English version of this page

Makt og politikk i global helse

Vi forsker på global helse fra et kritisk, samfunnsvitenskapelig perspektiv. 

Logo

Ved bruk av ulike perspektiver fra antropologi, statsvitenskap og utviklingsstudier, undersøker vi maktstrukturer som er med på å forme politikk og praksis innenfor global helse.

Gruppens deltakere forsker på:

  • Politikkoverføring mellom ‘globalt’ og ‘lokalt’ nivå
  • Sivilsamfunnets rolle i global helse og styresett
  • Prosessene rundt endring og utforming av global helsepolitikk
  • Beredskap for og respons på epidemier
  • Politiske og sosiale faktorer som er avgjørende for helse (the determinants of health)
  • Politikkutforming og statlige inngrep innenfor mødre- og reproduktiv helse i Afrika og Latin-Amerika
Medlemmer av forskergruppen samlet for møte på SUM i september 2019.

Studieprogrammer og emner

Publikasjoner

Flere publikasjoner

Aktuelle saker

Publisert 2. juni 2016 10:17 - Sist endret 16. okt. 2020 12:03