Jostein Jakobsen

Bilde av Jostein Jakobsen
English version of this page
Telefon +47 22858805
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Politisk økologi
 • Kritiske agrarstudier
 • Marxistisk politisk økonomi
 • Matsystemer
 • Naturressursutvinning
 • Sosiale bevegelser
 • Utvikling
 • Regionalt fokus: India, Norge

Undervisning

Bakgrunn

 • Koordinator, Forskerskolen ved SUM, 2017 – 2021
 • Doktorgrad i Sør-Asia-studier, Universitetet i Oslo, 2020
 • Master i historie, Universitetet i Oslo, 2014
 • Bachelor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2010

Priser

 • Asianettverkets pris for beste mastergradsoppgave for 2014/15
Emneord: India, Asia, Mat, Fattigdom, Styresett, Forskerskolen, Politisk økologi, Utvikling, Globalisering, Forvaltning av naturressurser

Publikasjoner

 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2022). Bovine meat, authoritarian populism, and state contradictions in Modi's India. Journal of Agrarian Change. ISSN 1471-0358. doi: 10.1111/joac.12495.
 • Fischer, Klara; Jakobsen, Jostein & Westengen, Ola (2022). The political ecology of crops: From seed to state and capital. Geoforum. ISSN 0016-7185. doi: 10.1016/j.geoforum.2021.12.011.
 • Jakobsen, Jostein (2022). Beyond subject-making: Conflicting humanisms, class analysis, and the “dark side” of Gramscian political ecology . Progress in Human Geography. ISSN 0309-1325. doi: 10.1177/03091325211056442.
 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2021). Bovine Contradictions: The Politics Of (De)Meatification And Hindutva Hegemony In Neoliberal India. I Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (Red.), Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-5381-4265-3.
 • Hansen, Arve; Jakobsen, Jostein & Wethal, Ulrikke Bryn (2021). New Geographies of Global Meatification: The BRICS in the Industrial Meat Complex. I Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (Red.), Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-5381-4265-3. s. 35–58.
 • Jakobsen, Jostein (2021). New food regime geographies: Scale, state, labor. World Development. ISSN 0305-750X. 145, s. 1–7. doi: 10.1016/j.worlddev.2021.105523. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakobsen, Jostein & Westengen, Ola (2021). The imperial maize assemblage: maize dialectics in Malawi and India. Journal of Peasant Studies. ISSN 0306-6150. s. 1–25. doi: 10.1080/03066150.2021.1890042. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Arve & Jakobsen, Jostein (2020). Meatification and everyday geographies of consumption in Vietnam and China. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. ISSN 0435-3684. doi: 10.1080/04353684.2019.1709217. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2019). Compounding aspirations: grounding hegemonic processes in India's rural transformations. Revue canadienne d'études du développement. ISSN 0225-5189. doi: 10.1080/02255189.2019.1666706. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakobsen, Jostein (2019). The maize frontier in rural South India: Exploring the everyday dynamics of the contemporary food regime. Journal of Agrarian Change. ISSN 1471-0358. 20(1), s. 1–26. doi: 10.1111/joac.12337. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakobsen, Jostein & Hansen, Arve (2019). Geographies of meatification: an emerging Asian meat complex. Globalizations. ISSN 1474-7731. 17(1), s. 93–109. doi: 10.1080/14747731.2019.1614723. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakobsen, Jostein; Nielsen, Kenneth Bo; Nilsen, Alf Gunvald & Vaidya, Anand (2019). Mapping the World’s Largest Democracy (1947–2017). Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. 46(1), s. 83–108. doi: 10.1080/08039410.2018.1465461. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakobsen, Jostein (2018). Neoliberalising the food regime 'amongst its others': the right to food and the state in India. Journal of Peasant Studies. ISSN 0306-6150. s. 1–21. doi: 10.1080/03066150.2018.1449745.
 • Jakobsen, Jostein (2018). Towards a Gramscian food regime analysis of India's agrarian crisis: Counter-movements, petrofarming and Cheap Nature. Geoforum. ISSN 0016-7185. 90, s. 1–10. doi: 10.1016/j.geoforum.2018.01.015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakobsen, Jostein (2017). Inside and Outside the State: Imagining the Indian State among Subalternists and Naxalites. I Basu, Pradip (Red.), Naxalite Politics: Post-structuralist, Postcolonial and Subaltern Perspectives. Setu Prakashani. ISSN 978-93-80677-23-1. s. 283–298.
