English version of this page

Studier

Include organiserer og bidrar til PhD-kurs og emner på mastergradsnivå.   

Kurs og emner arrangert av Include

Dette 5-poengsemnet på masternivå holdes på engelsk og arrangeres i løpet av en intens uke med avsluttende hjemmeeksamen (bestått/ikke bestått).

PhD-kurs og MA emner relevante for tematikken i Include