English version of this page

Publikasjoner og mediebidrag

https://www.dn.no/innlegg/plan-og-bygningsloven/dispensasjon/demokrati/innlegg-bra-for-utbyggere-men-hva-med-innbyggerne/2-1-981241

2021

2020

2019

Mediebidrag 2019

Våre siste publikasjoner registert i Cristin

Her kan du se en oversikt over våre siste publikasjoner, registrert i Cristin.

  • Jennifer Joy West; Helene Amundsen; Nathalie Schaller & Marianne Aasen (2021). Climate Change: Foundations for a transformative learning agenda, I: Herner Sæverot (red.),  Meeting the Challenges of Existential Threats through Educational Innovation: A Proposal for an Expanded Curriculum (to be published 22 April 2021).  Routledge.  ISBN 9780367894856.  1.
  • Tanja Winther (2021). Searching for variation and complexity, I: Clara Guerron Montero; Pavel Borecky; Meta Gorup & Dan Podjed (red.),  Why the world needs anthropologists.  Routledge.  ISBN 978-1-350-14714-0.  Chapter 6.  s 85 - 98
  • Jon Birger Skjærseth & Stefan Cetkovic (2021). Creative and disruptive elements in Norway's climate policy mix, I: Conor Little; Diarmuid Torney & Neil H. Carter (red.),  Climate Politics in Small European States.  Routledge.  ISBN 9780367639969.  Chapter 3.
  • Tanu Priya Uteng; Hans Martin Espegren; Torstein S. Throndsen & Lars Böcker (2020). The gendered dimension of multimodality: Exploring the bike-sharing scheme of Oslo, I: Lena Levin; Tanu Priya Uteng & Hilda Rømer Christensen (red.),  Gendering Smart Mobilities.  Routledge.  ISBN 9781138608276.  Chapter 10.  s 162 - 187
  • Maiken Bjerga Kiil & David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Internasjonale lærdommer, I: Jon Olav Bjergene & Inger Marie Hagen (red.),  Grønne tariffavtaler.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205538900.  Kapittel 5.  s 90 - 118
  • Jon Birger Skjærseth & Per Ove Eikeland (2020). Oil and power industries' responses to EU emissions trading:leaders or laggards?, I: D Liefferink; R.K.W. Wurzel & D Torney (red.),  Pioneers, Leaders and Followers in Multilevel and Polycentric Climate Governance..  Routledge.  ISBN 9780367467593.  Chapter 6.  s 104 - 125

Se alle arbeider i Cristin

  • Karina Standal (2021). Fleksibelt strømforbruk i husholdninger.
  • Mette Talseth Solnørdal (2021). Høring i Stortigets energi- og miljøkomité angående Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030.
  • Kacper Szulecki (2021). Are populists a threat to climate action?.
  • Tor Håkon Jackson Inderberg (2021). The climate vs. the environment debate.

Se alle arbeider i Cristin

Podcast and videoes