English version of this page

Makt og politikk i global helse

Vi forsker på global helse fra et kritisk, samfunnsvitenskapelig perspektiv. For mer informasjon, se den engelskspråklige siden her.

Logo

Ved bruk av ulike perspektiver fra antropologi, statsvitenskap og utviklingsstudier, undersøker vi maktstrukturer som er med på å forme politikk og praksis innenfor global helse.

Gruppens deltakere forsker på:

  • Politikkoverføring mellom ‘globalt’ og ‘lokalt’ nivå
  • Sivilsamfunnets rolle i global helse og styresett
  • Prosessene rundt endring og utforming av global helsepolitikk
  • Beredskap for og respons på epidemier
  • Politiske og sosiale faktorer som er avgjørende for helse (the determinants of health)
  • Politikkutforming og statlige inngrep innenfor mødre- og reproduktiv helse i Afrika og Latin-Amerika
Medlemmer av forskergruppen samlet for møte på SUM i september 2019.

Studieprogrammer og emner

Publikasjoner

Flere publikasjoner

Aktuelle saker

Publisert 2. juni 2016 10:17 - Sist endret 1. juli 2021 10:05