Påvirker informasjon folks energibruk? (avsluttet)

Prosjektet fokuserer på informasjon og energibruk i Norge. Det har en tverrfaglig tilnærming der vi kombinerer økonomi, psykolog, ingeniørkunnskap og sosialantropologi. Vi jobber med utvikling av et konseptuelt rammeverk for å forstå energibruk i en sosial kontekst og inkluderer både kvantitative og kvalitative data i analysene. Prosjektet ledes av CICERO.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 26. sep. 2011 14:19 - Sist endret 13. aug. 2013 13:17