Tanja Winther

Professor og leder Include
Bilde av Tanja Winther
English version of this page
Telefon +47-22858915
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Min faglige bakgrunn og interesse ligger i de sosio-kulturelle aspektene knyttet til energi, spesielt elektrisk strøm. Fra energisystemer initieres, utvikles og implementeres til de tas i bruk, blir de formet av sosiale og kulturelle forhold. Samtidig har slike teknologier sosiale effekter. Jeg er spesielt opptatt av hvordan ulik maktfordeling og kjønnsrelasjoner spiller inn, hvordan folks ideer om det gode liv, komfort og organisering av tid samspiller med deres bruk av nye teknologier, samt hvordan energi henger sammen med store utfordringer som fattigdom og miljø. Jeg har gjort feltarbeid i Zanzibar (Tanzania), Kenya, The Sunderban Islands (India) og i Norge.

Pågående prosjekter

Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling (NFR: FME Samfunn, 2020-27) 

Tidligere prosjekter

Undervisning

Jeg underviser for tiden i

Tidligere undervisning, Norge:

Undervisning utenfor Norge:

 • Energy and Society, Durham University (Masterprogram, ulike emner, 2015 og 2016)
 • Gender and Development, Malawi University, Chancellor College (emnet er del av Masterprogram i Public Administration and Management, 2015)

  Bakgrunn

  Verv

   

  Emneord: Energi, elektrisitet, kjønn, forbruk, praksis, bærekraftig utvikling, livskvalitet, Asia, Afrika, Norge

  Publikasjoner

  • Winther, Tanja (2021). Searching for variation and complexity. I Podjed, Dan; Gorup, Meta; Borecky, Pavel & Guerrón Montero, Carla (Red.), Why the world needs anthropologists. Routledge. ISSN 9781350147133. s. 85–98.
  • Jackson Inderberg, Tor Håkon; Sæle, Hanne; Westskog, Hege & Winther, Tanja (2020). The dynamics of solar prosuming: Exploring interconnections between actor groups in Norway. Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 70, s. 1–11. doi: 10.1016/j.erss.2020.101816. Fulltekst i vitenarkiv
  • Winther, Tanja; Ulsrud, Kirsten; Matinga, Margaret; Govindan, Mini; Gill, Bigsna & Saini, Anjali [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). In the light of what we cannot see: Exploring the interconnections between gender and electricity access. Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 60(101334). doi: 10.1016/j.erss.2019.101334. Fulltekst i vitenarkiv
  • Matinga, Margaret N.; Gill, Bigsna & Winther, Tanja (2019). Rice Cookers, Social Media, and Unruly Women: Disentangling Electricity's Gendered Implications in Rural Nepal . Frontiers in Energy Research. ISSN 2296-598X. 6(140). doi: 10.3389/fenrg.2018.00140. Fulltekst i vitenarkiv
  • Standal, Karina; Winther, Tanja & Danielsen, Katrine (2018). Energy Politics and Gender. I Hancock, Kathleen & Allison, Juliann (Red.), The Oxford Handbook of Energy Politics. Oxford University Press. ISSN 9780190861360. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190861360.013.6. Fulltekst i vitenarkiv
  • Westskog, Hege; Winther, Tanja & Aasen, Marianne (2018). The creation of an ecovillage: Handling identities in a Norwegian sustainable valley. Sustainability. ISSN 2071-1050. 10(6). doi: 10.3390/su10062074. Fulltekst i vitenarkiv
  • Winther, Tanja; Westskog, Hege & Sæle, Hanne (2018). Like having an electric car on the roof: Domesticating PV solar panels in Norway. Energy for Sustainable Development. ISSN 0973-0826. 47, s. 84–93. doi: 10.1016/j.esd.2018.09.006. Fulltekst i vitenarkiv
  • Winther, Tanja & Bell, Sandra (2018). Domesticating In Home Displays in selected British and Norwegian households. Science & Technology Studies. ISSN 2243-4690. 31(2), s. 19–38. doi: 10.23987/sts.56791. Fulltekst i vitenarkiv
  • Winther, Tanja; Ulsrud, Kirsten & Saini, Anjali (2018). Solar powered electricity access: Implications for women’s empowerment in rural Kenya. Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 44, s. 61–74. doi: 10.1016/j.erss.2018.04.017. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ulsrud, Kirsten; Rohracher, Harald; Winther, Tanja; Muchunku, Charles & Palit, Debajit (2018). Pathways to electricity for all: What makes village-scale solar power successful? Energy Research & Social Science. ISSN 2214-6296. 44, s. 32–40. doi: 10.1016/j.erss.2018.04.027. Fulltekst i vitenarkiv
  • Winther, Tanja; Matinga, Margaret N.; Ulsrud, Kirsten & Standal, Karina (2017). Women’s empowerment through electricity access: scoping study and proposal for a framework of analysis. Journal of Development Effectiveness. ISSN 1943-9342. 9(3), s. 389–417. doi: 10.1080/19439342.2017.1343368. Fulltekst i vitenarkiv
  • Winther, Tanja & Gurigard, Kjell (2017). Energy performance contracting (EPC): a suitable mechanism for achieving energy savings in housing cooperatives? Results from a Norwegian pilot project. Energy Efficiency. ISSN 1570-646X. 10(3), s. 577–596. doi: 10.1007/s12053-016-9477-0. Fulltekst i vitenarkiv

  Se alle arbeider i Cristin

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 15. aug. 2011 14:42 - Sist endret 27. sep. 2022 13:19