English version of this page

Forbruk og hverdagsliv under lockdown: Covid-19, sosiale praksiser og bærekraft

Hvordan har våre mat-, reise- og fritidsvaner endret seg under korona-krisen, og hvilke av endringene blir værende også når pandemien tar slutt? 

Bygning, by, kafe, sykler

Hva vil prosjektet oppnå? 

Formålet med dette prosjektet er å forstå i hvilken grad og på hvilke måter Covid-19-pandemien har påvirket, forsterket eller endret husholdningers rutiner og vaner knyttet til reise, mat og fritid. Vi undersøker endrede vaner som direkte konsekvens av myndighetenes tiltak, men også hva som forblir endret etter hvert som samfunnet gjenåpnes og etter at pandemien tar slutt.

Metode

I dette prosjektet bruker vi kvalitative intervju og autofotografi som metoder. I første del av studien deltok ca. 30 husholdninger av ulik størrelse og sammensetning i Oslo. De ble intervjuet rett etter første nedstengning våren 2020. Vår/sommer 2022 rekrutterer vi 15-20 av de samme husholdningene til nye dybdeintervjuer.

Dette utgjør en del av det internasjonale forskningsprosjektet Everyday Life in a Pandemic, som vil utføres i totalt 11 land. Datamaterialet som samles inn i Norge vil forstås i sammenheng med materiale fra de andre landene.

Prosjektet er tilknyttet forskningssenter Include og ledes av Arve Hansen og Ulrikke Wethal ved Senter for Utvikling og Miljø. De andre involverte forskerne er Johannes Volden og Sindre Cottis Hoff. 

Varighet

Prosjektet starter våren 2020 og vil vare ut 2024.

Utvalgte publikasjoner

Wethal, Ulrikke Bryn; Ellsworth-Krebs, Katherine; Hansen, Arve; Changede, Sejal & Spaargaren, Gert (2022). Reworking boundaries in the home-as-office: boundary traffic during COVID-19 lockdown and the future of working from homeSustainability: Science, Practice, & Policy. ISSN 1548-7733. doi: 10.1080/15487733.2022.2063097.

Greene, Mary; Hansen, Arve; Hoolohan, Claire; Süßbauer, Elisabeth & Domaneschi, Lorenzo (2022). Consumption and shifting temporalities of daily life in times of disruption: undoing and reassembling household practices during the COVID-19 pandemicSustainability: Science, Practice, & Policy. ISSN 1548-7733. doi: 10.1080/15487733.2022.2037903.

Moynat, Orlane; Volden, Johannes & Sahakian, Marlyne (2022). How do COVID-19 lockdown practices relate to sustainable well-being? Lessons from Oslo and GenevaSustainability: Science, Practice, & Policy. ISSN 1548-7733. 18(1), p. 309–324. doi: 10.1080/15487733.2022.2051350.

Hoolohan, C., Wertheim-Heck, S. C., Devaux, F., Domaneschi, L., Dubuisson-Quellier, S., Schäfer, M., & Wethal, U. B. (2022). COVID-19 and socio-materially bounded experimentation in food practices: insights from seven countriesSustainability: Science, Practice and Policy, 18(1), 16-36. doi: 10.1080/15487733.2021.2013050

Publisert 28. mai 2020 14:44 - Sist endret 18. mai 2022 13:06