English version of this page

Studier

Studietilbud

Master (2 år)

Kontakt oss

Emner

Finn emner

Finn pensumlister, undervisningstidspunkt og notater fra emner ved SUM.

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Masteroppgaven på SUM

  • tildeling av veileder
  • mal og lay-out på masteroppgaven
  • feltarbeid og reisestøtte
  • klausulering
  • lesesalsplass
  • innlevering av masteroppgaven

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Lesesalsplass på SUM

SUM har to lesesaler for masterstudenter.

Aktuelt

Forskerutdanning

SUM har en forskerskole som er åpen for stipendiater med miljø- og utviklingsinteresse. SUM tilbyr også doktorgradskurs.