English version of this page

Om Include

Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

Include finansieres av Norges forskningsråd gjennom programmet samfunnsvitenskapelige Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME Samfunn)

 

Kontaktpersoner

Tanja Winther
Leder av Include Tanja Winther,
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO
Hege Westskog
Programkoordinator Hege Westskog,
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO

 

Hilde Holsten
Kommunikasjonsansvarlig Hilde Holsten,
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO

 

Marius Bergh
Økonomiansvarlig Marius Bergh,
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO