Includes årskonferanse 2021: Rettferdig omstilling – forskning møter praksis

Forskningssenteret Include runder snart to år, og vi gleder oss til å dele noen av senterets forskningsspørsmål og resultater med omverdenen!

Bildet kan inneholde: azure, gjøre, elektrisk blå, grafikk, logo.

Sammen med våre 30 partnere inviterer vi til innsikt og refleksjon rundt rettferdig omstilling – på temaer som vindkraft, forbruk og arbeid med sentrumsplaner – i et møte mellom forskning og praksis.

Konferansen vil foregå på Zoom, med presentasjoner både i plenum og i parallelle sesjoner. Den er åpen for alle interesserte, men merk at det det kreves påmelding.

Meld deg på her

Program

10:00 Fellessesjon – Tid for omstilling

Ordstyrer: Kristin Halvorsen, CICERO

 • Åpningsord
  Fridtjof Unander, Forskningsrådet
 • Hvorfor Include?
  - Anette Lindahl Raakil, fylkesråd i Viken fylkeskommune
  -Tanja Winther, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo; leder Include
 • Wild policy activation
  - Tess Lea, University of Sydney – se omtale
  - Comments by Marianne Lien, University of Oslo
 • Omstilling i praksis
  - Helhetlig omstilling: mennesker, systemer og teknologi i samspill
    Linda Sygna, cCHANGE
  - Klimasats som virkemiddel for lokal klimaomstilling
    Kirvil Stoltenberg, Miljødirektoratet
  - Spørsmålsrunde
 • Dei unges klimaengasjement vs dei vaksnes, kva er best?
  Are Kalvø

11:15 Pause

11:25 Parallellsesjoner – Forskning møter praksis

Sesjon 1: Tatt av vinden

Hva er de viktigste utfordringene og konsekvensene av vindkraft for kommuner, det samiske samfunnet og naturen?

 • Velkommen
  Tor Håkon Jackson Inderberg, Fridtjof Nansens Institutt
 • Naturvennlig energiproduksjon
  Ingeborg Wessel Finstad, DNT, fagsjef for naturforvaltning og bærekraft 
 • Hvordan sikre felleskapets interesser og hvem er dette? Grunnrente og felleskapets ressurser, fra vannkraft til vindkraft
  Katrina Rønningen, Ruralis
 • Hvorfor snudde kommunene i vindkraftspørsmålet?
  Per Ove Eikeland, Fridtjof Nansens Institutt
 • Vindkraft og sør-samisk reindrift i det grønne skiftet
  Susanne Normann, forsker ved Nordlandsforskning, stipendiat ved Universitetet i Oslo
 • Panelsamtale
  Om sesjonens hovedspørsmål og om konsultasjons- og konsesjonsprosessene.
  Rune Flatby, Direktør, NVE
  Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord kommune (Trøndelag)
  Susanne Nordmann, Nordlandsforskning og UiO
  Ordstyrer: Tor Håkon Jackson Inderberg

Sesjon 2: Verksted: Arbeid med sentrumsplaner

Vi inviterer til verksted om sentrumsplaner med distriktsfokus og et spesielt søkelys på forholdet mellom kommune og utbyggere og hva som hindrer og fremmer grønn omstilling i dette samspillet. Deltagerne på sesjonen deles i diskusjonsgrupper. Case som utgangspunkt for diskusjon er hentet fra Tjøme og Hurdal.

Noen problemstillinger: Hvordan kan man nå ambisiøse klimamål? Hvordan skape økonomisk tilgjengelige boliger? Hvordan skapes gode prosesser?

 • Velkommen
   Ole Smørdal, Universitetet i Oslo
 • Utfordringer i Tjøme sentrum
  - Rolf Jacobsen, Gaia arkitekter
 • Sentrumsplaner i Hurdal
  Henriette Rognlien, Hurdal kommune
 • Gruppearbeid
 • Felles oppsummering

Sesjon 3: Forbruk - hvor ble Erik Dammann av? 

Framtiden i våre hender (FIVH) og Include-forskere inviterer til en samtale om overforbruk, og hvordan politikk kan legge til rette for en forbruksomstilling i Norge. Hva er barrierene og løsningene for et mer bærekraftig forbruksnivå innenfor planetens tålegrenser? Vi presenterer en fersk spørreundersøkelse som viser hvilke politiske klima- og miljøtiltak det er støtte til i befolkningen.To caser om henholdsvis kjøttforbruk og bærekraftig forbruksinitiativ i Asker vil også fungere som utgangspunkt for diskusjonen.

