English version of this page

Forskning

Forskningen i Include er organisert fem områder, og vi legger også stor vekt på å forstå sammenhenger mellom dem.

 

WP1: Energisystemer i endring

Hvordan kan vi oppnå omstilling i strømsektoren og andre energisystemer på en måte som er sosialt inkluderende og rettferdig?

Leder WP1: Tor Håkon Jackson Inderberg, Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

WP2: Steder i endring

Her vil vi studere byer og omkringliggende semi-urbane og rurale områder i Norge (for eksempel Tromsø- og Osloregionene). Vi vil utvikle og anvende verktøy for visualisering av energibruk i vid forstand (direkte og indirekte forbruk) og fordeling på ulike sosiale grupper.

Leder WP2: Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO 

WP3: Kommunen som endringsaktør

Hvordan kan norske kommuner omstille seg til lavutslippssamfunnet? Stikkord er organisering, ressursbruk, innbyggernes deltakelse og et mål om å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn.

Leder WP3: Hege Westskog, CICERO/Senter for utvikling og miljø, UiO.

WP4: Intervensjoner

Her vil vi utvikle og igangsette aktiviteter som kan bidra til å oppnå reduserte utslipp og bærekraftig energiomstilling på en inkluderende måte. Deltakelse og samskapning vil være sentralt.

Leder WP4: Ole Smørdal, Institutt for pedagogikk, UiO

WP5: Læring på tvers av landegrenser

Hva slags lærdom kan vi trekke ut av erfaringer og forskning i Durham, England, med hensyn til energirettferdighet og kommunenes rolle i energiomstilling?

Leder WP5: Simone Abram, Durham University, Storbritannia