Etter- og videreutdanning ved Senter for utvikling og miljø

Bildet kan inneholde: smil, skjorte, produkt, t skjorte, tavle.
Publisert 10. mai 2022 16:17

Dette kurset tar sikte på å imøtekomme kommunenes behov for styrket omstillingskompetanse i møte med utfordringene – og mulighetene - som ligger i klima- og bærekraftsutfordringene.