English version of this page

Vitenskapelig ansatte

Personer 1 - 25 av 39
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Johanna Adolfsson Adolfsson, Johanna Ph.d.-stipendiat j.s.adolfsson@sum.uio.no Psykologi, Global helse, Utvikling, Malawi
Bilde av Dan Banik Banik, Dan Professor +47-22858735 +47-93696583 dan.banik@sum.uio.no Fattigdom, Mat, Rettigheter, Asia, Afrika, Bistand, Kina
Bilde av Kristian Bjørkdahl Bjørkdahl, Kristian Postdoktor og undervisningsleder +47-22858993 +47-40610908 kristian.bjorkdahl@sum.uio.no Bistand, Retorikk, Postkolonialisme, Formidling, Forskningskommunikasjon
Bilde av Benedicte Bull Bull, Benedicte Professor +47-22858902 +47-40204438 benedicte.bull@sum.uio.no Styresett, Latin-Amerika, Globalisering
Bilde av Chris  Butters Butters, Chris Gjesteforsker 99360976 99360976 chris@butters.no Bærekraftig arkitektur, ecodesign, Bærekraftig byutvikling, Dypøkologi, Energi, Utvikling, Bærekraftig forbruk, Livssyklusanalyse
Bilde av Harald Bøckman Bøckman, Harald Emeritus +47-22858954 harald.bockman@sum.uio.no Kina, Asianettverket, Kinesisk politikk, Kinesisk kultur
Bilde av Niladri Chatterjee Chatterjee, Niladri Postdoktor +47-22858901 niladri.chatterjee@sum.uio.no Global helse, Sør-Asia, Historie, Postkolonialisme, India, Bangladesh, Globalisering, Utvikling
Bilde av Antoine de Bengy Puyvallée de Bengy Puyvallée, Antoine Ph.d.-stipendiat 40073554 antoined@sum.uio.no
Bilde av Alexander Dunlap Dunlap, Alexander Postdoktor alexander.dunlap@sum.uio.no politisk økologi, kritiske agrarstudier, markedsbasert naturvern, grønn økonomi, naturressurser, fornybar vindenergiutvikling, sosiale bevegelser
Bilde av Thorunn Gullaksen Endreson Endreson, Thorunn Gullaksen Doktorgradsstudent thorunn.endreson@sum.uio.no Natur og kultur
Bilde av Sakiko Fukuda-Parr Fukuda-Parr, Sakiko Professor II sakiko.fukuda-parr@sum.uio.no Global helse, Globalt styresett, SDGs, utviklingspolitikk
Bilde av Kaja Elise Gresko Gresko, Kaja Elise Forskningskoordinator: Oslo SDG Initiative, Norhed og CSR-SDG +47-22858882 +47-99529448 k.e.gresko@sum.uio.no CSR, SDGs, Kina, Afrika, Fattigdom og Utvikling
Bilde av Arve Hansen Hansen, Arve Postdoktor +47-22858844 91559751 arve.hansen@sum.uio.no Forbruk og livskvalitet, Asia, Vietnam, Mat, Energi, Miljø og klima, Utvikling, Globalisering
Bilde av Nikolai Hegertun Hegertun, Nikolai Ph.d.-stipendiat +47-22858799 +4797666297 nikolai.hegertun@sum.uio.no Bistand, utviklingsteori, utviklingspolitikk, utenrikspolitikk, fredsforhandlinger, fredsprosess, migrasjon, politikkutforming, Globalisering
Bilde av Cecilie Hirsch Hirsch, Cecilie Stipendiat 22858798 cecilie.hirsch@sum.uio.no Latin-Amerika, Energi og klima, Styresett, Forvaltning av naturressurser
Bilde av Jostein Jakobsen Jakobsen, Jostein Ph.d.-stipendiat +47-22858805 41473961 jostein.jakobsen@sum.uio.no India, Asia, Mat, Fattigdom, Styresett, Forskerskolen, Politisk økologi, Utvikling, Globalisering, Forvaltning av naturressurser
Bilde av Sonja Kittelsen Kittelsen, Sonja Gjesteforsker sonja.kittelsen@sum.uio.no Global helse, Helsesikkerhet, Globalt styresett, Securitization teori, Sikkerhetsstudier, EU, Ikke-statlige aktører, Internasjonal politikk
Bilde av Maren Olene Kloster Kloster, Maren Olene Ph.d.-stipendiat 22858981 m.o.kloster@sum.uio.no Global helse, Afrika, mødrehelse, politikk, NGOer
Bilde av Ann Louise Lie Lie, Ann Louise Ph.d.-stipendiat +47-22850628 a.l.lie@sum.uio.no Global helse, Afrika, Ernæring, Styresett
Bilde av Celine Motzfeldt Loades Loades, Celine Motzfeldt Gjesteforsker 22 85 89 90 c.m.loades@sum.uio.no Natur og kultur, Energi og klima, Forbruk og livskvalitet
Bilde av Odin Lysaker Lysaker, Odin Gjesteforsker odin.lysaker@uia.no Miljøetikk, Naturfilosofi, Grønn politisk teori, Global helseetikk, Kapabilitetstilnærmingen, Klimaflyktninger
Bilde av Desmond McNeill McNeill, Desmond Emeritus +47-22858991 +47-95031848 desmond.mcneill@sum.uio.no Styresett, Globalisering, Fattigdom, Forvaltning av naturressurser, Forskerskolen, Bistand, Afrika, Asia
Bilde av Jason Miklian Miklian, Jason Postdoktor +47-22858911 jason.miklian@sum.uio.no Business for Peace, Bedriftsengasjement i utviklingspolitikk, utviklingsteori
Myrum Næss, Knut Prosjektkoordinator k.m.nass@sum.uio.no Arne Næss
Bilde av Thomas Neumark Neumark, Thomas Postdoktor +47-22858925 thomas.neumark@sum.uio.no Øst-Afrika, Utvikling, Global helse, antropologi, fornybar energi, etikk