 • Jakobsen, Jostein (2016). Disappearing Landlords and the Unmaking of Revolution: Maoist Mobilization, the State and Agrarian Change in Northern Telangana. I Nilsen, Alf Gunvald & Nielsen, Kenneth Bo (Red.), Social Movements and the State in India: Deepening Democracy?. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-59132-6. s. 239–267. doi: 10.1057/978-1-137-59133-3_11.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dunlap, Alexander & Jakobsen, Jostein (2020). The Violent Technologies of Extraction: Political Ecology, Critical Agrarian Studies and The Capitalist Worldeater. Palgrave Pivot. ISBN 978-3-030-26851-0. 171 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2022). Indisk proteksjonisme og den globale matkrisen. Transit magasin.
 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2022). Russlands utenriksminister i New Delhi utfordrer Indias balansegang. Transit magasin.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Jakobsen, Jostein (2022). Indias ukrainske dilemma. Transit magasin.
 • Jakobsen, Jostein (2022). Tid for motvekst? [Fagblad]. Fri Tanke: Medlemsblad for Human-Etisk Forbund.
 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2021). Den indiske bondeseieren. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2021). Uro i Nagaland. Væpnet konflikt har preget regionen i flere tiår . Transit magasin.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Jakobsen, Jostein (2021). Dystre skygger over pave-møtet . Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Jakobsen, Jostein (2021). India: COP, kull og den vanskelige grønne omstillingen. Transit magasin.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Jakobsen, Jostein (2021). India brenner: Åkrene i nord står i flammer – igjen. Transit magasin.
 • Jakobsen, Jostein (2021). Utviklingen av det globale matsystemet - hva nå? LatinAmerika tidsskrift. 26(3), s. 4–7.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Jakobsen, Jostein (2021). Volden i Uttar Pradesh viser regjeringspartiets harde linje mot bondeopprøret. Transit magasin.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Jakobsen, Jostein (2021). India: landet uten opposisjon? Transit magasin.
 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2021). Pegasus-skandalen rammer India. Transit magasin.
 • Aguilar-Støen, Mariel & Jakobsen, Jostein (2021). Prisen for å produsere billig mat. Terra Nullius: Repossessing the Existent.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Jakobsen, Jostein (2021). Diplomati og nasjonalisme i en vaksinetid. Transit magasin.
 • Jakobsen, Jostein & Aguilar-Støen, Mariel (2021). Avskogingspandemien. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Jakobsen, Jostein (2021). Gramsci i vår tid. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. ISSN 2703-7053.
 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2021). Narendra Modi, krisenes mann. Transit magasin.
 • Jakobsen, Jostein (2021). Kapitalisme, pandemier og industrielt landbruk.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Jakobsen, Jostein (2021). Dype riper i Modis teflon. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Jakobsen, Jostein (2021). Akademisk frihet under press i India. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2021). Narendra Modi's authoritarian neoliberalism. Terra Nullius: Repossessing the Existent.
 • Jakobsen, Jostein (2021). Narendra Modi. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2021). Store norske leksikon. ISSN 0000000000000.
 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2021). Nyliberalismen har mutert. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Jakobsen, Jostein (2021). Norsk motvekst. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Jakobsen, Jostein (2021). Review of Alpa Shah (2018) Nightmarch: among India’s revolutionary guerrillas. Contemporary South Asia. ISSN 0958-4935. doi: 10.1080/09584935.2021.1884371.
 • Singh Pannu, Bikramdeep; Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2021). Et opprør på rullende hjul. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Jakobsen, Jostein (2020). Jawaharlal Nehru. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Jakobsen, Jostein (2020). The Global Police State and the Rural World. Terra Nullius: Repossessing the Existent.
 • Nielsen, Kenneth Bo; Jakobsen, Jostein & Nilsen, Alf Gunvald (2020). Liberalising Indian Agriculture. Terra Nullius: Repossessing the Existent.
 • Hansen, Arve & Jakobsen, Jostein (2020). COVID-19 and the Asian meat complex. East Asia Forum.
 • Jakobsen, Jostein (2020). Review of Andrew Flachs (2019) Cultivating Knowledge: Biotechnology, Sustainability and the Human Cost of Cotton Capitalism in India. Journal of Agrarian Change. ISSN 1471-0358. doi: 10.1111/joac.12386.
