Arve Hansen

Bilde av Arve Hansen
English version of this page
Telefon +47 22858844
Mobiltelefon 91559751
Rom 213
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglege interesser

 • Forbruk og berekraft
 • Utvikling og framveksande økonomiar
 • Mat og kjøtkonsum
 • Dei nye middelklassane i Asia
 • Den sosialistiske marknadsøkonomien
 • Vietnam

Hansen leiar SUM si forskargruppe på berekraftig forbruk og energi. Han leier også Asianettverket, saman med Kenneth Bo Nielsen

Undervisning

No:

Tidlegare:

 

Bakgrunn

 • PhD i samfunnsgeografi. Doktorgradsstipendiat, Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo. 2011-2016
 • Master (MSc) i Globalisation and Development, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, 2009-2011
 • Master i Fred, konflikt og utvikling, Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Spania, 2006-2008

 

Emneord: Forbruk og livskvalitet, Asia, Vietnam, Mat, Energi, Miljø og klima, Utvikling, Globalisering

Publikasjoner

 • Hansen, Arve (2021). Negotiating Unsustainable Food Transformations: Development, Middle Classes and Everyday Food Practices in Vietnam. European Journal of Development Research.  ISSN 0957-8811. . doi: https://doi.org/10.1057/s41287-021-00429-6
 • Bekkevold, Jo Inge; Hansen, Arve & Nordhaug, Kristen (2020). Introducing the socialist market economy, In Arve Hansen; Jo Inge Bekkevold & Kristen Nordhaug (ed.),  The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-981-15-6247-1.  1. Vis sammendrag
 • Bekkevold, Jo Inge; Hansen, Arve & Nordhaug, Kristen (2020). Making sense of the socialist market economy, In Arve Hansen; Jo Inge Bekkevold & Kristen Nordhaug (ed.),  The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-981-15-6247-1.  12. Vis sammendrag
 • Hansen, Arve (2020). Consumer Socialism: Consumption, Development and the New Middle Classes in China and Vietnam, In Arve Hansen; Jo Inge Bekkevold & Kristen Nordhaug (ed.),  The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-981-15-6247-1.  8.
 • Hansen, Arve & Jakobsen, Jostein (2020). Meatification and everyday geographies of consumption in Vietnam and China. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography.  ISSN 0435-3684. . doi: 10.1080/04353684.2019.1709217 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hansen, Arve; Tuan Anh, Nguyen & Linh, Luu Khanh (2020). Commercialising the xe om: Motorbike Taxis, GrabBike and Shared Mobilities in Hanoi, In Sven Kesselring; Malene Freudendal-Pedersen & Dennis Zuev (ed.),  Sharing Mobilities: New Perspectives for the Mobile Risk Society.  Routledge.  ISBN 9781138593824.  10. Vis sammendrag
 • Efstathiou, Sophia; Korsnes, Marius; Gabrielsen, Ane Møller; Finstad, Terje; Giæver, Fay; Driessen, Clemens; Hansen, Arve & Wethal, Ulrikke Bryn (2019). lnvestigating the elasticity of meat consumption for climate mitigation: 4Rs for responsible meat use, In Eija Vinnari & Markus Vinnari (ed.),  Sustainable governance and management of food systems.  Wageningen Academic Publishers.  ISBN 978-90-8686-341-9.  Kapittel 1.  s 19 - 25 Vis sammendrag
 • Hansen, Arve (2019). Developing consumption: capitalism, economic growth and everyday life. Tvergastein.  ISSN 1893-5605.  s 3- 7
 • Jakobsen, Jostein & Hansen, Arve (2019). Geographies of meatification: an emerging Asian meat complex. Globalizations.  ISSN 1474-7731.  17(1), s 93- 109 . doi: 10.1080/14747731.2019.1614723 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hansen, Arve (2018). Meat consumption and capitalist development: The meatification of food provision and practice in Vietnam. Geoforum.  ISSN 0016-7185.  93, s 57- 68 . doi: 10.1016/j.geoforum.2018.05.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Arve (2017). Consuming doi moi: Development and middle class consumption in Vietnam. VNU Journal of Social Sciences and Humanities.  ISSN 2354-1172.  3(2), s 171- 186
