English version of this page

Studier

Studietilbud

Master (2 år)

Kontakt oss

Emner

Finn emner

Finn pensumlister, undervisningstidspunkt og notater fra emner ved SUM.

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Masteroppgaven på SUM

  • tildeling av veileder
  • mal og lay-out på masteroppgaven
  • feltarbeid og reisestøtte
  • klausulering
  • lesesalsplass
  • innlevering av masteroppgaven

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Lesesalsplass på SUM

SUM har to lesesaler for masterstudenter.

Aktuelt

Mer ...

Forskerutdanning

SUM har en forskerskole som er åpen for stipendiater med miljø- og utviklingsinteresse. SUM tilbyr også doktorgradskurs.