Jason Miklian

Bilde av Jason Miklian
English version of this page
Telefon +47 22858911
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • “Business for Peace”-paradigmet i konfliktberørte og sårbare stater
 • Bedriftsengasjement i utviklingspolitikk
 • Utviklingsteori

Hovedtemaet i Miklians forskning er bedrifters rolle som fredsbyggere, inkludert den såkalte “Business for Peace”-agendaen og bedrifters rolle i global fredsbygging og utvikling i konfliktberørte og sårbare stater.

Miklians forskning fokuserer på temaene væpnet konflikt, styresett og næringsliv. Han ser blant annet på hvordan internasjonale bedrifters behov for naturressurser og markedstilgang påvirker styresett og væpnet konflikt i sårbare stater i ulike deler av verden.

Forskningen innebærer feltstudier i blant annet Colombia, Filippinene og USA. Miklian har også tidligere erfaring med sørasiatisk konfliktløsning og regional sikkerhet, med publikasjoner innen tema som media og utenrikspolitikk i Nepal, det Maoistiske opprøret i India, krigens politiske økologi og konfliktdiamanter.

Bakgrunn

For mer informasjon om bakgrunn og utdanning, se personlig CV

Emneord: Business for Peace, Bedriftsengasjement i utviklingspolitikk, utviklingsteori

Publikasjoner

 • Miklian, Jason & Katsos, John E (2022). A New Crisis Playbook - Special Issue Supplement. Harvard Business Review. ISSN 0017-8012.
 • Miklian, Jason; Katsos, John E; Rettberg, Angelika & Oetzel, Jennifer (2021). The Power of Community Partnerships in Times of Crisis. Harvard Business Review. ISSN 0017-8012.
 • Miklian, Jason; Bull, Benedicte; Ganson, Brian; Katsos, John E; Cechvala, Sarah & Hoelscher, Kristian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). What Covid-19 Taught Us About Doing Business During a Crisis. Harvard Business Review. ISSN 0017-8012.
 • Katsos, John E & Miklian, Jason (2021). A New Crisis Playbook for an Uncertain World. Harvard Business Review. ISSN 0017-8012.
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2021). SMEs and Exogenous Shocks: A Conceptual Literature Review and Future Research Agenda. International Small Business Journal. ISSN 0266-2426. doi: 10.1177/02662426211050796. Fulltekst i vitenarkiv
 • Miklian, Jason & Barkemeyer, Ralf (2021). Business, peacebuilding, violent conflict and sustainable development in Myanmar: presenting evidence from a new survey dataset. Journal of Asia Business Studies. ISSN 1558-7894. s. 1–18. doi: 10.1108/JABS-11-2020-0428. Fulltekst i vitenarkiv
 • jeppesen, Soren & Miklian, Jason (2020). Research in the time of Covid-19. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. 47(2), s. 207–217. doi: 10.1080/08039410.2020.1780714.
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2020). Entrepreneurial strategies to address rural-urban climate-induced vulnerabilities: Assessing adaptation and innovation measures in Dhaka, Bangladesh. Sustainability. ISSN 2071-1050. 12(21), s. 1–19. doi: 10.3390/su12219115. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bull, Benedicte & Miklian, Jason (2019). Towards Global Business Engagement with Development Goals? Multilateral Institutions and the SDGs in a Changing Global Capitalism. Business and Politics. ISSN 1369-5258. 21(4), s. 445–463. doi: 10.1017/bap.2019.27. Fulltekst i vitenarkiv
 • Miklian, Jason (2019). The Role of Business in Sustainable Development and Peacebuilding: Observing Interaction Effects. Business and Politics. ISSN 1369-5258. 21(4). doi: 10.1017/bap.2019.28.
 • Miklian, Jason & Schouten, Peer (2019). Broadening ‘business’, widening ‘peace’: a new research agenda on business and peace-building. Conflict, Security and Development. ISSN 1467-8802. 19(1), s. 1–13. doi: 10.1080/14678802.2019.1561612.
 • Miklian, Jason (2019). Contextualising and theorising economic development, local business and ethnic cleansing in Myanmar . Conflict, Security and Development. ISSN 1467-8802. 19(1), s. 55–78. doi: 10.1080/14678802.2019.1561624. Fulltekst i vitenarkiv
 • Miklian, Jason; Katsos, John & Alluri, Rina (2019). What's Old is New Again: Bridging Business and Peacebuilding from the 17th to the 21st Century. I Miklian, Jason; Katsos, John & Alluri, Rina (Red.), Business, Peacebuilding and Sustainable Development. Routledge. ISSN 9780367175030. s. 5–23.
 • Miklian, Jason & Rettberg, Angelika (2019). From War-Torn to Peace-Torn? Mapping Business Strategies in Transition from Conflict to Peace in Colombia. I Miklian, Jason; Katsos, John & Alluri, Rina (Red.), Business, Peacebuilding and Sustainable Development. Routledge. ISSN 9780367175030. s. 145–168. doi: 10.2139/ssrn.2925244.
 • Barkemeyer, Ralf & Miklian, Jason (2019). Responsible Business in Fragile Contexts: Comparing Perceptions from Domestic and Foreign Firms in Myanmar. Sustainability. ISSN 2071-1050. 11(3). doi: 10.3390/su11030598.
 • Miklian, Jason (2018). Mapping Business–Peace Interactions: Opportunities and Recommendations. Business, Peace and Sustainable Development. ISSN 2059-1586. 10(1), s. 3–27. doi: 10.9774/tandf.8757.2017.de.00002.
 • Schouten, Peer & Miklian, Jason (2018). The business–peace nexus: 'business for peace' and the reconfiguration of the public/private divide in global governance. Journal of International Relations and Development. ISSN 1408-6980. doi: 10.1057/s41268-018-0144-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Miklian, Jason & Medina Bickel, Juan Pablo (2018). Theorizing Business and Local Peacebuilding Through the “Footprints of Peace” Coffee Project in Rural Colombia. Business & Society. ISSN 0007-6503. doi: 10.1177/0007650317749441. Fulltekst i vitenarkiv
 • Miklian, Jason & Upadhyaya, Anjoo (2017). Does international aid help women peacebuilders in Nepal? I Kolås, Åshild (Red.), Women, Peace and Security in Nepal: From Civil War to Post-Conflict Reconstruction. Routledge. ISSN 9781138067349. s. 85–110. doi: 10.4324/9781315158723-6.
 • Miklian, Jason (2017). The Dark Side of New Business: Local Development and Ethnic Cleansing in Myanmar. Harvard International Review. ISSN 0739-1854. 38(4), s. 66–72. doi: 10.2139/ssrn.2925290.
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2017). Smart Cities, Mobile Technologies and Social Cohesion in India. Indian Journal of Human Development (IJHD). ISSN 0973-7030. 11(1), s. 1–16. doi: 10.1177/0973703017712871.
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2017). A new research approach for Peace Innovation. Innovation and Development. ISSN 2157-930X. 8(2), s. 189–207. doi: 10.1080/2157930X.2017.1349580.
 • Oetzel, Jennifer & Miklian, Jason (2017). Multinational enterprises, risk management, and the business and economics of peace. Multinational Business Review. ISSN 1525-383X. 25(4), s. 270–286. doi: 10.1108/MBR-09-2017-0064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hoelscher, Kristian; Miklian, Jason & Nygård, Håvard Mokleiv (2017). Conflict, Peacekeeping, and Humanitarian Security: Understanding Violent Attacks Against Aid Workers. International Peacekeeping. ISSN 1353-3312. 24(4), s. 538–565. doi: 10.1080/13533312.2017.1321958.
 • Miklian, Jason & Schouten, Peer (2016). From Boardrooms to Battlefields: 5 New Ways That Businesses Claim to Build Peace. Harvard International Review. ISSN 0739-1854. 37(2), s. 1–4.
 • Hoelscher, Kristian & Miklian, Jason (2016). A Blueprint for Pro-Peace Innovation. Harvard International Review. ISSN 0739-1854. 37(4).
 • Miklian, Jason & Birkvad, Ida Roland (2016). Religion, poverty and conflict in a garbage slum of Ahmedabad. International Area Studies Review. ISSN 2233-8659. 19(1), s. 60–75. doi: 10.1177/2233865916631925.
 • Gilboa, Eytan; Jumbert, Maria Gabrielsen; Miklian, Jason & Robinson, Piers (2016). Moving media and conflict studies beyond the CNN effect. Review of International Studies. ISSN 0260-2105. 42(4), s. 654–672. doi: 10.1017/S026021051600005X.
 • Miklian, Jason & Rane, Sangeeta (2015). India's Dangerous Digital Curfews. Foreign policy. ISSN 0015-7228. 2015(12).
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2014). A Tale of New Cities. Harvard International Review. ISSN 0739-1854. 36(1), s. 13–18.
 • Miklian, Jason (2014). The Past, Present and Future of the 'Liberal Peace'. Strategic Analysis. ISSN 0970-0161. 38(4), s. 493–507. doi: 10.1080/09700161.2014.918426.
 • Miklian, Jason (2013). Hot Rods. Foreign policy. ISSN 0015-7228.
 • Miklian, Jason & Schouten, Peer (2013). Fluid Markets. Foreign policy. ISSN 0015-7228. 44(5).
 • Kolås, Åshild & Miklian, Jason (2013). Facing the future: Responding to human security in India. I Miklian, Jason & Kolås, Åshild (Red.), India's Human Security: Lost Debates, Forgotten People, Intractable Challenges. Routledge. ISSN 978-0415830683.
 • Kolås, Åshild & Miklian, Jason (2013). Introduction. I Miklian, Jason & Kolås, Åshild (Red.), India's Human Security: Lost Debates, Forgotten People, Intractable Challenges. Routledge. ISSN 978-0415830683.
 • Hoelscher, Kristian & Miklian, Jason (2013). The violence of migration from Bangladesh to India. I Miklian, Jason & Kolås, Åshild (Red.), India's Human Security: Lost Debates, Forgotten People, Intractable Challenges. Routledge. ISSN 978-0415830683.
 • Miklian, Jason Troy & Carney, Scott (2013). Corruption, Justice and Violence in Democratic India. SAIS Review. ISSN 0036-0775. 33(1), s. 37–49. doi: 10.1353/sais.2013.0011.
 • Miklian, Jason (2013). Rough Cut. Foreign policy. ISSN 0015-7228.
 • Hoelscher, Kristian; Miklian, Jason & Vadlamannati, Krishna Chaitanya (2012). Hearts and mines: A district-level analysis of the Maoist conflcit in India. International Area Studies Review. ISSN 2233-8659. 15(2), s. 141–160. doi: 10.1177/2233865912447022.
 • Miklian, Jason & Roecker, Scott (2012). Fire in the Sky. Foreign policy. ISSN 0015-7228.

