English version of this page

Indias fotavtrykk i Afrika: Sør-sør-samarbeid, gaver og gjensidighet

Hvilken rolle spiller Sør-Sør-samarbeid i indisk utenrikspolitikk, og hvilke motivasjoner ligger til grunn for Indias fornyede engasjement med Afrika?

Modi, Kagame

Foto: President Kagame ønsker statsminister Modi velkommen under et offisielt besøk til Rwanda | Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Om prosjektet

Kortnavn: INDAF

Det er fornyet global interesse og rivalisering blant de store verdensmaktene om innflytelse i Afrika. Noen hevder til og med at det foregår en «ny kamp for Afrika» der store vestlige makter og nyere globale aktører som India og Kina alle kjemper om kontinentets oppmerksomhet. En viktig kanal for indisk engasjement har vært gjennom Sør-Sør-samarbeid (SSC), hvor India fremmer den såkalte Triple A-teknologien (rimelig, tilgjengelig, tilpasningsdyktig) som et alternativ til vestlige modeller. Spesielt har helse og utdanning gjennom IKT gjort det mulig for India å differensiere sine SSC-aktiviteter fra Kinas.

Mens de fleste studier av India i Afrika tar for seg bilaterale lån, store infrastrukturprosjekter og kulturell innflytelse fra Bollywood og yoga, er fokuset i dette prosjektet på Pan African e-Network Project (PAEN), som kombinerer Indias konkurransefortrinn innen IKT, utdanning og helsekompetanse i en offentlig-privat partnerskap (PPP)-modell. Et hovedmål med dette prosjektet er å bedre forstå hvordan Indias SSC-engasjement påvirker sosioøkonomiske komponenter i tre like, men allikevel forskjellige afrikanske land; Senegal, Malawi og Mosambik, samt oppfatninger om og betydningen av Indias økte innflytelse.

Det overordnede målet er å undersøke i hvilken grad SSC-aktiviteter former indisk utenrikspolitikk og hvilke motivasjoner som ligger til grunn for fornyet engasjement med Afrika. Et annet sentralt mål med prosjektet er å bedre forstå hvordan afrikanske land kan benytte denne økende interessen fra ulike aktører til sin fordel. Studien av PAEN-prosjektet vil generere ny kunnskap om hvordan afrikanske land oppfatter Indias innsats for å levere kunnskap

Finansiering

UTENRIKS/INDNOR, Norges Forskningsråd.


Les mer om prosjektet på de engelske nettsidene.

Publisert 11. aug. 2020 14:31 - Sist endret 15. sep. 2022 15:11