Antoine de Bengy Puyvallée

Bilde av Antoine de Bengy Puyvallée
English version of this page
Mobiltelefon 400 73 554
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Antoine de Bengy Puyvallée er ph.d.-stipendiat i internasjonal politkk ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitet i Oslo.

Han forsker på politikk og globalt samarbeid mot farlige epidemier, som for eksempel Ebola eller COVID-19 (global helsesikkerhet).

Antoines PhD-prosjekt «Nye aktører» i global helsesikkerhet og epidemirespons undersøker hvordan myndighetene, militæret, internasjonale organisasjoner, kommersielle bedrifter og ikke-statlige organisasjoner (NGOs) samarbeider for å håndtere epidemier.

Han har tidligere forsket på Norges respons på ebola (2014-2015) og vært involvert i forskningsprosjekter om sivilsamfunnets rolle i global helsepolitikk, samt den nordiske modellen i utviklingspolitikk.

COVID-19 pandemi

Jeg følger tett utviklingen av koronaviruspandemien og er særlig interessert i de følgende problemstillingene rundt COVID-19: 

Internasjonal politikk

 • Hvordan fungerer internasjonalt samarbeid for å håndtere en pandemi?
 • Hvilke diplomatiske og geopolitiske interesser står på spill?
 • Hva er rollen til Verdens Helseorganisasjon i koordineringen av den globale responsen?
 • Hvordan kommer fattige land til å påvirkes av situasjonen?
 • Hva har man lært av ebolakrisen i 2014-2015?

Politikken bak en helsekrise

 • Hvordan helsekriser påvirker demokrati og politiske systemer?
 • Hvorfor har myndighetene erklært unntakstilstand?
 • Hvordan brukes militæret under en pandemi?
 • Hva slags overvåkningsteknologi utvikles for å hindre smitte i Norge og resten av verden?
 • Hva er rollen til eksperter versus politikere under en epidemirespons?
 • Hvordan kan private bedrifter bidra til koronavirusresponsen?

Blog publisert om koronavirus

The politics behind the COVID-19 responses

The many faces of the COVID-19 epidemic response

The Coronavirus: State Capacity and Crisis Response in China

Administrativt ansvar

Antoine er koordinator for Independent Panel on Global Governance for Health, forskningsgruppen Global helsepolitikk og seminarserien Global Health Unpacked

Han koordinerer i tillegg forskningsgruppen "Nordisk utviklingspolitikk" på SUM.

PhD-veileder

Dr Katerini Storeng, førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø, Universitet i Oslo

Bakgrunn

Publikasjoner

 • de Bengy Puyvallée, Antoine & Storeng, Katerini (2022). COVAX, vaccine donations and the politics of global vaccine inequity. Globalization and Health. ISSN 1744-8603. 18(1). doi: 10.1186/s12992-022-00801-z.
 • de Bengy Puyvallée, Antoine & Bjørkdahl, Kristian (2021). Introduction: On the Resilience of the Scandinavian Humanitarian Brand. I de Bengy Puyvallée, Antoine & Bjørkdahl, Kristian (Red.), Do-Gooders at the End of Aid: Scandinavian Humanitarianism in the Twenty-First Century. Cambridge University Press. ISSN 9781108772129. s. 1–13. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781108772129.001.
 • Storeng, Katerini Tagmatarchi; de Bengy Puyvallée, Antoine & Stein, Felix (2021). COVAX and the rise of the ‘super public private partnership’ for global health. Global Public Health. ISSN 1744-1692. doi: 10.1080/17441692.2021.1987502. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Bengy Puyvallée, Antoine & Kittelsen, Sonja (2019). "Disease knows no borders": Pandemics and the politics of global health security. I Bjørkdahl, Kristian & Carlsen, Benedicte (Red.), Pandemics, Publics, and Politics - Staging Responses to Public Health Crises. Palgrave Pivot. ISSN 978-981-13-2801-5. s. 59–73. doi: 10.1007/978-981-13-2802-2.
 • de Bengy Puyvallée, Antoine ; Kittelsen, Sonja & Storeng, Katerini Tagmatarchi (2018). Krise! Hvordan beredskapslogikk endrer global helsepolitikk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(16), s. 1–7. doi: 10.4045/tidsskr.18.0572.
 • Storeng, Katerini Tagmatarchi & de Bengy Puyvallée, Antoine (2018). Civil society participation in global public-private partnerships for health. Health Policy and Planning. ISSN 0268-1080. 33(8), s. 928–936. doi: 10.1093/heapol/czy070. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Bengy Puyvallée, Antoine (2018). Norway’s Response to Ebola: Balancing Altruistic and Security Concerns . Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 76(2), s. 89–120. doi: 10.23865/intpol.v76.1089. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • de Bengy Puyvallée, Antoine & Bjørkdahl, Kristian (2021). Do-Gooders at the End of Aid: Scandinavian Humanitarianism in the Twenty-First Century. Cambridge University Press. ISBN 9781108772129.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. des. 2016 11:58 - Sist endret 27. sep. 2022 13:43