English version of this page

Norske husholdningers håndtering av strømbrudd (CREE) (avsluttet)

Gjennom kvalitative dybdeintervjuer undersøker denne studien hvordan norske husholdninger opplever og håndterer konsekvensene av strømbrudd.

Om prosjektet

Denne studien undersøker hvordan sosial praksis endres under strømbrudd, og hvordan husholdninger vurderer konsekvensene av strømbrudd. Studien fokuserer særlig på hvordan forskjellige kontekstuelle faktorer påvirker ulike husholdninger opplevelser av strømbrudd, samt hvordan de evaluerer økonomiske og andre konsekvenser av strømbrudd. 

Videre ønsker studien å forstå hvordan husholdninger resonnerer når de blir spurt om å spesifisere betalingsvillighet for å unngå strømbrudd, noe som har vært et sentralt tema i omfattende nasjonale undersøkelser. Kvalitative intervjuer kan bidra til å belyse hvorfor litteraturen finner et avvik mellom husholdningers oppgitte direktekostnader og betalingsvillighet, gjennom å undersøke hvordan erfaring, praksis og sannsynlighetsvurdering kan påvirke betalingsvillighetssvar.

Prosjektperiode

2017 - 2019

Finansiering

Prosjektet er finansiert av CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy. CREE er et senter for samfunnsvitenskapelig forskning på miljøvennlig energi (FME Samfunn), finansiert av Norges forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet er en del av et samarbeid ledet av Statistisk sentralbyrå, med SUM og Statnett som partnere, under CREE-prosjektet Energy security and option value in residences.

Emneord: Energi, forbruk
Publisert 6. apr. 2018 13:17 - Sist endret 19. des. 2019 12:10