Se alle arbeider i Cristin

 • Miklian, Jason & Carney, Scott (2022). The Vortex: A True Story of History's Deadliest Storm, an Unspeakable War, and Liberation. HarperCollins Publishers. ISBN 978-0062985415. 598 s.
 • Miklian, Jason; Rettberg, Angelika & Medina, Daniel (2021). A los 5 años del acuerdo: ¿cómo va la paz en Colombia? Universidad de los Andes. ISBN 978-3-16-148410-0. 23 s.
 • Miklian, Jason; Katsos, John & Alluri, Rina (2019). Business, Peacebuilding and Sustainable Development. Routledge. ISBN 9780367175030. 265 s.
 • Miklian, Jason & Kolås, Åshild (2013). India's Human Security: Lost Debates, Forgotten People, Intractable Challenges. Routledge. ISBN 978-0415830683. 256 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Miklian, Jason (2022). Rural-Urban Climate-Induced Vulnerabilities and Local Conflict: Theorizing Innovation Measures for Local Peace in Dhaka, Bangladesh.
 • Miklian, Jason (2022). History Unplugged Podcast: The Vortex. [Internett]. Podcast - History Unplugged.
 • Miklian, Jason (2022). Conflict, Climate Change and Bangladesh: The Vortex Book discussion.
 • Miklian, Jason (2022). Climate, Conflict and Bangladesh: The Vortex Book discussion.
 • Miklian, Jason (2022). Climate, Conflict and Bangladesh: The Vortex Book Launch discussion.
 • Miklian, Jason (2022). Climate, Conflict and Bangladesh: The Vortex.
 • Miklian, Jason (2022). Climate and Conflict: The Vortex discussion at George Washington University.
 • Miklian, Jason (2022). Reversing Climate Change Podcast: The Vortex.
 • Miklian, Jason (2022). AmWriting podcast: The Vortex. [Radio]. #AmWriting.
 • Miklian, Jason (2022). How to Navigate Reputational Risks in the Ukraine Crisis. [Internett]. BRINK.
 • Miklian, Jason (2022). ‘The Vortex’ Review: A Storm of Political Violence. [Avis]. Wall Street Journal.
 • Miklian, Jason (2022). Huida de Moscu de las compañias establece duros precedentes. [Avis]. Diario Financerio .
 • Miklian, Jason (2022). Companies’ flight from Moscow - Irish Times. [Avis]. Irish Times.
 • Miklian, Jason (2022). Companies’ flight from Moscow sets some hard precedents. [Avis]. Financial Times.
 • Miklian, Jason; Katsos, John E & Forrer, John (2022). In Light of Russia Sanctions, Consider Your Conditions for Doing Business in Other Countries. Harvard Business Review. ISSN 0017-8012.
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2022). Designing Peace. Smithsonian Contribution to Museum Conservation. ISSN 1949-2359.
 • Miklian, Jason & Katsos, John E (2021). Podcast: A New Crisis Playbook.
 • Miklian, Jason; Katsos, John E & McClelland, Patrick L. (2021). Building a Culture That Can Withstand a Crisis. Harvard Business Review. ISSN 0017-8012.
 • Miklian, Jason (2021). Business and Peacebuilding: Peace Innovators or False Prophets?
 • Miklian, Jason (2021). Business and Peacebuilding: Peace Innovators or False Prophets?
 • Miklian, Jason & Rettberg, Angelika (2021). Empresarios y transición en Colombia: De un abrazo cálido a un saludo reservado.
 • Miklian, Jason (2021). Thriving Under Uncertainty - Academic Lessons.
 • Miklian, Jason (2021). Thriving in the Era of Uncertainty.
 • Miklian, Jason (2021). Thriving in Uncertainty and Crisis: Management Lessons from Companies in Conflict Zones.
 • Miklian, Jason & Barkemeyer, Ralf (2021). Business, Peacebuilding and Conflict in Myanmar: Evidence from a New Survey Dataset. Harvard Dataverse.
 • Bull, Benedicte; Miklian, Jason & Katsos, John E (2019). China's conflict with the NBA shows why companies can't face social change by themselves. Washington Post. ISSN 0190-8286.
 • Bull, Benedicte & Miklian, Jason (2019). China's conflict with the NBA shows why companies can't force social change by themselves. The Washington Post.
 • Miklian, Jason & Oetzel, Jennifer (2018). Here’s why #BoycottTheNRA worked so quickly. The Washington Post.
 • Hoelscher, Kristian; Nygård, Håvard Mokleiv & Miklian, Jason (2017). Information technology can help build peace. This is how. Washington Post. ISSN 0190-8286.
 • Hoelscher, Kristian & Miklian, Jason (2017). Can Innovators be Peacebuilders? A Peace Innovation Action Plan. Global Policy. ISSN 1758-5880.
