English version of this page

Privat-offentlig samarbeid for pandemiberedskap og respons i Norge (PANPREP)

Hvordan har offentlig-privat samarbeid fått en sentral rolle i Norges tilnærming til pandemiberedskap? For mer informasjon, se denengelskspråklige siden her.

Bildet kan inneholde: rød, illustrasjon, logo, grafikk.

Om prosjektet

Koronapandemien har vist oss hvor viktig pålitelig offentlig-privat samarbeid er for nasjonal og global helsesikkerhet. Ifølge tidligere generaldirektør i Verdens helseorganisasjon og statsminister i Norge Gro Harlem Brundtland, må vi «omfavne det enestående omfanget av samarbeider mellom myndigheter, næringsliv, internasjonale organisasjoner som FN og Verdens helseorganisasjon, NGOer og forskere.»

Til tross for at slike samarbeider fremmes som både nødvendige og innovative, innebærer de også utfordringer knyttet til innsyn og mulige interessekonflikter, og en rekke juridiske og etiske dilemmaer.

Forskningsprosjektet PANPREP skal se på hvordan slike offentlig-private samarbeider opererer i praksis, og hvilke konsekvenser de har for befolkningens tillit til myndighetene og myndighetenes evne til å levere nasjonale helsetjenester og sosial sikkerhet i møte med en krise som Covid-19.

Prosjektet utforsker hvordan offentlig-privat samarbeid har fått en sentral rolle i Norges tilnærming til pandemiberedskap og –respons både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom etnografisk metoder skal vi forske på hvordan offentlige myndigheter og private bedrifter samarbeider om teknologi knyttet til overvåkning av sykdommer, medisinske råvarer og medisinsk respons i kriser.

Vi vil også undersøke tankegangen og interessene bak samt følgene av finansieringsmekanismer rundt vaksiner og nye typer globale samarbeid, som det norsk-initierte Coalition for Epidemic Preparadness Innovation (CEPI), som søker å koordinere utviklingen av vaksiner mot potensielle pandemier.

Samarbeid

  • Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Finansiør

Norges Forskningsråd (SAMRISK)

Varighet

1. september 2020 - 2023

Social media: Twitter

#PPP_pandemic

Aktuelle saker

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. juni 2020 10:09 - Sist endret 2. des. 2020 15:37