Derfor kan strøm påvirke likestilling

Solcellepaneler kan bidra til å styrke kvinners posisjon i samfunnet, viser forskning.

En ambisiøs energipolitikk, som tar høyde for maktstrukturer og inkluderer kvinner, kan bidra til å fremme likestilling. Foto: Engineering for Change / Flickr

Ett av FNs bærekraftsmål er «ren energi for alle». På veien mot dette målet har energisystemene og teknologiene vi velger ulike – og noen ganger uventede – sosiale konsekvenser. Visste du for eksempel at de kan påvirke relasjoner mellom kvinner og menn?

Strøm påvirker relasjoner mellom kvinner og menn

Professor Tanja Winther

Dette er noe professor Tanja Winther ved Senter for utvikling og miljø har forsket på. Winthers forskning har bidratt til å utvikle et nytt syn på konsekvensene for både kvinner og menn av energipolitikk, -tilgang og -forbruk.

Likestilling kan ikke oppnås utelukkende gjennom tilgang på energi. Men en ambisiøs energipolitikk og -praksis, som tar høyde for maktstrukturer og inkluderer kvinner, kan bidra til å fremme likestilling for menn og kvinner, sier Winther.

Solenergisektoren i Kenya rekrutterer kvinnelige ingeniører

Et konkret resultat av forskningen er at den har bidratt til å etablere et senter for solenergiproduksjon i Kenya. Både kvinner og menn ble rekruttert til å drive senteret, noe som ikke er en selvfølge i energisektoren.

Vi ville skape et eksempel som kan bygges videre på av myndigheter, firmaer og lokale organisasjoner, sier Winther.

Den lokale organisasjonen som driver senteret i dag rekrutterer hovedsaklig kvinnelige ingeniører og markedsansatte, fordi de har god erfaring med disse. Resultatet er at unge kvinner søker slike stillinger, og at normene for hva kvinner kan gjøre har blitt endret i lokalsamfunnet.

Har endret Verdensbankens syn på strømprosjekter

Forskningen har bidratt til at myndigheter, organisasjoner og bedrifter i energisektoren har fått en bedre forståelse av hvilke konsekvenser ulike energitiltak har. Slik har de fått bedre forutsetninger for å bidra til positive sosiale endringer, for eksempel økt likestilling.

Det vi forstod gjennom forskningen, er hvor viktig det er å undersøke hva som finnes av vaner og praksiser fra før i kulturen vi kommer til, fordi dette har mye å si for hvordan den nye teknologien tas i bruk, sier Winther.

Forskningen har i tillegg blitt referert til i rapporter og uttalelser fra sentrale internasjonale utviklingsaktører. For eksempel har økonomer i den innflytelsesrike Verdensbanken uttalt at Winthers forskning har endret måten de forstår prosesser rundt strøm og elektrifisering.

Forskning på energi

Forskningsgruppen Bærekraftig forbruk og energi, ledet av professor Tanja Winther ved Senter for utvikling og miljø, UiO.

 

 

 

 

 

Av Charlotte Kildal, Lise Bjerke
Publisert 23. nov. 2018 09:04 - Sist endret 23. nov. 2018 09:10