Arve Hansen

Bilde av Arve Hansen
English version of this page
Telefon +47 22858844
Mobiltelefon 91559751
Rom 213
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 Oslo

Faglege interesser

 • Forbruk og berekraft
 • Utvikling og framveksande økonomiar
 • Mat og kjøtkonsum
 • Dei nye middelklassane i Asia
 • Den sosialistiske marknadsøkonomien
 • Vietnam

Hansen er undervisningsleiar ved SUM. Han leiar også SUM si forskargruppe på berekraftig forbruk og energi og Asianettverket (saman med Kenneth Bo Nielsen).

Undervisning

No:

Tidlegare:

 

Bakgrunn

 • PhD i samfunnsgeografi. Doktorgradsstipendiat, Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo. 2011-2016
 • Master (MSc) i Globalisation and Development, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, 2009-2011
 • Master i Fred, konflikt og utvikling, Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Spania, 2006-2008

 

Emneord: Forbruk og livskvalitet, Asia, Vietnam, Mat, Energi, Miljø og klima, Utvikling, Globalisering

Publikasjoner

 • Greene, Mary; Hansen, Arve; Hoolohan, Claire; Süßbauer, Elisabeth & Domaneschi, Lorenzo (2022). Consumption and shifting temporalities of daily life in times of disruption: undoing and reassembling household practices during the COVID-19 pandemic. Sustainability: Science, Practice, & Policy. ISSN 1548-7733. doi: 10.1080/15487733.2022.2037903.
 • Volden, Johannes & Hansen, Arve (2022). Practical aeromobilities: making sense of environmentalist air-travel . Mobilities. ISSN 1745-0101. doi: 10.1080/17450101.2021.1985381. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Arve; Jakobsen, Jostein & Wethal, Ulrikke Bryn (2021). New Geographies of Global Meatification: The BRICS in the Industrial Meat Complex. I Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (Red.), Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-5381-4265-3. s. 35–58.
 • Hansen, Arve (2021). Eating a Capitalist Transformation: Economic Development, Culinary Hybridization, and Changing Meat Cultures In Vietnam. I Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (Red.), Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-5381-4265-3. s. 99–120.
 • Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (2021). New Meat Engagements: Cultures, Geographies, Economies. I Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (Red.), Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-5381-4265-3. s. 1–16.
 • Hansen, Arve (2021). Negotiating Unsustainable Food Transformations: Development, Middle Classes and Everyday Food Practices in Vietnam. European Journal of Development Research. ISSN 0957-8811. doi: 10.1057/s41287-021-00429-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Arve (2020). Consumer Socialism: Consumption, Development and the New Middle Classes in China and Vietnam. I Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge & Nordhaug, Kristen (Red.), The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan. ISSN 978-981-15-6247-1.
 • Bekkevold, Jo Inge; Hansen, Arve & Nordhaug, Kristen (2020). Making sense of the socialist market economy. I Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge & Nordhaug, Kristen (Red.), The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan. ISSN 978-981-15-6247-1.
 • Bekkevold, Jo Inge; Hansen, Arve & Nordhaug, Kristen (2020). Introducing the socialist market economy. I Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge & Nordhaug, Kristen (Red.), The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan. ISSN 978-981-15-6247-1.
 • Hansen, Arve; Tuan Anh, Nguyen & Linh, Luu Khanh (2020). Commercialising the xe om: Motorbike Taxis, GrabBike and Shared Mobilities in Hanoi. I Kesselring, Sven; Freudendal-Pedersen, Malene & Zuev, Dennis (Red.), Sharing Mobilities: New Perspectives for the Mobile Risk Society. Routledge. ISSN 9781138593824.
 • Hansen, Arve & Jakobsen, Jostein (2020). Meatification and everyday geographies of consumption in Vietnam and China. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. ISSN 0435-3684. doi: 10.1080/04353684.2019.1709217. Fulltekst i vitenarkiv
 • Efstathiou, Sophia; Korsnes, Marius; Gabrielsen, Ane Møller; Finstad, Terje; Giæver, Fay & Driessen, Clemens [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). lnvestigating the elasticity of meat consumption for climate mitigation: 4Rs for responsible meat use. I Vinnari, Eija & Vinnari, Markus (Red.), Sustainable governance and management of food systems. Wageningen Academic Publishers. ISSN 978-90-8686-341-9. s. 19–25. doi: 10.3920/978-90-8686-892-6_1.
 • Hansen, Arve (2019). Developing consumption: capitalism, economic growth and everyday life. Tvergastein. ISSN 1893-5605. s. 3–7.
 • Jakobsen, Jostein & Hansen, Arve (2019). Geographies of meatification: an emerging Asian meat complex. Globalizations. ISSN 1474-7731. 17(1), s. 93–109. doi: 10.1080/14747731.2019.1614723. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Arve (2018). Meat consumption and capitalist development: The meatification of food provision and practice in Vietnam . Geoforum. ISSN 0016-7185. 93, s. 57–68. doi: 10.1016/j.geoforum.2018.05.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Arve (2017). Consuming doi moi: Development and middle class consumption in Vietnam. VNU Journal of Social Sciences and Humanities. ISSN 2354-1172. 3(2), s. 171–186.
 • Hansen, Arve & Nielsen, Kenneth Bo (2017). Wheels of change: cars, automobility and development in Asia. I Hansen, Arve & Nielsen, Kenneth Bo (Red.), Cars, Automobility and Development in Asia: Wheels of Change. Routledge. ISSN 9781138930704. s. 3–14.
 • Hansen, Arve (2017). Doi Moi on Two and Four Wheels: Capitalist Development and Motorised Mobility in Vietnam. I Hansen, Arve & Nielsen, Kenneth Bo (Red.), Cars, Automobility and Development in Asia: Wheels of Change. Routledge. ISSN 9781138930704.
 • Hansen, Arve (2017). Hanoi on wheels: emerging automobility in the land of the motorbike. Mobilities. ISSN 1745-0101. 12(5), s. 628–645. doi: 10.1080/17450101.2016.1156425. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Arve (2016). Sustainable Urbanisation in Vietnam: Can Hanoi Bring Back the Bicycle? Tvergastein. ISSN 1893-5605. 7, s. 34–41.
 • Hansen, Arve (2016). Analyzing and critiquing COP21: The problems and potentials of the Paris agreement. I Wilhite, Harold Langford & Hansen, Arve (Red.), Will the Paris agreement save the world? An analysis and critique of the governance roadmap set out in COP 21. Centre for Development and the Environment, University of Oslo. ISSN 978-82-90391-65-7. s. 65–70.
 • Wilhite, Harold Langford & Hansen, Arve (2016). Introduction and background. I Wilhite, Harold Langford & Hansen, Arve (Red.), Will the Paris agreement save the world? An analysis and critique of the governance roadmap set out in COP 21. Centre for Development and the Environment, University of Oslo. ISSN 978-82-90391-65-7. s. 1–4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (2021). Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-1-5381-4265-3. 224 s.
 • Hansen, Arve; Bekkevold, Jo Inge & Nordhaug, Kristen (2020). The Socialist Market Economy in Asia: Development in China, Vietnam and Laos. Palgrave Macmillan. ISBN 978-981-15-6247-1. 354 s.
 • Hansen, Arve & Nielsen, Kenneth Bo (2017). Cars, Automobility and Development in Asia: Wheels of Change. Routledge. ISBN 9781138930704. 202 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. nov. 2011 10:22 - Sist endret 2. mars 2022 10:44