 • Miklian, Jason & Banik, Dan (2017). New Business: The Private Sector as a New Global Development Player. Global Policy. ISSN 1758-5880.
 • Miklian, Jason (2017). The Future of Business, Peace and Human Rights in the Donald Trump Era. Global Policy. ISSN 1758-5880. 8(1).
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2016). En beretning om fremtidens byer. Ny Tid. ISSN 0809-9049.
 • Miklian, Jason; Hoelscher, Kristian & Nygård, Håvard Mokleiv (2016). What makes a country dangerous for aid workers? The Guardian. ISSN 0261-3077.
 • Miklian, Jason (2013). Humanitarian business. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 50(4), s. 538–539.
 • Miklian, Jason (2013). Beyond resource wars: scarcity, environmental degradation and international cooperation. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 50(4), s. 534–534.
 • Miklian, Jason (2013). Twitter. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 50(3), s. 430–430.
 • Miklian, Jason (2013). How to Look Good in a War: Justifying and Challenging State Violence. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 50(3), s. 431–431.
 • Miklian, Jason & Katsos, John E (2021). The Role of Business in the Myanmar Coup & The Crisis in Lebanon. American University in Cairo.
 • Miklian, Jason; Ganson, Brian; Miller, Benjamin R. & Cechvala, Sarah (2021). Role of the Private Sector in Peacebuilding. Global Affairs Canada.
 • Medina, Daniel; Miklian, Jason & Rettberg, Angelika (2019). Corporate Strategies to Assist Post-Conflict Peacebuilding in Colombia. PRIO. 2019(2019).
 • Miklian, Jason; Medina, Daniel & Rettberg, Angelika (2019). Estrategias empresariales para apoyar la construcción de paz en Colombia . PRIO. 2019(1).
 • Medina, Daniel; Miklian, Jason & Rettberg, Angelika (2019). Corporate Strategies to Assist Post-Conflict Peacebuilding in Colombia. PRIO. 2019(1).
 • Miller, Ben; Cechvala, Sarah; Ganson, Brian & Miklian, Jason (2019). A Seat at the Table: Capacities and Limitations of Private Sector Peacebuilding. CDA Collaborative Learning.
 • Kolås, Åshild; Sinha, Uttam Kumar; Miklian, Jason; Beri, Ruchita; Jacobsen, Elida K. U. & Kazi, Reshmi [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). India in the World: Emerging Perspectives on Global Challenges. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-7288-860-1. 2018(2018).
 • Miklian, Jason; Horst, Cindy; Rolandsen, Øystein H. & Schouten, Peer (2018). Business and Peacebuilding: Seven Ways to Maximize Positive Impact. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-7288-872-4.
 • Miklian, Jason & Hoelscher, Kristian (2016). A Blueprint for Pro-Peace Innovation. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-7288-739-0. 2016(25).
 • Miklian, Jason (2016). How Businesses Can Be Effective Local Peacebuilders – Evidence from Colombia. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-7288-745-1. 2016(27).
 • Miklian, Jason & Medina Bickel, Juan Pablo (2016). ¿Cómo pueden las empresas ser constructoras de paz efectivas a nivel local? Evidencia de Colombia. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-7288-763-5. 2016(27).
 • Vivekanandan, Jayashree & Miklian, Jason (2016). Bringing the region back in? Deciphering India’s engagement with South Asia. Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF). 2016(3).
 • Sharma, Devika & Miklian, Jason (2016). India’s global foreign policy engagements – a new paradigm? Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF). 2016(4).
 • Mishra, Atul & Miklian, Jason (2016). The evolving domestic drivers of Indian foreign policy. NOREF. 2016(1).
 • Miklian, Jason & Sahoo, Niranjan (2016). Supporting a More Inclusive and Responsive Urban India. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-7288-668-3. 2016(3).
 • Hoelscher, Kristian; Miklian, Jason & Nygård, Håvard Mokleiv (2015). Understanding Attacks on Humanitarian Aid Workers. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-7288-646-1. 2015(6).
 • Miklian, Jason (2013). Exposing and Limiting the Global Trade in Conflict Diamonds. PRIO. ISSN 978-82-7288-530-3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. feb. 2017 09:40 - Sist endret 12. sep. 2022 15:27