Hvordan kan politikk legge de beste rammene for bærekraftig forbrukspraksis? Hvilke politiske tiltak er det støtte til i folket? Hvordan overkomme barrierer og motivere til et mer bærekraftig matkonsum og forbruksnivå?

 • Velkommen
  Ingrid Næss-Holm, leder av fagavdelingen i FIVH
 • Politikk for bærekraftig hverdagsliv
  Hvilke politiske tiltak er det støtte til i befolkningen? Presentasjon av hovedfunn fra en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av FIVH.
  Siv Elin Ånestad, fagrådgiver i FIVH
 • Bærekraftig forbruk – hvilken rolle kan lokale initiativer spille?
  Funn fra kvalitativt feltarbeid på bærekraftig forbrukspraksis i Asker kommune.
  Ulrikke Wethal, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo
 • Barrierer og muligheter for redusert kjøttforbruk: erfaringer fra norske husholdninger
  Øyvind Sundet, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo
 • Gruppearbeid
  Diskusjon av hovedspørsmål fra de tre innledningene
 • Oppsummering av gruppearbeidet og avslutning
  Ingrid Næss Holm, FIVH

12:40 Pause

13:00: Fellessesjon – Veier videre

Ordstyrer: Kristin Halvorsen

 • Friske tanker

  • Samarbeid mellom kommune og næringsliv for en mer sirkulær økonomi
   Ingrid Christensen, ph.d.-stipendiat, CICERO

  • Hvordan kan optimiseringsmodeller brukes for å muliggjøre sosialt rettferdige energisystem?
   Oskar Vågerö, ph.d.-stipendiat, UiO

  • Bidrar korona-krisepakkene til rettferdig miljøomstilling?
   Torgeir Jørgensen, uteksaminert masterstudent ved UiO

  • Hva betyr klimatiltak for personer med funksjonsvariasjon? Lærdommer fra Oslo.
   Yngve Bråten, uteksaminert masterstudent ved UiO

  • Global og lokalt - hand i hand
   Sofie Nordvik, klimaaktivist, frivillighetskoordinator KFUK-KFUM Global 

 • Løsninger for et omstilt samfunn
  Kjetil Bjørklund, Fagleder klima, KS

 • Film: Byutvikling i Hovinbyen
  Per Gunnar Røe, Universitetet i Oslo
  Pål Erik Olsen og Julie Sjøwall Oftedal, A-lab Arkitekter

14:00 SLUTT

Programkomité

Henriette Rognlien, Hurdal kommune 

Siv Elin Ånestad, Framtiden i våre hender 

Rolf Jacobsen, Gaia Prosjekt 

Tor Håkon Jackson Inderberg, Fridtjof Nansens Institutt

Ole Smørdal, Sigrid Stokstad, Per Gunnar Røe, Tanja Winther, Hege Westskog og Øyvind Sundet – alle Universitetet i Oslo

Et blikk mot verden

For å gi et glimt av den internasjonale forskningsfronten på politikk og tiltak for bærekraftig utvikling - som ofte går galt i praksis - har vi invitert antropolog Tess Lea fra University of Sidney til konferansen, som ellers holdes på norsk. Professor Lea vil dele funn fra sitt feltarbeid blant minoriteter i Australia og vise hvordan "vill politikk" på det nasjonale planet både fikk uventede og negative utslag i forhold til problemene den var tenkt å løse.

Portrettbilde av tess leaTess Lea is Professor of Anthropology & Cultural Studies in the Department of Gender and Cultural Studies and also Director, Education-Enterprise and Engagement at the University of Sydney. Her research interrogates the qualities of dysfunction: to whom, what and how it is ascribed and remedied under conditions of continuing settler colonialism. She is currently working on the intersections of housing, heat and health which among other findings, shows the radical ill-preparedness of housing stock for managing thermal extremes.

Recent book: Wild Policy. Indigeneity and the Unruly Logics of Intervention (2020)

Publisert 19. aug. 2021 13:00 - Sist endret 7. feb. 2022 14:12