Nina Witoszek

Forskningsleder - Senter for utvikling og miljø
Bilde av Nina Witoszek
English version of this page
Telefon +47-22858737
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 None 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Komparativ kulturhistorie
 • Miljøhistorie
 • Miljøetikk
 • Politisk filosofi
 • Skandinavias historie
 • Østeuropeisk historie

Undervisning

Bakgrunn

Nina Witoszek har studert ved Universitetet i Wroclaw, Polen, Oxford University og Universitetet i Stocholm. Hun har doktorgrad i komparativ litteratur, og har blant annet hatt følgende stillinger ved internasjonale forskningsinstitusjoner:

 • Forsker ved SCASS/Uppsala;
 • Forsker ved Robinson College/Cambridge;
 • Forsker ved Mansfield College/Oxford.
 • Førsteamanuensis, European Institute/Florence.
 • Gjesteforsker, Stanford University.

Priser

 • MA -golden medal, Universitetet i Wroclaw, 1978
 • Swedish Institute Award for the Studies in Irish History and Culture, 1998
 • Fritt Ords Pris 2005


 

Emneord: Miljøetikk, Natur og kultur, den nordiske modellen, antiautoritære bevegelser

Publikasjoner

 • Witoszek, Nina & Sørensen, Øystein (2018). Nordic humanism as a driver of the welfare society, In Nina Witoszek & Atle Midttun (ed.),  Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond.  Routledge.  ISBN 978-1138718210.  Kapittel.  s 36 - 58
 • Witoszek, Nina (2017). Teaching Sustainability in Norway, China and Ghana: Challenges to the UN Programme. Environmental Education Research.  ISSN 1350-4622.  s 1- 14
 • Witoszek, Nina & Mueller, Martin Lee (2017). Deep ecology: Life after Life?. Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology.  ISSN 1363-5247.  21(3), s 209- 217 . doi: 10.1163/15685357-02103001 Vis sammendrag
 • Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2016). A Battle of Modernities, In Atle Midttun & Nina Witoszek (ed.),  Energy and Transport in Green Transition: Perspectives on Ecomodernity.  Routledge.  ISBN 978-1-138-79343-9.  kapittel 1.  s 1-18
 • Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2016). Towards Ecomodernity, In Atle Midttun & Nina Witoszek (ed.),  Energy and Transport in Green Transition: Perspectives on Ecomodernity.  Routledge.  ISBN 978-1-138-79343-9.  kapittel 8.  s 174 - 198
 • Witoszek, Nina (2016). 'Ecomodernity as a Cultural Programme: Combining Green Transition with an Educational Paradigm Shift'. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  43(1), s 135- 155
 • Witoszek, Nina (2016). Ecomodernity as a Cultural Programme: Combining Green Transition with an Educational Paradigm Shift. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  43(1), s 135- 154 . doi: 10.1080/08039410.2015.1134643
 • Witoszek, Nina (2015). “Intellektuelle som et moralsk felleskap: en glemt historie om Komiteen for arbeidernes forsvar (KOR).», I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nik. Brandal (red.),  Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651325.  kapittel.  s 281 - 307
 • Witoszek, Nina (2015). Menneskets evolusjon og kunsten å være snill: Refleksjoner over David Sloan Wilsons humanistiske biologi, I: David Sloan Wilson (red.),  Finnes altruisme?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48531-3.  Etterord.  s 186 - 210
 • Witoszek, Nina (2014). "The Beauty of Getting to Norway". Cliodynamics.  ISSN 2373-7530.  5(2)
 • Witoszek, Nina (2014). "Den totalitære sofist: Tilfellet Slavoj Zizek", I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  kapittel.
 • Witoszek, Nina (2014). Leonardo da vinci our contemporary?: The "ecohumanist" code of renaissance sages. WorldViews (Oakland, Calif.).  ISSN 1085-7559.  18(2), s 122- 143 . doi: 10.1163/15685357-01802002
 • Witoszek, Nina (2014). "The Idea of Global Citizenship in the Age of Ecomodernity", In Aksel Braanen Sterri (ed.),  Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world.  Sense Publishers.  ISBN 9789462099289.  chapter 8.  s 61 - 71
 • Witoszek, Nina (2013). Den totalitære fristelsens anatomi, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650700.  13.  s 339 - 366
 • Witoszek, Nina & Daragahi, Haideh (2013). Anti-Totalitarian Feminism? Civic Resistance in Iran, In Nina Witoszek; Bron Taylor & Lars Tragardh (ed.),  Civil Society in the Age of Monitory Democracy.  Berghahn Books.  ISBN 9780857457561.  9.  s 231 - 253
 • Witoszek, Nina & Tragardh, Lars (2013). Introduction, In Nina Witoszek; Bron Taylor & Lars Tragardh (ed.),  Civil Society in the Age of Monitory Democracy.  Berghahn Books.  ISBN 9780857457561.  Introduction.  s 1 - 21
 • Witoszek, Nina (2012). Brundtland report Revisited. Journal of Human Ecology.  ISSN 0970-9274.  39(2)
 • Witoszek, Nina (2012). Enemies of Sustainability? The Empire of Vogue, In Kenneth Bo Nielsen & Kristian Bjørkdahl (ed.),  Development and Environment: Practices, Theories, Policies.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232100330.  7.  s 119 - 134
 • Witoszek, Nina (2012). The World after Thor Heyerdahl: Challenges to Archaeology in the Twenty-First Centuty. European Journal of Archaeology.  ISSN 1461-9571.  15(1), s 146- 151 . doi: 10.1179/1461957112Y.0000000002
 • Witoszek, Nina & Haideh, Daragahi (2011). Den anti-totalitære feminismen? Sivil motstand i Iran, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Kapittel 7.  s 189 - 216
 • Witoszek, Nina (2009). Arne Naess and the crisis of our time. Environmental Values.  ISSN 0963-2719.  18(4)
 • Witoszek, Nina (2009). Rivers and humans: The civilizing project of Leonardo daVinci and Niccoló Machiavelli, In Willy Østreng (ed.),  Confluence. Interdiciplinary Communications.  Centre for Advanced Study.  ISBN 978-82-996367-6-6.  4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Witoszek, Nina (2018). The Origins of Anti-Authoritarianism. Routledge.  ISBN 1138057975.  182 s.
 • Witoszek, Nina & Midttun, Atle (ed.) (2018). Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond. Routledge.  ISBN 978-1138718210.  254 s.
 • Midttun, Atle & Witoszek, Nina (ed.) (2016). Energy and Transport in Green Transition: Perspectives on Ecomodernity. Routledge.  ISBN 978-1-138-79343-9.  198 s.
 • Wilson, David Sloan; Wilson, David S. & Witoszek, Nina (2015). Finnes altruisme?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48531-3.  219 s.
 • Witoszek, Nina; Taylor, Bron & Tragardh, Lars (ed.) (2013). Civil Society in the Age of Monitory Democracy. Berghahn Books.  ISBN 9780857457561.  336 s.
 • Witoszek, Nina (2011). The Origins of the Regime of Goodness. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215017792.  231 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holsten, Hilde Hartmann; Kildal, Charlotte L & Witoszek, Nina (2018, 13. januar). Media påvirker hvordan vi oppfatter klimaendringer. [Fagblad].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Witoszek, Nina; Kildal, Charlotte L & Bjerke, Lise (2018, 17. mai). – Samarbeid, ikke konkurranse, har skapt Norge. [Internett].  Forskning.no.
 • Devold, Leiv Igor & Witoszek, Nina (2017). Solberg-regjeringens ansvar. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Witoszek, Nina (2017). Bhutan og Norge: to lykkens land?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2017). Det Usynlige jernteppe i Europa. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2017). "Donald Trumps postvitenskapelig samfunn". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2017). Hvorfor trenger vi et pro-europeisk Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2017). Nordic model on trial: Forging Cooperation in a competitive world.
 • Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2016). “Fostering Prosociality in a Competitive World”. The "Norwegian Model in the Age of Globalization"..
 • Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2016). "Staging Pathways towards Ecomodernity".
 • Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2016). Verden er besatt av nordisk velferd. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2016, 19. november). "Arne Naess Symposium in Global Justice and the Environment: Staging Pathways to Ecomodernity". [TV].  NRK2.
 • Witoszek, Nina (2016). Arne Næss Symposium 2016: Staging Pathways to Modernity.
 • Witoszek, Nina (2016, 16. november). Arne Næss Symposium in Global Justice and the Environment: Staging Pathways to Ecomodernity, Part 2. [TV].  NRK2.
 • Witoszek, Nina (2016). Dissidenten: Fortjener Norge Bernt Hagtvet?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Witoszek, Nina (2016). «Et forsvar for eurosentrisme»,. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2016/09/et-forsvar-eurosentrisme
 • Witoszek, Nina (2016). ‘Høyrepolitikken fører ikke nødvendigvis til ekstremistiske holdninger’. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Hoyrepolitikk-forer-ikke-nodvendigvis-til-ekstremistiske-holdninger--Nina-Witoszek-54262b.html
 • Witoszek, Nina (2016). Is it time to Abandon the Nordic Model.
 • Witoszek, Nina (2016, 24. mai). Kommentar om politske valget i Polen. [TV].  NRK1- Dagsrevyen.
 • Witoszek, Nina (2016). «Kvinnelige offre i et nytt katolsk Polen,». Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kvinnelige-ofre-i-nytt-katolsk-nasjonalistisk-Polen--Nina-Witoszek-198057b.html
 • Witoszek, Nina (2016). Når verden er trolsk, blir man katolsk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: http://www.aftenposten.no/meninger/Kronikk-Nar-verden-er-trolsk_-blir-man-katolsk--Nina-Witoszek-8322466.html
 • Witoszek, Nina (2016). Renewing the Nordic Model.
 • Witoszek, Nina (2016). Sustainable Modernity: Forging a Cooperative Society in a Competitive World.
 • Witoszek, Nina (2016, 07. januar). https://tv.nrk.no/serie/urix/nnfa53010716/07-01-2016#t=56s. [TV].  NRK.
 • Witoszek, Nina & Midttun, Atle (2016). «Verden er besatt av nordisk velferd,». Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kronikk-Verden-er-besatt-av-nordisk-velferd--Nina-Witoszek-og-Atle-Midttun-603643b.html
 • Witoszek, Nina & Wilson, David Sloan (2016, 07. mai). Innslag i Verdibørsen: "Og frem fra historiens skraphaug dukket... Darwin!". [Radio].  Nrk P2, Verdibørsen.
 • Witoszek, Nina & Wilson, David Sloan (2016). PROSOCIAL workshop.
 • Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2015). En postkarbon sivilasjon. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Midttun, Atle & Witoszek, Nina (2015). Fra folkestyre til forretningsstyre?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2015, 14. november). Arne Næss Symposium in Global Justice and the Environment. [TV].  Oslo.
 • Witoszek, Nina (2015). Challenges to a Fair Society: Introduction.
 • Witoszek, Nina (2015). "Den eneste mulige realpolitik". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Witoszek, Nina (2015). "En postkarbon sivilisasjon". Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Witoszek, Nina (2015). "Fordømte løgner og rankinger,». Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Witoszek, Nina (2015). Har norske eliter mistet sin sjel?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2015). Hvordan øke våre barns sjanser til å overleve?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2015). "Ingen utdanning om untergang". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2015). "Norway: the Final Step in Evolution?".
 • Witoszek, Nina (2015, 14. november). Polske valget 2015. [Radio].  Oslo.
 • Witoszek, Nina (2015). "The Quest for a Fair Society: Challenges to the Nordic Model".
 • Witoszek, Nina & Taj, Farhat (2015). "Hvordan unngår vi flyktninge-Armageddon?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2014). "Den kinesiske dragen og det frie ordet". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2014). "Drømmen om tverrfaglighet". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Witoszek, Nina (2014). Key address: “The Power of the Powerless 25 Years On”.
 • Witoszek, Nina (2014). "Talibanisering av Pakistan". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina & Amiry-Moghaddam, Mahmood (2014). "Hijab, galgen og revolusjon". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Witoszek, Nina & Midttun, Atle (2014). "Demokratisk underskudd i Norge". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Witoszek, Nina & Midttun, Atle (2014). “Thatcherisme på norsk.”. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Witoszek, Nina (2013). Norge og Rikdom: Forfallet lurer i bakgrunnen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2013). Demokratiets selvmord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Witoszek, Nina (2013). Forbanna polakk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Witoszek, Nina (2013). Forfallet lurer i bakgrunnen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Witoszek, Nina (2013). Introduction: Religion and Ecomodernity. Nature and Culture.  ISSN 1558-6073.  8(3), s 237- 248 . doi: 10.3167/nc.2013.080301
 • Witoszek, Nina & Hagtvet, Bernt (2013, 21. juli). Kommentar om boken "Venstreekstremisme". [Radio].  NRK P2, Søndagsavisa.
 • Witoszek, Nina (2011). "Civic Literacy in the Age of Crisis".
 • Witoszek, Nina (2011). "Dumhetens tidsalder". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2011). "Feminismens egoistiske korstog". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2011). "Nansen som unnfanger av godhetsregimet i politikken".
 • Witoszek, Nina (2011). "Paradoxes of the Norwegian regime of Goodness".
 • Witoszek, Nina (2011). "The World After Thor Heyerdahl: Myth as the Opium of Archaeology".
 • Witoszek, Nina & Midttun, Atle (2011). "Et forbilde fro verden i krise". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina & Midttun, Atle (2011, 22. september). "The Age of Stupid or the Age of Wisdom?". [TV].  New York.
 • Witoszek, Nina (2010). Karlmarunionen da capo?, I: Arne Ruth & Björn Lindahl (red.),  I takt og utakt: Nye historier om Norge og Sverige.  Schibsted.  ISBN 978-82-516-3501-1.  3.
 • Witoszek, Nina (2010). The Death of the Philosopher King and the Crisis of our Time Professor Arne Naess. Environmental Values.  ISSN 0963-2719.  19(1), s 1- 6 . doi: 10.3197/096327110X485356
 • Witoszek, Nina (2009). Den norske drømmen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2009). Det usagte i norsk presse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2009). Europa har lært lite av hitorien. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Witoszek, Nina (2009). Global nyrenessanse eller retur til stammekultur?.
 • Witoszek, Nina (2009). How we survived Communism and laughed: The origins of antitotalitarianism in Eastern Europe.
 • Witoszek, Nina (2009, 15. desember). København 2009. [TV].  NRK.
 • Witoszek, Nina (2009). Leonardo da Vinci -Our contemporary? The "other" reneissance and its views on religion, nature and culture.
 • Witoszek, Nina (2009). Leonardo daVinci: Renessansens dissident og vår tids profet?. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2011 14:42 - Sist endret 6. apr. 2018 14:49

Prosjekter