Hege Westskog

Seniorforsker og programkoordinator Include
Bilde av Hege  Westskog
English version of this page
Telefon +47 22858759
Mobiltelefon +4794307077
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse SUM Postboks 1116 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min forskning har i mange år vært fokusert på virkemidler for omstilling mot et lavutslippssamfunn. Jeg har både studert husholdningers praksiser og utforming av klima- og miljøpolitikk på lokalnivå med fokus på løsninger av samfunnsutfordringer. Mye av min forskning er utført i samarbeid med samfunnsaktører (ko-produksjon av kunnskap). Jeg er nå en del av FME-senteret Include med fokus på en inkluderende omstilling til lavutslippssamfunnet hvor jeg leder arbeidet med kommuner som endringsaktører. Jeg har publisert mange vitenskapelige arbeider om temaet, hatt prosjektlederansvar for en rekke prosjekter i tillegg til ti års erfaring som forskningsleder ved CICERO – Senter for Klimaforskning.

Pågående prosjekter

Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling (NFR: FME Samfunn, 2020-27)

Utvalgte tidligere prosjekter 

Undervisning

Bakgrunn

  • FME-koordinator and seniorforsker, SUM, Universitetet i Oslo (2020 - )
  • Forskningsleder og seniorforsker ved CICERO - Senter for Klimaforskning (2000 - 2020)
  • Styremedlem TIK - Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (2019 - )
Emneord: Energi, Miljø og klima, Kommuner, Omstilling, Lavutslippssamfunn, Holdninger
Publisert 18. aug. 2020 09:47 - Sist endret 22. mars 2021 18:42