English version of this page

Privat-offentlig samarbeid for pandemiberedskap og respons i Norge (PANPREP)

Hvordan har offentlig-privat samarbeid fått en sentral rolle i Norges tilnærming til pandemiberedskap? For mer informasjon, se denengelskspråklige siden her.

Bildet kan inneholde: rød, illustrasjon, logo, grafikk.

Om prosjektet

Koronapandemien har vist oss hvor viktig pålitelig offentlig-privat samarbeid er for nasjonal og global helsesikkerhet. Ifølge tidligere generaldirektør i Verdens helseorganisasjon og statsminister i Norge Gro Harlem Brundtland, må vi «omfavne det enestående omfanget av samarbeider mellom myndigheter, næringsliv, internasjonale organisasjoner som FN og Verdens helseorganisasjon, NGOer og forskere.»

Til tross for at slike samarbeider fremmes som både nødvendige og innovative, innebærer de også utfordringer knyttet til innsyn og mulige interessekonflikter, og en rekke juridiske og etiske dilemmaer.

Forskningsprosjektet PANPREP skal se på hvordan slike offentlig-private samarbeider opererer i praksis, og hvilke konsekvenser de har for befolkningens tillit til myndighetene og myndighetenes evne til å levere nasjonale helsetjenester og sosial sikkerhet i møte med en krise som Covid-19.

Prosjektet utforsker hvordan offentlig-privat samarbeid har fått en sentral rolle i Norges tilnærming til pandemiberedskap og –respons både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom etnografisk metoder skal vi forske på hvordan offentlige myndigheter og private bedrifter samarbeider om teknologi knyttet til overvåkning av sykdommer, medisinske råvarer og medisinsk respons i kriser.

Vi vil også undersøke tankegangen og interessene bak samt følgene av finansieringsmekanismer rundt vaksiner og nye typer globale samarbeid, som det norsk-initierte Coalition for Epidemic Preparadness Innovation (CEPI), som søker å koordinere utviklingen av vaksiner mot potensielle pandemier.

Samarbeid

 • Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Finansiør

Norges Forskningsråd (SAMRISK)

Varighet

1. september 2020 - 2023

Social media: Twitter

#PPP_pandemic

Aktuelle saker

Publikasjoner

 • Katerini Tagmatarchi Storeng; Antoine de Bengy Puyvallée & Felix Stein (2021). GLOBVAC 2021, Symposium 3: Politics of Pandemic Preparedness.
 •  (2021). What Norway should ask of the pharmaceutical industry in the Covid-19 pandemic.
 •  (2021). Why Norway shouldn’t go solo in the global vaccine race.
 •  (2021). Nå er silkehanskene av i kampen om vaksinedosene.
 •  (2021). What is COVAX and is it helping poor countries get access to COVID-19 vaccines?.
 •  (2021). Fargekoder, sirkler, tall og bokstaver. Mange sliter med å forstå smittetiltakene..
 •  (2021). Legemiddelselskapene har voldsom makt, selv over rike land.
 •  (2021). Fargekoder, sirkler, tall og bokstaver. Mange sliter med å forstå smittetiltakene..
 •  (2021). Is COVAX part of the problem or the solution?.
 •  (2021). Norway has donated almost 700,000 corona vaccine doses to poorer nations.
 •  (2021). Målet om likeverdig vaksinetilgang er ikke oppnådd.
 •  (2021). Vaksineplan slår sprekker.
 •  (2021). Gikk fra forhandlingene.
 •  (2021). Vaksinekappløpet.
 •  (2021). Danmark inngår vaksinesamarbeid med Østerrike og Israel.
 •  (2021). Håpet svinner.
 •  (2021). Verdibørsen - NRK radio.
 •  (2021). Norge bør bruke plassen i Sikkertsrådet til å bidra til mer rettferdig internasjonal helsepolitikk..
 •  (2021). The Limitation of Bond Schemes.
 •  (2021). Vaccine prices may become a political powder keg.
 •  (2021). NRK Radio Nyhetsmorgen - Vaksinekrangel etter forsinkelser til EU.
 •  (2021). Liten åpenhet rundt vaksineprodusentenes aktiviteter.
 •  (2021). Rettferdig global fordeling av vaksiner haster.
 •  (2021). NRK Radio: Liten åpenhet rundt vaksineprodusentenes aktiviteter.
 •  (2021). Ett år siden WHO erklærte global pandemi.
 • Antoine de Bengy Puyvallée & Katerini Tagmatarchi Storeng (2021). Sololøp er ikke veien å gå i den globale vaksinekampen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Kristian Bjørkdahl (2021). Koronakommisjonen vitner om politikkens økende nærsynthet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Antoine de Bengy Puyvallée (2020). Frokostseminar. Hva må til for å sikre vaksine til alle?.
 • Antoine de Bengy Puyvallée (2020). COVID et anticipation des menaces sanitaires.
 • Katerini Tagmatarchi Storeng (2020). Why Local Public Health Systems Play a Critical Role in Controlling the Spread of COVID-19.
 •  (2020). Ble maktesløst vitne til død – selv om vaksinen fantes.
 •  (2020). Konsekvenser av korona (Koronakrisen gir mer makt til de mektige).
 •  (2020). Mener Norge bør svinge pisken mot vaksineselskapene.
 •  (2020). «Hva gjør at noen samfunn lykkes bedre med koronahåndtering?».
 •  (2020). Regjeringen ber oss følge strengere smitteverntiltak: - Det oppstår forvirring blant det norske folk om hva tiltakene egentlig betyr.
 •  (2020). Hvorfor dør flere av korona i USA enn Europa?.
 •  (2020). Tidsfrist nærmer seg for global vaksineløsning.
 •  (2020). To tiår med globale helsefond – på tide å utvide debatten.
 •  (2020). NRK TV - Urix - Verdens fattige og korona.
 •  (2020). CMI-direktør: – Hvorfor skal bistandspenger betale for vår korona-vaksine?.
 •  (2020). Koronakrisen gjorde at prosjekter måtte legges på is. Men så kastet forskerne seg rundt..
 •  (2020). Nålestikk, profitt og vaksinenasjonalisme.
 •  (2020). Det vil ta lang tid før fattige land får tilgang til koronavaksinen..
 •  (2020). Pandemikurs midt i pandemien.
 •  (2020). Universitetsplassen: Når pandemien rammer verdens aller mest sårbare.
 • Katerini Tagmatarchi Storeng & Antoine de Bengy Puyvallée (2020). Sannheten, ifølge Pfizer. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Katerini Tagmatarchi Storeng & Antoine de Bengy Puyvallée (2020). Why does Pfizer deny the public investment in its Covid-19 vaccine?. IHP (International Health Policies).
 • Katerini Tagmatarchi Storeng & Antoine de Bengy Puyvallée (2020). Sånn ble lille Norge en global leder i covid-19 bekjempelsen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. juni 2020 10:09 - Sist endret 2. des. 2020 15:37