English version of this page

Rurale endringer

Det rurale i det 21. århundret er i stadig økende grad frakoblet landbruket og det agrare. Det er derfor nødvendig med kritisk nytenkning rundt rurale endringer.

Bildet kan inneholde: anlegg, plantsamfunn, økoregion, himmel, natur.

Foto: Colourbox.com.

Om gruppen

Land og ressurser er tilbake på den politiske agendaen – og står sentralt i pågående konflikter som omhandler levekår og miljø. Globale ‘landran’ knyttet til infrastruktur, industri, jordbruk, naturkonservering og karbonkonservering er i sentrum av debatten.

Men disse pågående prosessene er knyttet til et mye bredere spektrum av interesser. Dagens grenseområder for ressurser viser seg i ulike former, som:

  • agro-industrielle plantasjer
  • utvinningsindustrier
  • energiproduksjon
  • turisme
  • naturkonservering

Livet på landsbygda blir også formet av nasjonal og internasjonal migrasjon, deagrarianisering, statlige og ikke-statlige styringsformer, internasjonal handel samt nye typer autoritær populisme.

Rurale befolkninger reagerer ikke bare med passivitet eller motstand til disse endringene, men også med andre – og tidvis motstridende – handlinger. Disse kommer til uttrykk i prosjekter og prosesser som både inkluderer og forbigår jordbruket. ‘Det rurale’ i det 21. århundret er dermed i stadig økende grad frakoblet fra ‘det agrare’, på måter som fordrer kritisk nytenkning når det kommer til rurale endringer.

Følg bloggen vår: Terra Nullius

Studieprogrammer og emner

Publisert 15. mai 2018 16:33 - Sist endret 8. nov. 2022 16:01