Arve Hansen

Bilde av Arve Hansen
English version of this page
Telefon +47 22858844
Mobiltelefon 91559751
Rom 213
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 Oslo

Faglege interesser

 • Forbruk og berekraft
 • Utvikling og framveksande økonomiar
 • Mat og kjøtkonsum
 • Dei nye middelklassane i Asia
 • Den sosialistiske marknadsøkonomien
 • Vietnam

Hansen er undervisningsleiar ved SUM. Han leiar også SUM si forskargruppe på berekraftig forbruk og energi og Asianettverket (saman med Kenneth Bo Nielsen).

Undervisning

No:

Tidlegare:

 

Bakgrunn

 • PhD i samfunnsgeografi. Doktorgradsstipendiat, Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo. 2011-2016
 • Master (MSc) i Globalisation and Development, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, 2009-2011
 • Master i Fred, konflikt og utvikling, Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Spania, 2006-2008

 

Emneord: Forbruk og livskvalitet, Kjøtforbruk og kjøtreduksjon, Vietnam, Asia, Mat, Miljø og klima, Utvikling, Globalisering

Publikasjoner

 • Hansen, Arve (2022). Driving Doi Moi: Motorbikes, Cars, and Capitalism in Vietnam's Socialist Market Economy. I London, Jonathan (Red.), Routledge Handbook of Contemporary Vietnam. Routledge. ISSN 9781315762302.
 • Wethal, Ulrikke Bryn; Ellsworth-Krebs, Katherine; Hansen, Arve; Changede, Sejal & Spaargaren, Gert (2022). Reworking boundaries in the home-as-office: boundary traffic during COVID-19 lockdown and the future of working from home. Sustainability: Science, Practice, & Policy. ISSN 1548-7733. doi: 10.1080/15487733.2022.2063097.
 • Greene, Mary; Hansen, Arve; Hoolohan, Claire; Süßbauer, Elisabeth & Domaneschi, Lorenzo (2022). Consumption and shifting temporalities of daily life in times of disruption: undoing and reassembling household practices during the COVID-19 pandemic. Sustainability: Science, Practice, & Policy. ISSN 1548-7733. doi: 10.1080/15487733.2022.2037903.
 • Volden, Johannes & Hansen, Arve (2022). Practical aeromobilities: making sense of environmentalist air-travel . Mobilities. ISSN 1745-0101. doi: 10.1080/17450101.2021.1985381. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Arve; Jakobsen, Jostein & Wethal, Ulrikke Bryn (2021). New Geographies of Global Meatification: The BRICS in the Industrial Meat Complex. I Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (Red.), Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-5381-4265-3. s. 35–58.
 • Hansen, Arve (2021). Eating a Capitalist Transformation: Economic Development, Culinary Hybridization, and Changing Meat Cultures In Vietnam. I Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (Red.), Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-5381-4265-3. s. 99–120.
 • Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (2021). New Meat Engagements: Cultures, Geographies, Economies. I Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (Red.), Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-5381-4265-3. s. 1–16.
 • Hansen, Arve (2021). Negotiating Unsustainable Food Transformations: Development, Middle Classes and Everyday Food Practices in Vietnam. European Journal of Development Research. ISSN 0957-8811. 34, s. 1441–1459. doi: 10.1057/s41287-021-00429-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Arve (2020). Consumer Socialism: Consumption, Development and the New Middle Classes in China and Vietnam. I Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge & Nordhaug, Kristen (Red.), The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan. ISSN 978-981-15-6247-1.
 • Bekkevold, Jo Inge; Hansen, Arve & Nordhaug, Kristen (2020). Making sense of the socialist market economy. I Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge & Nordhaug, Kristen (Red.), The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan. ISSN 978-981-15-6247-1.
 • Bekkevold, Jo Inge; Hansen, Arve & Nordhaug, Kristen (2020). Introducing the socialist market economy. I Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge & Nordhaug, Kristen (Red.), The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan. ISSN 978-981-15-6247-1.
 • Hansen, Arve; Tuan Anh, Nguyen & Linh, Luu Khanh (2020). Commercialising the xe om: Motorbike Taxis, GrabBike and Shared Mobilities in Hanoi. I Kesselring, Sven; Freudendal-Pedersen, Malene & Zuev, Dennis (Red.), Sharing Mobilities: New Perspectives for the Mobile Risk Society. Routledge. ISSN 9781138593824.
 • Hansen, Arve & Jakobsen, Jostein (2020). Meatification and everyday geographies of consumption in Vietnam and China. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. ISSN 0435-3684. doi: 10.1080/04353684.2019.1709217. Fulltekst i vitenarkiv
 • Efstathiou, Sophia; Korsnes, Marius; Gabrielsen, Ane Møller; Finstad, Terje; Giæver, Fay & Driessen, Clemens [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). lnvestigating the elasticity of meat consumption for climate mitigation: 4Rs for responsible meat use. I Vinnari, Eija & Vinnari, Markus (Red.), Sustainable governance and management of food systems. Wageningen Academic Publishers. ISSN 978-90-8686-341-9. s. 19–25. doi: 10.3920/978-90-8686-892-6_1.
 • Hansen, Arve (2019). Developing consumption: capitalism, economic growth and everyday life. Tvergastein. ISSN 1893-5605. s. 3–7.
 • Jakobsen, Jostein & Hansen, Arve (2019). Geographies of meatification: an emerging Asian meat complex. Globalizations. ISSN 1474-7731. 17(1), s. 93–109. doi: 10.1080/14747731.2019.1614723. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Arve (2018). Meat consumption and capitalist development: The meatification of food provision and practice in Vietnam . Geoforum. ISSN 0016-7185. 93, s. 57–68. doi: 10.1016/j.geoforum.2018.05.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Arve (2017). Consuming doi moi: Development and middle class consumption in Vietnam. VNU Journal of Social Sciences and Humanities. ISSN 2354-1172. 3(2), s. 171–186.
 • Hansen, Arve & Nielsen, Kenneth Bo (2017). Wheels of change: cars, automobility and development in Asia. I Hansen, Arve & Nielsen, Kenneth Bo (Red.), Cars, Automobility and Development in Asia: Wheels of Change. Routledge. ISSN 9781138930704. s. 3–14.
 • Hansen, Arve (2017). Doi Moi on Two and Four Wheels: Capitalist Development and Motorised Mobility in Vietnam. I Hansen, Arve & Nielsen, Kenneth Bo (Red.), Cars, Automobility and Development in Asia: Wheels of Change. Routledge. ISSN 9781138930704.
 • Hansen, Arve (2017). Hanoi on wheels: emerging automobility in the land of the motorbike. Mobilities. ISSN 1745-0101. 12(5), s. 628–645. doi: 10.1080/17450101.2016.1156425. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Arve (2016). Sustainable Urbanisation in Vietnam: Can Hanoi Bring Back the Bicycle? Tvergastein. ISSN 1893-5605. 7, s. 34–41.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (2021). Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-1-5381-4265-3. 224 s.
 • Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge & Nordhaug, Kristen (2020). The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan. ISBN 978-981-15-6247-1. 354 s.
 • Hansen, Arve & Nielsen, Kenneth Bo (2017). Cars, Automobility and Development in Asia: Wheels of Change. Routledge. ISBN 9781138930704. 202 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. nov. 2011 10:22 - Sist endret 27. sep. 2022 12:35