Gitte Egenberg

Bilde av Gitte Egenberg
English version of this page
Telefon +47 22858987
Rom 205
Brukernavn
Andre tilknytninger Admin

Arbeidsområder

Kontorsjefen har det overordnede ansvar for alle funksjoner som er tillagt administrasjonen, og skal

  • Forberede saker som skal behandles i styre inkludert: årsplan, årsrapport, budsjett og forslag til fordeling av budsjett
  • I samarbeid med instituttleder følge opp vedtak fattet ved enheten og ivareta arbeidsgiverfunksjonen
  • Utarbeide reviderte budsjettforslag og følge opp budsjett sammen med økonomiansvarlig.

Bakgrunn

  • Cand. polit - uinversitetet i Bergen (sosiologi hovedfag)
  • Cand. Mag fra UiO/UiB 
Emneord: Årsplan, Rekruttering, Årsrapport, Adminstrativ ledelse, Rapportering
Publisert 15. aug. 2011 14:57 - Sist endret 18. okt. 2011 13:47