English version of this page

Re-forhandling av 'Girl Power': Kvinner og jenter som de nye entreprenørene for bærekraftig utvikling

Dette PhD-prosjektet på SUM utforsker hvordan konsepter som 'gender' og 'empowerment' implementeres på lokalt nivå i rurale Malawi.

Se de engelske sidene for mer informasjon

 

 

Emneord: Malawi
Publisert 1. mars 2018 13:14 - Sist endret 5. aug. 2020 11:23