English version of this page

Berekraftig forbruk og energi

Vi studerer dei sosiale og politiske utfordringane knytta til berekraftige forbruksmønster og energiløysingar.

Energy illustrative photo

Foto:Hanny Naibaho / Unsplash.com

Om gruppa

Mål for forskargruppa er:

  • Gjere banebrytende forsking på berekraftig forbruk og energi
  • Utvikle nye perspektiv på dei kjønna implikasjonane av energipolitikk, -tilgang og –forbruk
  • Forske på forbruket sin nye geografi, inkludert framveksande middelklasser samt teoretiske nyvinningar som koblar saman globale produksjonsnettverk og endringar i forbruksmønster og forbrukspraksis i Nord og Sør
  • Studere forholdet og samanhengane mellom økonomisk utvikling, forbruk og miljøøydeleggingar
  • Bruke tilnærminger frå samfunnsfag og humaniora til å utvikle nye perspektiv på teknologi, sosial praksis og energietterspurnad
  • Bidra til innovativ politikk på berekraftig forbruk og energi
  • Studere samanhengane mellom energi- og klimapolitikk, sosial konflikt og urfolks- og minoritetsspørsmål

Forskninga vår strekk seg frå Norge og OECD-land til lavinntektsland og framveksande økonomier i det globale Sør.

Studieprogrammer og emner

Publikasjoner

Flere nylige publikasjoner

Publisert 15. mai 2018 11:44 - Sist endret 16. mai 2022 11:55

Kontakt

Gruppeleiar

Arve Hansen

Nestleiar

Ulrikke Bryn Wethal

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere