English version of this page

Korona og endringer i hverdagslivet

Hvordan har våre mat-, reise- og fritidsvaner endret seg under korona-krisen, og hvilke av endringene blir værende også når pandemien tar slutt? 

Bygning, by, kafe, sykler

Hva vil prosjektet oppnå? 

Formålet med dette prosjektet er å forstå i hvilken grad og på hvilke måter korona-krisen har forsterket eller endret husholdningers rutiner og vaner knyttet til reise, mat og fritid. Vi undersøker endrede vaner som direkte konsekvens av myndighetenes tiltak, men også hva som forblir endret etter hvert som samfunnet gjenåpnes og etter at korona-krisen tar slutt.

Metode

30-40 husholdninger av ulik størrelse og sammensetning i Oslo vil delta i studien. Forskningsprosjektet vil utføres i totalt elleve land, og datamaterialet som samles inn i Norge skal sammenlignes med materiale fra de andre landene.

Prosjektet er tilknyttet forskningssenter Include og ledes av Arve Hansen ved Senter for Utvikling og Miljø. De andre involverte forskerne er Ulrikke Wethal og Johannes Volden, samt to masterstudenter på SUM. 

Varighet

Prosjektet starter våren 2020 og vil vare ut 2023.

Publisert 28. mai 2020 14:44 - Sist endret 25. nov. 2020 10:54