English version of this page

Aktuelle saker

Vei inn til massedeponi
Publisert 15. mars 2022 09:02

Ut av Oslo går det en jevn strøm av de største lastebilene som er å oppdrive, fylt med stein og grus. Hovedstaden vil ikke selv ta vare på de enorme mengdene med gravemasse som er resultatet av store infrastrukturprosjekter og kompakt byutvikling. Manglende politisk vilje og dårlig koordinering mellom offentlige myndigheter fører til store CO2-utslipp og naturødeleggelse i Oslos nabokommuner, hevder samfunnsgeograf Bjørnar Sæther.

Skogrydning med tømmerstokker
Publisert 7. feb. 2022 11:24

Bioenergi utvunnet fra norske skoger har potensiale til å bli en viktig del av vår grønne omstilling, viser en studie gjort av Asbjørn Torvanger ved forskningssenteret CICERO. Men skogen har også andre viktige funksjoner – for natur og samfunn. Hvordan veier vi interessene opp mot hverandre?

Forsiden til klimaplanen med et uværsbilde i bakgrunnen
Publisert 11. jan. 2022 10:52

I januar 2021 la regjeringen fram sin «Klimaplan for 2021-2030». I høringsrunden etterpå kom det 89 innspill. Hvordan forholder planen og debatten seg til spørsmål om rettferdighet?

Statsminister Erna Solberg på Stortingets talerstol
Publisert 5. okt. 2021 08:53

For å dempe skadevirkningene av koronapandemien vedtok Stortinget en serie økonomiske tiltakspakker. En studie utført for Include og UiO:Energi har undersøkt om tiltakspakkene bidro til en rettferdig miljøomstilling, og ikke bare til å stimulere økonomien.

Anders Tønnesen og Eivind Trædal står utenfor en bygning.
Publisert 1. juni 2021 14:29

Politikere og forskere er enige. En grønn omstilling av samfunnet må foregå på rettferdig vis. Men ofte leder miljøtiltak til motstand fra grupper som mener seg urettferdig behandlet, eller de ender opp i kompromisser som ikke tar oss nærmere en nødvendig omstilling.

Bildet kan inneholde: fjellrike landformer, highland, fjell, fjellkjede, fjord.
Publisert 8. juni 2020 09:58

Nå begynner prosjektene å ta form! Vindkraft, korona-vaner og ny prising av nettleie; her kan du få innblikk i noen av prosjektene som har startet ved Include.

Bildet kan inneholde: rom, skrivebord, møbler, eiendom, interiørdesign.
Publisert 22. apr. 2020 13:18

Include-forskere vil undersøke hvordan korona-pandemien og tiltakene innført påvirker sosialt inkluderende energiomstilling.