English version of this page

Forskning

Forskningen i Include er organisert i fem områder, og vi legger stor vekt på å forstå sammenhenger mellom dem.

Energisystemer i endring (WP1)

Hvordan kan vi oppnå omstilling i strømsektoren og andre energisystemer på en måte som er sosialt inkluderende og rettferdig?

Leder WP1: Tor Håkon Jackson Inderberg, Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Steder i endring (WP2)

Vi studerer byer og omkringliggende semi-urbane og rurale områder i Norge, deriblant Tromsø- og Osloregionene. Vi vil utvikle og anvende verktøy for visualisering av energibruk i vid forstand (direkte og indirekte forbruk) og fordeling på ulike sosiale grupper.

Leder WP2: Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO 

Kommunen som endringsaktør (WP3)

Hvordan kan norske kommuner omstille seg til lavutslippssamfunnet? Stikkord er organisering, ressursbruk, innbyggernes deltakelse og et mål om å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn.

Leder WP3: Hege Westskog, CICERO/Senter for utvikling og miljø, UiO.

Intervensjoner (WP4)

Vi utvikler og igangsetter aktiviteter som kan bidra til å oppnå reduserte utslipp og bærekraftig energiomstilling på en inkluderende måte. Deltakelse og samskapning er sentralt.

Leder WP4: Ole Smørdal, Institutt for pedagogikk, UiO

Læring på tvers av landegrenser (WP5)

Hva slags lærdom kan vi trekke ut av erfaringer og forskning i Durham, England, når det gjelder energirettferdighet og kommunenes rolle i energiomstilling?

Leder WP5: Simone Abram, Durham University, Storbritannia