Overføring av solenergi (avsluttet)

Hvordan kan erfaringer med småskala solcelledrevne kraftstasjoner i West Bengal, India, brukes til å etablere og drive tilsvarende anlegg i Kenya på en måte som er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig?

Dette internasjonale forskingsprosjektet ledes av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Prosjektet finansieres av Norges forskingsråd og har en varighet fra 1. januar 2009 til 1. april 2013.
 

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside Solar Transitions (på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi)
 

Publisert 28. sep. 2011 13:31 - Sist endret 5. mars 2019 08:26