Jason Miklian

Bilde av Jason Miklian
English version of this page
Telefon +47-22858911
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 None 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • “Business for Peace”-paradigmet i konfliktberørte og sårbare stater
 • Bedriftsengasjement i utviklingspolitikk
 • Utviklingsteori

Hovedtemaet i Miklians forskning er bedrifters rolle som fredsbyggere, inkludert den såkalte “Business for Peace”-agendaen og bedrifters rolle i global fredsbygging og utvikling i konfliktberørte og sårbare stater.

Miklians forskning fokuserer på temaene væpnet konflikt, styresett og næringsliv. Han ser blant annet på hvordan internasjonale bedrifters behov for naturressurser og markedstilgang påvirker styresett og væpnet konflikt i sårbare stater i ulike deler av verden.

Forskningen innebærer feltstudier i blant annet Colombia, Filippinene og USA. Miklian har også tidligere erfaring med sørasiatisk konfliktløsning og regional sikkerhet, med publikasjoner innen tema som media og utenrikspolitikk i Nepal, det Maoistiske opprøret i India, krigens politiske økologi og konfliktdiamanter.

Bakgrunn

For mer informasjon om bakgrunn og utdanning, se personlig CV

Publikasjoner

 • Miklian, Jason & Bickel, Juan Pablo Medina (2018). Theorizing Business and Local Peacebuilding Through the “Footprints of Peace” Coffee Project in Rural Colombia. Business & society.  ISSN 0007-6503. . doi: 10.1177/0007650317749441 Vis sammendrag
 • Miklian, Jason & Medina Bickel, Juan Pablo (2018). Business, Development Aid and Local Peacebuilding: A Study of The'Footprints of Peace'Coffee Project in Rural Colombia. Business & society.  ISSN 0007-6503.
 • Schouten, Peer & Miklian, Jason (2018). The business–peace nexus: 'business for peace' and the reconfiguration of the public/private divide in global governance. Journal of International Relations and Development.  ISSN 1408-6980. . doi: 10.1057/s41268-018-0144-2
 • Hoelscher, Kristian; Miklian, Jason & Nygård, Håvard Mokleiv (2017). Conflict, Peacekeeping, and Humanitarian Security: Understanding Violent Attacks Against Aid Workers. International Peacekeeping.  ISSN 1353-3312.  24(4), s 538- 565 . doi: 10.1080/13533312.2017.1321958
 • Miklian, Jason (2017). The Dark Side of New Business: Local Development and Ethnic Cleansing in Myanmar. Harvard International Review.  ISSN 0739-1854.  38(4), s 66- 72 Vis sammendrag
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2017). A new research approach for Peace Innovation. Innovation and Development.  ISSN 2157-930X.  8(2), s 189- 207 . doi: 10.1080/2157930X.2017.1349580 Vis sammendrag
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2017). Smart Cities, Mobile Technologies and Social Cohesion in India. Indian Journal of Human Development.  ISSN 0973-7030.  11(1), s 1- 16 Vis sammendrag
 • Miklian, Jason & Upadhyaya, Anjoo (2017). Does international aid help women peacebuilders in Nepal?, In Åshild Kolås (ed.),  Women, Peace and Security in Nepal: From Civil War to Post-Conflict Reconstruction.  Routledge.  ISBN 9781138067349.  Chapter 5.  s 85 - 110
 • Oetzel, Jennifer & Miklian, Jason (2017). Multinational enterprises, risk management, and the business and economics of peace. Multinational Business Review.  ISSN 1525-383X.  25(4), s 270- 286 . doi: 10.1108/MBR-09-2017-0064 Vis sammendrag
 • Gilboa, Eytan; Jumbert, Maria Gabrielsen; Miklian, Jason & Robinson, Piers (2016). Moving media and conflict studies beyond the CNN effect. Review of International Studies.  ISSN 0260-2105.  42(4), s 654- 672 . doi: 10.1017/S026021051600005X Vis sammendrag
 • Miklian, Jason & Birkvad, Ida Roland (2016). Religion, poverty and conflict in a garbage slum of Ahmedabad. International Area Studies Review.  ISSN 2233-8659.  19(1), s 60- 75 . doi: 10.1177/2233865916631925 Vis sammendrag
 • Hoelscher, Kristian & Miklian, Jason (2016). A Blueprint for Pro-Peace Innovation. Harvard International Review.  ISSN 0739-1854.  37(4)
 • Miklian, Jason & Schouten, Peer (2016). From Boardrooms to Battlefields: 5 New Ways That Businesses Claim to Build Peace. Harvard International Review.  ISSN 0739-1854.  37(2), s 1- 4
 • Miklian, Jason & Rane, Sangeeta (2015). India's Dangerous Digital Curfews. Foreign policy.  ISSN 0015-7228.  2015(12)
 • Miklian, Jason (2014). The Past, Present and Future of the 'Liberal Peace'. Strategic Analysis.  ISSN 0970-0161.  38(4), s 493- 507 . doi: 10.1080/09700161.2014.918426
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2014). A Tale of New Cities. Harvard International Review.  ISSN 0739-1854.  36(1), s 13- 18 Vis sammendrag
 • Hoelscher, Kristian & Miklian, Jason (2013). The violence of migration from Bangladesh to India, In Jason Miklian & Åshild Kolås (ed.),  India's Human Security: Lost Debates, Forgotten People, Intractable Challenges.  Routledge.  ISBN 978-0415830683.  chapter 7.
 • Kolås, Åshild & Miklian, Jason (2013). Facing the future: Responding to human security in India, In Jason Miklian & Åshild Kolås (ed.),  India's Human Security: Lost Debates, Forgotten People, Intractable Challenges.  Routledge.  ISBN 978-0415830683.  Chapter 14.
 • Kolås, Åshild & Miklian, Jason (2013). Introduction, In Jason Miklian & Åshild Kolås (ed.),  India's Human Security: Lost Debates, Forgotten People, Intractable Challenges.  Routledge.  ISBN 978-0415830683.  Chapter 1.
 • Miklian, Jason (2013). Hot Rods. Foreign policy.  ISSN 0015-7228.
 • Miklian, Jason (2013). Rough Cut. Foreign policy.  ISSN 0015-7228.
 • Miklian, Jason & Schouten, Peer (2013). Fluid Markets. Foreign policy.  ISSN 0015-7228.  44(5)
 • Miklian, Jason Troy & Carney, Scott (2013). Corruption, Justice and Violence in Democratic India. SAIS Review.  ISSN 0036-0775.  33(1), s 37- 49 . doi: 10.1353/sais.2013.0011 Vis sammendrag
 • Hoelscher, Kristian; Miklian, Jason & Vadlamannati, Krishna Chaitanya (2012). Hearts and mines: A district-level analysis of the Maoist conflcit in India. International Area Studies Review.  ISSN 2233-8659.  15(2), s 141- 160
 • Miklian, Jason (2012). The Political Ecology of War in Maoist India. Politics, Religion & Ideology.  ISSN 2156-7689.  13(4), s 561- 576
 • Miklian, Jason & Roecker, Scott (2012). Fire in the Sky. Foreign policy.  ISSN 0015-7228.
 • Kolås, Åshild; Miklian, Jason & Liden, Kristoffer (2011). The Perils of ‘Going Local’: Liberal Peace-building Agendas in Nepal. Conflict, Security and Development.  ISSN 1467-8802.  11(3), s 285- 308 . doi: 10.1080/14678802.2011.593809
 • Miklian, Jason (2011). I Was a Rare Earths Day Trader. Foreign policy.  ISSN 0015-7228.
 • Miklian, Jason (2011). Revolutionary Conflict in Federations: The Indian Case. Conflict, Security and Development.  ISSN 1467-8802.  11(1), s 25- 53 . doi: 10.1080/14678802.2011.552246
 • Miklian, Jason; Hoelscher, Kristian & Carney, Scott (2011). Fortress India. Foreign policy.  ISSN 0015-7228.

