English version of this page

Om Include

Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, font.

Include finansieres av Norges forskningsråd gjennom programmet samfunnsvitenskapelige Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME Samfunn)

Bildet kan inneholde: tekst, font.

Kontaktpersoner

Leder av Include:

Tanja Winther, Senter for utvikling og miljø (SUM)

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, hake, øyenbryn.Kommunikasjonsansvarlig:

Hilde Holsten, Senter for utvikling og miljø (SUM)