English version of this page

Mat og bærekraft

Vi studerer matens politikk, praksis og kultur.

  Photo: PhotoMIX Ltd. from Pexels

 

Om gruppen

Globaliseringen av matsystemer skaper konflikter, paradokser og etiske dilemmaer både i det globale sør og nord. Det er behov for en økt forståelse av de prosesser som påvirker hva vi spiser, hvordan vi spiser, hvem som har tilgang til hvilken mat, og hvorfor og hvordan matproduksjonen og matforbruket former både helse, miljø og politikk.

Ved å koble produksjon og konsum, miljø, helse og økonomi, undersøker vi faktorene som påvirker matens reise fra der den dyrkes på gården til middagsbordene rundt om i verden. Vi vil studere både ulike maktforhold innen matsystemet og prøve å forstå hva som kan styre matsystemet i en mer bærekraftig retning.

Forskning på mat og matsikkerhet har hatt en tendens til enten å fokusere på produksjonssystemer eller på hvordan kulturelle og sosiale forhold påvirker konsum. Det mest åpenbare hullet i forskingen på bærekraftige matsystemer er mangelen på dyp, tverrfaglig, og tverrsektoriell kunnskap om og forståelse for hele næringskjeden.

Ved å studere hele næringskjeden fra jord til bord; globalt, nasjonalt og lokalt søker vi en helhetlig forståelse av matens politikk, praksis og kultur.

Temaer

  • Matforbruk og praksis
  • Matsystemer og produksjonsnettver
  • Lokal og global påvirkning av det industrielle korn-oljefrø-husdyr-komplekset
  • Matkulturer
  • Bærekraftig kosthold

Studieprogrammer og emner

Publikasjoner

Flere nylige publikasjoner

Publisert 15. mai 2018 11:57 - Sist endret 28. juni 2022 11:33