English version of this page

Lokale initiativer for bærekraftig forbruk

Dette prosjektet undersøker hvordan lokale initiativer for bærekraftig forbruk kan bidra til en grønn omstilling. 

Graffiti på på mur: Recycle Reduce Reuse

Foto: Kevin Dooley, flickr CC

Om prosjektet

Som en del av en grønn omstilling må vi finne mer bærekraftige måter å forbruke på, blant annet for å øke tingenes levetid og begrense ikke-resirkulerbart avfall. I mange lokalsamfunn finnes det allerede etablerte initiativer som søker å bidra til dette, slik som bruktutsalg, reparasjonscafeer eller utlånsordninger.

Dette prosjektet undersøker hvordan slike lokale initiativ for bærekraftig forbruk forstås og brukes av innbyggerne, hvilken rolle kommunen har og kan ha i å tilrettelegge for disse, samt eventuelle sosiale, økonomiske og institusjonelle barrierer for utvidelse.

Gjennom kvalitative intervju med husholdninger og ulike kommunale, kommersielle og ideelle aktører ønsker prosjektet å forklare når og hvordan slike initiativer kan bidra positivt til mer bærekraftige forbruksmønstre, samt hvilke utfordringer de opplever i denne sammenheng.

Prosjektet samler inn data fra etablerte initiativer for bærekraftig forbruk lokalisert i og koordinert gjennom Asker kommune, mange i direkte tilknytning til Askers renovasjonssystem. 

Styrende forskningsspørsmål: 

  • Hvordan er arbeidsfordelingen mellom ulike offentlige og private aktører i driften av disse initiativene? 
  • Hvilke deler av befolkningen benytter seg av initiativene og til hvilke formål? 
  • Hvordan er sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn balansert i praksis (både i drift og bruk)?
  • Hva er de sosiale, økonomiske og institusjonelle barrierene for oppskalering/mainstreaming av lokale initiativ for bærekraftig forbruk?

Samarbeid

Prosjektet inngår i forskningssenteret Include og ledes av Ulrikke Wethal ved Senter for Utvikling og Miljø. Andre involverte forskere er Sindre Johan Cottis Hoff (forskningsassistent), Arve Hansen og Hege Westskog.

Assosierte brukerpartnere er Asker kommune, Oslo kommune, Fremtiden i Våre Hender (FIVH) og Spire.  

Varighet

2020-2024

 

Publisert 3. nov. 2022 11:15 - Sist endret 18. nov. 2022 14:04