English version of this page

Velkommen til Include!

Bildet kan inneholde: tog, transportknutepunkt, bygning, kjøretøy, transportmiddel.

Hva er Include?

Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

Aktuelt

Partnere