English version of this page

Bistandseffektivitet (avsluttet)

Hensikten med dette studiet er å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om den komparative effekten bistand har på likestilling og matsikkerhet.

Photo: Dan Banik

For mer informasjon se de engelske nettsidene

Publisert 6. aug. 2015 10:28 - Sist endret 14. des. 2018 13:55

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere