Antoine de Bengy Puyvallée

Bilde av Antoine de Bengy Puyvallée
English version of this page
Mobiltelefon 400 73 554
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Antoine de Bengy Puyvallée er ph.d.-stipendiat i internasjonal politkk ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitet i Oslo.

Han forsker på politikk og globalt samarbeid mot farlige epidemier, som for eksempel Ebola eller COVID-19 (global helsesikkerhet).

Antoines PhD-prosjekt «Nye aktører» i global helsesikkerhet og epidemirespons undersøker hvordan myndighetene, militæret, internasjonale organisasjoner, kommersielle bedrifter og ikke-statlige organisasjoner (NGOs) samarbeider for å håndtere epidemier.

Han har tidligere forsket på Norges respons på ebola (2014-2015) og vært involvert i forskningsprosjekter om sivilsamfunnets rolle i global helsepolitikk, samt den nordiske modellen i utviklingspolitikk.

COVID-19 pandemi

Jeg følger tett utviklingen av koronaviruspandemien og er særlig interessert i de følgende problemstillingene rundt COVID-19: 

Internasjonal politikk

 • Hvordan fungerer internasjonalt samarbeid for å håndtere en pandemi?
 • Hvilke diplomatiske og geopolitiske interesser står på spill?
 • Hva er rollen til Verdens Helseorganisasjon i koordineringen av den globale responsen?
 • Hvordan kommer fattige land til å påvirkes av situasjonen?
 • Hva har man lært av ebolakrisen i 2014-2015?

Politikken bak en helsekrise

 • Hvordan helsekriser påvirker demokrati og politiske systemer?
 • Hvorfor har myndighetene erklært unntakstilstand?
 • Hvordan brukes militæret under en pandemi?
 • Hva slags overvåkningsteknologi utvikles for å hindre smitte i Norge og resten av verden?
 • Hva er rollen til eksperter versus politikere under en epidemirespons?
 • Hvordan kan private bedrifter bidra til koronavirusresponsen?

Blog publisert om koronavirus

The politics behind the COVID-19 responses

The many faces of the COVID-19 epidemic response

The Coronavirus: State Capacity and Crisis Response in China

Administrativt ansvar

Antoine er koordinator for Independent Panel on Global Governance for Health, forskningsgruppen Global helsepolitikk og seminarserien Global Health Unpacked

Han koordinerer i tillegg forskningsgruppen "Nordisk utviklingspolitikk" på SUM.

PhD-veileder

Dr Katerini Storeng, førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø, Universitet i Oslo

Bakgrunn

Publisert 23. des. 2016 11:58 - Sist endret 1. juli 2021 10:05