Forbruk og utvikling i den kapitalistiske overgangen i Vietnam (avsluttet)

Dette prosjektet ser på forbrukspraksisar i Vietnam relatert til utviklingsstrategiar og sosioøkonomiske endringar, med særleg fokus på transportsektoren i Hanoi og den aukande overgongen frå moped til bil.

Foto: Arve Hansen.

Sidan dei økonomiske reformane kjent som Doi Moi såg Vietnam gå frå kommunistisk planøkonomi til ein «markedsøkonomi med sosialistisk orientering» i 1986, har landet oppnådd rask økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Samtidig møter landet nye sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringar.

Les mer om dette prosjektet på prosjektets engelske nettside.

Publisert 4. jan. 2013 14:00 - Sist endret 14. des. 2018 14:14