English version of this page

Faktorer som styrker eller svekker kvinners posisjon ved elektrifisering (avsluttet)

Prosjektet undersøker hvilke faktorer som muliggjør og begrenser kvinners nytte og sosiale posisjon i kjølvannet av elektrifiseringsprosjekter i Sør, både som sluttbrukere av strøm og som mulige deltakere i selve strømforsyningen. Prosjektet ser spesielt på hvilken betydning det har om strømsystemet er sentralisert (nett) eller desentralisert.

Om prosjektet

For mer informasjon, se prosjektets engelske nettside

 

Publisert 2. juli 2015 08:34 - Sist endret 5. mars 2019 08:13

Deltakere

  • Tanja Winther
  • Karina Standal
  • Kirsten Ulsrud
  • Debajit Palit
  • Margaret Matinga
  • Anjali Saini
  • Mini Govindan
  • Henry Gichungi
Detaljert oversikt over deltakere