæle, Hanne; Westskog, Hege & Winther, Tanja (2020). The dynamics of solar prosuming: Exploring interconnections between actor groups in Norway. Energy Research & Social Science.  ISSN 2214-6296.  70, s 1- 11 . doi: 10.1016/j.erss.2020.101816 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Standal, Karina; Talevi, Marta & Westskog, Hege (2020). Engaging men and women in energy production in Norway and the United Kingdom: The significance of social practices and gender relations. Energy Research & Social Science.  ISSN 2214-6296.  60, s 1- 9 . doi: 10.1016/j.erss.2019.101338
 • Westskog, Hege; Aase, Tor Halfdan; Standal, Karina & Tellefsen, Sølvi (2020). Sharing among neighbours in a Norwegian suburb. Environmental Innovation and Societal Transitions.  ISSN 2210-4224. . doi: 10.1016/j.eist.2020.07.010
 • Westskog, Hege; Amundsen, Helene; Christiansen, Petter & Tønnesen, Anders (2020). Urban contractual agreements as an adaptive governance strategy: under what conditions do they work in multi-level cooperation?. Journal of Environmental Policy and Planning.  ISSN 1523-908X. . doi: 10.1080/1523908X.2020.1784115 Vis sammendrag
 • Standal, Karina; Talevi, Marta & Westskog, Hege (2019). Engaging men and women in energy production in Norway and the United Kingdom: The significance of social practices and gender relations. Energy Research & Social Science.  ISSN 2214-6296.  60 . doi: https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101338 Vis sammendrag
 • Amundsen, Helene; Hovelsrud, Grete K.; Aall, Carlo; Karlsson, Marianne & Westskog, Hege (2018). Local governments as drivers for societal transformation: towards the 1.5 °C ambition. Current Opinion in Environmental Sustainability.  ISSN 1877-3435.  31, s 23- 29 . doi: 10.1016/j.cosust.2017.12.004
 • Amundsen, Helene & Westskog, Hege (2018). Omstilling til lavutslippssamfunnet: Hvordan kan kommunene bidra?, I: Håvard Haarstad & Grete Rusten (red.),  Grønn omstilling: norske veivalg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02876-7.  Kapittel 7.
 • Kasa, Sjur; Westskog, Hege & Rose, Lawrence E (2018). Municipalities as Frontrunners in Mitigation of Climate Change: Does Soft Regulation Make a Difference?. Environmental Policy and Governance.  ISSN 1756-932X.  28(2), s 98- 113 . doi: 10.1002/eet.1791 Vis sammendrag
 • Westskog, Hege; Winther, Tanja & Aasen, Marianne (2018). The creation of an ecovillage: Handling identities in a Norwegian sustainable valley. Sustainability.  ISSN 2071-1050.  10(6) . doi: 10.3390/su10062074 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winther, Tanja; Westskog, Hege & Sæle, Hanne (2018). Like having an electric car on the roof: Domesticating PV solar panels in Norway. Energy for Sustainable Development.  ISSN 0973-0826.  47, s 84- 93 . doi: 10.1016/j.esd.2018.09.006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cherry, Todd; McEvoy, David M. & Westskog, Hege (2017). Cultural worldviews, institutional rules and the willingness to participate in green energy programs. Resource and Energy Economics.  ISSN 0928-7655.  56, s 28- 38 . doi: 10.1016/j.reseneeco.2017.10.001
 • Westskog, Hege; Hovelsrud, Grete K. & Sundqvist, Göran (2017). How to make local context matter in national advice: Towards adaptive comanagement in norwegian climate adaptation. Weather, Climate, and Society.  ISSN 1948-8327.  9(2), s 267- 283 . doi: 10.1175/WCAS-D-16-0063.1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tschakert, Petra; Tuana, Nancy; Westskog, Hege; Koelle, Bettina & Afrika, Alida (2016). TCHANGE: the role of values and visioning in transformation science. Current Opinion in Environmental Sustainability.  ISSN 1877-3435.  20, s 21- 25 . doi: 10.1016/j.cosust.2016.04.003 Vis sammendrag
 • Aasen, Marianne; Westskog, Hege & Korneliussen, Kristine (2015). Energy performance contracts in the municipal sector in Norway: overcoming barriers to energy savings?. Energy Efficiency.  ISSN 1570-646X.  9(1), s 171- 185 . doi: 10.1007/s12053-015-9356-0 Vis sammendrag
 • Westskog, Hege; Winther, Tanja & Sæle, Hanne (2015). The Effects of In-Home Displays — Revisiting the Context. Sustainability.  ISSN 2071-1050.  7(5), s 5431- 5451 . doi: 10.3390/su7055431 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tørnblad, Silje Hexeberg; Westskog, Hege & Rose, Lawrence E (2014). Does Location Matter? Public Acceptance of Restrictive Policy Measures at the Local Level. Journal of Environmental Policy and Planning.  ISSN 1523-908X.  16(1), s 37- 54 . doi: 10.1080/1523908X.2013.817946 Vis sammendrag
 • Westskog, Hege & Winther, Tanja (2014). Electricity consumption: should there be a limit? Implications of people’s attitudes for the forming of sustainable energy policies. Consilience - The Journal of Sustainable Development.  ISSN 1948-3074.  11(1), s 97- 114 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasen, Marianne; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Standal, Karina; Sæle, Hanne; Westskog, Hege & Winther, Tanja (2020). Hvem kan jevne ut strømbruken sin?. Teknisk Ukeblad.  ISSN 0040-2354.
 • Amundsen, Helene & Westskog, Hege (2020). Norske kommuner og klimaomstilling.
 • Amundsen, Helene & Westskog, Hege (2020). Omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner – eksempel på stedsutvikling.
 • Westskog, Hege (2020). Deling og bærekraft.
 • Westskog, Hege (2020). Deling som omstillingsstrategi (webinar).
 • Westskog, Hege (2020). Kommunene er viktige brikker i klimaarbeidet. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.
 • Westskog, Hege (2020). Omstilling må være rettferdig. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.
 • Westskog, Hege (2020). Omstilling til lavutslippssamfunnet - hva og hvordan..
 • Westskog, Hege (2020). Prosjekt delingsøkonomi.
 • Westskog, Hege (2020). Vi må dele enda mer. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.
 • Westskog, Hege & Amundsen, Helene (2020). Byvekstavtaler - muligheter og utfordringer..
 • Westskog, Hege; Arnslett, Astrid; Solberg, Nina; Aasen, Marianne; Julsrud, Tom Erik & Standal, Karina (red.) (2020). Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft. CICERO Report. 04. Vis sammendrag
 • Winther, Tanja; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Røe, Per Gunnar; Westskog, Hege & Smørdal, Ole (2020). Dialogmøte med OED om Include.
 • Winther, Tanja; Westskog, Hege; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Røe, Per Gunnar & Smørdal, Ole (2020). Møte med 22 brukerpartnere Include.
 • Amundsen, Helene; Christiansen, Petter; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Anders & Westskog, Hege (2019). Byvekstavtaler i et flernivåperspektiv: helhetlig styringsverktøy med demokratiske utfordringer. CICERO Report. 13. Vis sammendrag
 • Amundsen, Helene & Westskog, Hege (2019). Byvekstavtalene som grep for å takle gjenstridige problemer.
 • Amundsen, Helene; Westskog, Hege & Aasen, Marianne (2019). Pågående klimaforskning - som kan være både nyttig og viktig at saksbehandlere og lokalt folkevalgte er kjent med.
 • Selvig, Eivind & Westskog, Hege (2019). Lokalt klimaarbeid - mot kortreist kvalitet.
 • Standal, Karina & Westskog, Hege (2019). The sharing in neighborhood case study.
 • Westskog, Hege (2019). Deling og bærekraft..
 • Westskog, Hege (2019). Deling og bærekraft..
 • Westskog, Hege (2019). Multi-level governance of wicked problems - towards a flexible and co-managing practice.
 • Westskog, Hege (2019). Omstilling til lavutslippssamfunnet – hvilken rolle kan kommunene spille?.
 • Westskog, Hege (2019). The case study on sharing of cabins.
 • Westskog, Hege & Aase, Tor Halfdan (2019). Sharing of cabins through the Norwegian Trekking Association. Conditions for existence and transferability..
 • Westskog, Hege & Amundsen, Helene (2019). Byvekstavtalene som grep for å takle gjenstridige problemer..
 • Westskog, Hege & Amundsen, Helene (2019). Byvekstavtalene som klimapolitisk virkemiddel.
 • Westskog, Hege & Amundsen, Helene (2019). Byvekstavtaler - muligheter og utfordringer.
 • Westskog, Hege & Amundsen, Helene (2019). Need for change and what to do about it. The role of municipalities..
 • Westskog, Hege; Standal, Karina; Kallbekken, Steffen; Julsrud, Tom Erik; Aasen, Marianne; Wang, Lars; Aase, Tor Halfdan & Tellefsen, Sølvi (2019). ShareOn – midtveisrapport mai 2019. CICERO Report. 06. Vis sammendrag
 • Amundsen, Helene; Westskog, Hege & Hovelsrud, Grete K. (2018). Local governments as drivers for societal transformation.
 • Standal, Karina & Westskog, Hege (2018). D 4.3 Synthesis Report on the case study “From Consumer to Prosumer". Vis sammendrag
 • Tønnesen, Anders; Krogstad, Julie Runde; Christiansen, Petter & Westskog, Hege (2018). Byvekstavtalene – balansekunst for nullvekst. Samferdsel.  ISSN 0332-8988.
 • Westskog, Hege (2018). Byvekstavtaler og fleksibel samforvaltning..
 • Westskog, Hege (2018). Delingsøkonomien – motivasjon, barrierer og effekter..
 • Westskog, Hege (2018). Delingsøkonomien. Presentasjon prosjekt beboermøte Nedre Djupdalen Vel.
 • Westskog, Hege (2018). Foreløpige funn feltarbeid DNT.
 • Westskog, Hege (2018). Strøm fra Folket - hva har vi gjort..
 • Westskog, Hege (2018). Transformation to low emission society. The role of municipalities..
 • Westskog, Hege & Aase, Tor Halfdan (2018). Sharing cabins, preliminary findings from case studies..
 • Westskog, Hege; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Sæle, Hanne & Winther, Tanja (2018). Strøm fra folket? Drivkrefter og barrierer. CICERO Report. 04. Vis sammendrag
 • Westskog, Hege; Selvig, Eivind; Aall, Carlo; Amundsen, Helene & Jensen, Elisabeth Schøyen (2018). Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak. CICERO Report. 03. Vis sammendrag
 • Westskog, Hege; Selvig, Eivind; Aall, Carlo; Jensen, Elisabeth Schøyen & Amundsen, Helene (2018). Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak..
 • Westskog, Hege & Standal, Karina (2018). Sharing in neighborhoods..
 • Westskog, Hege (2017). Byvekstavtaler.
 • Westskog, Hege (2017). Delingsøkonomien.
 • Westskog, Hege (2017). Erfaring fra lokale støtteordninger for plusskunder.
 • Westskog, Hege (2017). Fra Enfaglig til Transfaglig. Veien fra forståelse til løsning.
 • Westskog, Hege (2017). Hva skal til for omstilling til en lavutslippskommune.
 • Westskog, Hege (2017). Hvordan kan kommunene omstille seg til et lavutslippssamfunn.
 • Westskog, Hege (2017). Kretsløpsøkonomi – et lokalt perspektiv.
 • Westskog, Hege (2017). Omstilling til lavutslippssamfunnet i et kommunalt perspektiv.
 • Westskog, Hege (2017). Omstilling til lavutslippssamfunnet. Klimanettverk Oppland.