 • Aguilar-Støen, Mariel & Jakobsen, Jostein (2020). Forholdet mellom kjøttproduksjon og pandemier er sammensatt. Bondebladet. ISSN 0332-8414.
 • Aguilar-Støen, Mariel & Jakobsen, Jostein (2020). Høy pris for billig kjøtt. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aguilar-Støen, Mariel & Jakobsen, Jostein (2020). Producing Food, Producing Zoonosis: The Political Ecology of the COVID-19 Pandemic. Tvergastein. ISSN 1893-5605.
 • Dunlap, Alexander & Jakobsen, Jostein (2020). Unraveling the Lies of His-story with James Scott and Peter Gelderloos. Capitalism Nature Socialism. ISSN 1045-5752. doi: 10.1080/10455752.2020.1735029.
 • Hansen, Arve & Jakobsen, Jostein (2019). Geographies of Asian Meatification . Terra Nullius: Repossessing the Existent.
 • Jakobsen, Jostein (2019). Er Foucaults biopolitikk død? Terra Nullius: Repossessing the Existent.
 • Jakobsen, Jostein (2019). Farmers, Subalterns, and Activists: Social Politics of Sustainable Agriculture in India, by Trent Brown. Cambridge: Cambridge University Press. 2018. Pp. xii+202. £75. ISBN 978‐1‐108‐42510‐0. Journal of Agrarian Change. ISSN 1471-0358. doi: 10.1111/joac.12342.
 • Jakobsen, Jostein (2018). Food regimes as mundane: a view from southern India’s maize frontier.
 • Hansen, Arve & Jakobsen, Jostein (2018). Geographies of Meatification: An Emerging Asian Meat Complex?
 • Jakobsen, Jostein (2018). Akademisk arbeid er ingen gave. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Jakobsen, Jostein; Nielsen, Kenneth Bo; Nilsen, Alf Gunvald & Vaidya, Anand (2018). Världens största demokrati i praktiken. I Lindberg, Staffan & Eklund, Lars (Red.), Miraklet Indien och dess baksida. Palmkrons förlag. ISSN 978-91-88785-00-8. s. 91–121.
 • Wethal, Ulrikke Bryn; Jakobsen, Jostein; Hansen, Arve & Aguilar-Støen, Mariel (2017). Kvalitetssikring, ikke begrensning av debatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Wethal, Ulrikke Bryn; Jakobsen, Jostein; Hansen, Arve & Aguilar-Støen, Mariel (2017). Flau formidling om kolonialisme og sensur. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Wethal, Ulrikke Bryn; Jakobsen, Jostein; Hansen, Arve & Aguilar-Støen, Mariel (2017). Redelighet, ikke sensur. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Jakobsen, Jostein (2017). Bondeselvmord og klimaendringer. Fokus India.
 • Jakobsen, Jostein (2017). Arundhati Roy og mobben. Fokus India.
 • Jakobsen, Jostein (2017). Kuas justis. Fokus India.
 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2016). En mors død. Fokus India.
 • Jakobsen, Jostein (2016). Fidel's hug. Dhaka Tribune.
 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2016). Hvem er den indiske bonden? Rødt!. ISSN 1504-4777. 2016(4), s. 116–121.
 • Jakobsen, Jostein (2016). Da Fidel klemte Indira. Fokus India.
 • Jakobsen, Jostein (2016). Valuta. Fokus India.
 • Jakobsen, Jostein (2016). Kommunistene til makta i Kerala. Fokus India.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Jakobsen, Jostein (2016). Skatt. FokusIndia.
 • Jakobsen, Jostein (2016). Kontroversiell sennep. Fokus India.
 • Jakobsen, Jostein (2016). Den siste tiger. Fokus India.
 • Jakobsen, Jostein (2016). The red road ahead. Dhaka Tribune.
 • Jakobsen, Jostein (2016). Kommunistenes vei videre. FokusIndia.
 • Jakobsen, Jostein (2015). Fra maoister til økobønder: Noen tanker om regionalkunnskap og (forsinket) erkjennelse.
 • Jakobsen, Jostein (2015). Yogajordbruk. Fokus India.
 • Nielsen, Kenneth Bo & Jakobsen, Jostein (2015). Russians: The new hippies? Dhaka Tribune.
 • Jakobsen, Jostein (2015). Storfekjøtt til besvær. Matlære.
 • Jakobsen, Jostein (2015). Violence as political practice. Dhaka Tribune.
 • Jakobsen, Jostein (2015). Krise og nyliberalisme i indisk jordbruk. RadikalPortal.
 • Jakobsen, Jostein & Nielsen, Kenneth Bo (2015). Russerne: de nye hippier? Fokus India.
 • Jakobsen, Jostein (2015). How does agrarian crisis impact Indian farmers?
 • Jakobsen, Jostein (2015). Voldens politikk. Fokus India.
 • Jakobsen, Jostein (2014). Revolusjon i India: drøm og virkelighet.
 • Jakobsen, Jostein (2014). Maoistene i India. RadikalPortal.
 • Nielsen, Kenneth Bo; Flåten, Lars Tore; Heierstad, Geir; Jensenius, Francesca & Jakobsen, Jostein (2014). Truende Maoister. Ny Tid. ISSN 0809-9049. 62(17).
 • Jakobsen, Jostein (2020). India in the Contemporary Food Regime: The State, Struggles and Uneven Integration. Oslo 07-Media.
 • Jakobsen, Jostein (2014). Vicissitudes of Revolution: Maoist Conflict in Andhra Pradesh and Chhattisgarh, India, 1990-2007. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2015 14:23 - Sist endret 1. feb. 2022 11:26