English version of this page

Makt og politikk i globale ernæringspartnerskap – et case-studie av The Scaling Up Nutrition (SUN) Movement

Prosjektet utforsker hvordan statlige og ikke-statlige aktører gjennom globale partnerskap, påvirker ernæringspolitikk globalt og nasjonalt. 

Om prosjektet

Gjennom en case-studie av det norsk-støttede globale partnerskapet the SUN Movement, undersøker jeg hvordan statlige – og ikke-statlige, offentlige og private aktører i ulik grad påvirker politikkutvikling og styresett for ernæring. SUN ble opprettet i 2010 for å øke investeringer og samarbeid knyttet til ernæring, spesielt veksthemming blant barn under 2 år. SUN arbeider spesielt for å styrke samarbeid på tvers av ulike sektorer, og ulike aktører (stakeholders) globalt og i sine 62 medlemsland.

Ved å undersøke hvordan SUN ble etablert, hvordan det har legitimert seg over tid, og hvordan det påvirker utviklingen av nasjonal ernæringspolitikk i Tanzania, belyser jeg hvordan aktørers interesser, normer og ideer fremmes ved bruk av ulike former for makt.

Studiet er tverrfaglig og bygger hovedsakelig på forskning innen Internasjonale Relasjoner og offentlig helse/ernæringspolitikk. Metoden er kvalitativ og datamaterialet er basert på semi-strukturerte intervjuer med aktører involvert i SUN’s arbeid, observasjoner på diverse SUN-arenaer, og et litteraturstudie.

Varighet

2014 – 2020

Finansiering

UiO

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat
 

Publisert 12. aug. 2020 11:04 - Sist endret 12. aug. 2020 11:26