 • Westskog, Hege (2017). ShareOn - delingsøkonomien – motivasjon, barrierer og effekter.
 • Westskog, Hege (2017). ShareOn - delingsøkonomien – motivasjon, barrierer og effekter.
 • Westskog, Hege (2017). ShareOn - delingsøkonomien – motivasjon, barrierer og effekter.
 • Westskog, Hege (2017, 20. april). Solenergi fra norske hjem er firedoblet på ett år.  Aftenposten.
 • Westskog, Hege (2017). Strøm i kontekst. Miljøvennlig livsstil i en økolandsby.
 • Westskog, Hege (2017). Vellykket klimapolitikk.
 • Westskog, Hege & Aasen, Marianne (2017). Erfaringer med støtteordninger til solcelleanlegg til husholdninger i Norge, utsteders perspektiver. Policy note. 2017:02. Vis sammendrag
 • Westskog, Hege & Amundsen, Helene (2017). Hvordan kan kommunene omstille seg til et lavutslippssamfunn?.
 • Westskog, Hege; Winther, Tanja & Aasen, Marianne (2017). The creation of and ecovillage..
 • Winther, Tanja; Westskog, Hege & Sæle, Hanne (2017). Plusskundenes perspektiver. Oversikt og foreløpige funn fra dybdeintervjuer med plusskunder i Norge.
 • Standal, Karina & Westskog, Hege (2016). The sharing of risk in community supported agriculture.
 • Westskog, Hege (2016). Eco village living – one solution to reduction of the carbon footprint?.
 • Westskog, Hege (2016). Fra enfaglig til transfaglig - en vei fra forståelse til løsninger?.
 • Westskog, Hege (2016). Omstilling til Lavutslipp i kommuner.
 • Westskog, Hege (2016). Påvirkning av strømatferd. Et spørsmål om livsstil?.
 • Aamodt, Solveig; Aakre, Stine; Gullberg, Anne Therese; Bang, Guri; Aaheim, Asbjørn; Glomsrød, Solveig; Westskog, Hege & Underdal, Arild (2015). Geopolitiske virkninger av lavutslippssamfunnet. Vis sammendrag
 • Amundsen, Helene; Rauken, Trude & Westskog, Hege (2015). Flom i urbane strøk - forvaltningsutfordringer og tilpasningsmuligheter.
 • Kasa, Sjur; Lundqvist, Lennart; Rose, Lawrence E & Westskog, Hege (2015). Kommunal klima- og energipolitikk: Nytteverdien av myke statlige reguleringstiltak. Vis sammendrag
 • Westskog, Hege (2015). Climate emission and energy use planning at the local level: Resultater fra prosjektet.
 • Westskog, Hege (2015). Effects of Policy Instruments- The importance of the context..
 • Westskog, Hege (2015). Energisparing - fra regulering til realisering. Påvirkning av strømatferd..
 • Westskog, Hege (2015). The story of a field experiment. The long way and what we learnt..
 • Westskog, Hege & Kasa, Sjur (2015). Myk politikk gir myke resultater. Klima.  ISSN 1504-8136.
 • Winther, Tanja & Westskog, Hege (2015). Power from the People: Results from preliminary interviews with prosumers and other stakeholders.
 • Kasa, Sjur; Westskog, Hege & Lundqvist, L (2014). Kommunal Plaring för ökad energieffektivisering - verkan av ändringar i norsk og svensk planlagstiftning. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  68(6), s 36- 39
 • Tørnblad, Silje Hexeberg; Westskog, Hege & Rose, Lawrence E (2014). Public acceptance of restrictive policies influenced by their location. Science for Environment Policy.  373
 • Westskog, Hege (2014). Klimaendringer. Utfordringer for kommuner.
 • Westskog, Hege (2014). Uttesting av displayer.
 • Westskog, Hege (2014). Virkemidler i kontekst.
 • Westskog, Hege & Kasa, Sjur (2014). Klima- og energiplanlegging i kommunene.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. aug. 2020 09:47 - Sist endret 30. sep. 2020 13:34