English version of this page

Studier

Masteroppgaven på SUM

  • tildeling av veileder
  • mal og lay-out på masteroppgaven
  • feltarbeid og reisestøtte
  • klausulering
  • lesesalsplass
  • innlevering av masteroppgaven

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Aktuelt

Mer ...

Kontakt oss

Si fra

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.