 • Hansen, Arve (2017). Doi Moi on Two and Four Wheels: Capitalist Development and Motorised Mobility in Vietnam, In Arve Hansen & Kenneth Bo Nielsen (ed.),  Cars, Automobility and Development in Asia: Wheels of Change.  Routledge.  ISBN 9781138930704.  Chapter 6.
 • Hansen, Arve (2017). Hanoi on wheels: emerging automobility in the land of the motorbike. Mobilities.  ISSN 1745-0101.  12(5), s 628- 645 . doi: 10.1080/17450101.2016.1156425 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Arve & Nielsen, Kenneth Bo (2017). Wheels of change: cars, automobility and development in Asia, In Arve Hansen & Kenneth Bo Nielsen (ed.),  Cars, Automobility and Development in Asia: Wheels of Change.  Routledge.  ISBN 9781138930704.  Chapter 1.  s 3 - 14
 • Banik, Dan & Hansen, Arve (2016). The Frontiers of Poverty Reduction in Emerging Asia. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  43(1), s 47- 68 . doi: 10.1080/08039410.2015.1134646 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Arve (2016). Analyzing and critiquing COP21: The problems and potentials of the Paris agreement, In Harold Langford Wilhite & Arve Hansen (ed.),  Will the Paris agreement save the world? An analysis and critique of the governance roadmap set out in COP 21.  Centre for Development and the Environment, University of Oslo.  ISBN 978-82-90391-65-7.  Chapter 10.  s 65 - 70
 • Hansen, Arve (2016). Driving development? The problems and promises of the car in Vietnam. Journal of Contemporary Asia.  ISSN 0047-2336.  46(4), s 551- 569 . doi: 10.1080/00472336.2016.1151916 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Arve (2016). Sustainable Urbanisation in Vietnam: Can Hanoi Bring Back the Bicycle?. Tvergastein.  ISSN 1893-5605.  7, s 34- 41
 • Hansen, Arve; Nielsen, Kenneth Bo & Wilhite, Harold Langford (2016). Staying Cool, Looking Good, Moving Around: Consumption, Sustainability and the ‘Rise of the South’. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  43(1), s 5- 25 . doi: 10.1080/08039410.2015.1134640 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wilhite, Harold Langford & Hansen, Arve (2016). Introduction and background, In Harold Langford Wilhite & Arve Hansen (ed.),  Will the Paris agreement save the world? An analysis and critique of the governance roadmap set out in COP 21.  Centre for Development and the Environment, University of Oslo.  ISBN 978-82-90391-65-7.  Chapter 1.  s 1 - 4
 • Hansen, Arve (2015). The best of both worlds? The power and pitfalls of Vietnam’s development model, In Arve Hansen & Ulrikke Bryn Wethal (ed.),  Emerging Economies and Challenges to Sustainability: Theories, strategies, local realities.  Routledge.  ISBN 978-0-415-74732-5.  7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge & Nordhaug, Kristen (ed.) (2020). The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-981-15-6247-1.  354 s.
 • Hansen, Arve & Nielsen, Kenneth Bo (ed.) (2017). Cars, Automobility and Development in Asia: Wheels of Change. Routledge.  ISBN 9781138930704.  202 s.
 • Wilhite, Harold Langford & Hansen, Arve (ed.) (2016). Will the Paris agreement save the world? An analysis and critique of the governance roadmap set out in COP 21. Centre for Development and the Environment, University of Oslo.  ISBN 978-82-90391-65-7.  80 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. nov. 2011 10:22 - Sist endret 31. jan. 2021 07:25