Se alle arbeider i Cristin

 • Miklian, Jason & Kolås, Åshild (ed.) (2013). India's Human Security: Lost Debates, Forgotten People, Intractable Challenges. Routledge.  ISBN 978-0415830683.  256 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hoelscher, Kristian & Miklian, Jason (2017). Can Innovators be Peacebuilders? A Peace Innovation Action Plan. Global Policy.  ISSN 1758-5880.
 • Hoelscher, Kristian; Nygård, Håvard Mokleiv & Miklian, Jason (2017). Information technology can help build peace. This is how.. Washington Post.
 • Miklian, Jason (2017). The Future of Business, Peace and Human Rights in the Donald Trump Era. Global Policy.  ISSN 1758-5880.  8(1) Vis sammendrag
 • Miklian, Jason & Banik, Dan (2017). New Business: The Private Sector as a New Global Development Player. Global Policy.  ISSN 1758-5880.
 • Miklian, Jason (2016). How Businesses Can Be Effective Local Peacebuilders – Evidence from Colombia. PRIO Policy Brief. 27.
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2016). En beretning om fremtidens byer. Ny Tid.  ISSN 0809-9049.
 • Miklian, Jason; Hoelscher, Kristian & Nygård, Håvard Mokleiv (2016). What makes a country dangerous for aid workers?. The Guardian.  ISSN 0261-3077.
 • Miklian, Jason & Medina Bickel, Juan Pablo (2016). ¿Cómo pueden las empresas ser constructoras de paz efectivas a nivel local? Evidencia de Colombia. PRIO Policy Brief. 27.
 • Miklian, Jason & Sahoo, Niranjan (2016). Supporting a More Inclusive and Responsive Urban India. PRIO Policy Brief. 3.
 • Mishra, Atul & Miklian, Jason (2016). The evolving domestic drivers of Indian foreign policy. NOREF. 1.
 • Sharma, Devika & Miklian, Jason (2016). India’s global foreign policy engagements – a new paradigm?. NOREF Report. 4.
 • Vivekanandan, Jayashree & Miklian, Jason (2016). Bringing the region back in? Deciphering India’s engagement with South Asia. NOREF Report. 3.
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2016). A Blueprint for Pro-Peace Innovation. PRIO Policy Brief. 25.
 • Hoelscher, Kristian; Miklian, Jason & Nygård, Håvard Mokleiv (2015). Understanding Attacks on Humanitarian Aid Workers. Conflict Trends. 6.
 • Miklian, Jason (2013). Beyond resource wars: scarcity, environmental degradation and international cooperation. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  50(4), s 534- 534
 • Miklian, Jason (2013). Exposing and Limiting the Global Trade in Conflict Diamonds.
 • Miklian, Jason (2013). How to Look Good in a War: Justifying and Challenging State Violence. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  50(3), s 431- 431
 • Miklian, Jason (2013). Humanitarian business. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  50(4), s 538- 539
 • Miklian, Jason (2013). Twitter. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  50(3), s 430- 430

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. feb. 2017 09:40 - Sist endret 27. nov. 2017 15:48