Nytt videreutdanningskurs om lokale, bærekraftige omstillingsprosesser

Studiet skal gi fagpersoner i kommuner og lokalsamfunn et bedre grunnlag for å ta tak i komplekse klima- og miljøutfordringer.

Voksne tilhørere i et undervisningsrom

Undervisningen på kurset vil foregå på Senter for utvikling og miljø i Nydalen i Oslo.

Det nye videreutdanningstilbudet er bygget opp rundt tre samlinger, den første av disse i november 2022. Hver samling varer i tre dager og finner sted på Senter for utvikling og miljø (SUM) i Nydalen i Oslo. Søknadsfristen er 15. september.

Gå til kursets nettside

 

Bak initiativet står forskningssenteret Include, som har fått med seg rådgivingsselskapet insam i utarbeidelsen av kurset. Include koordineres fra SUM, men omfatter samfunnsforskere fra seks forskningsinstitusjoner, som alle er engasjert i omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn.

I tillegg har Include knyttet til seg over 20 partnere. Mange av partnerne er kommuner og fylkeskommuner. Det er ikke tilfeldig.

Portrettbilde
Hege Westskog, programkoordinator for Include

– Kommunene har en viktig rolle i arbeidet med å få til en omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er ingen enkel oppgave. Vi ser at både kommuner og andre aktører lokalt kan ha nytte av å styrke sin omstillingskompetanse, altså evnen til å håndtere problemene – og utnytte mulighetene - som ligger i klima- og bærekraftsutfordringene, sier Hege Westskog.

Anbefalte kurs på masternivå

Westskog er programkoordinator for Include og har et spesielt ansvar for forskning på kommunen som endringsaktør. Ideen om å utvikle et videreutdanningstilbud, kommer fra et samarbeid med Asker kommune, Kommunesektorens organisasjon (KS), CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Sørøst Norge og insam. Sammen utarbeidet de strategien «Omstillingskompetanse for et bærekraftig lavutslippssamfunn».

– Et av tiltakene strategien anbefalte, var å utvikle et kurs, på masternivå, for personer som kan få viktige roller i lokale omstillingsprosesser. Vi er glad for at vi nå, ett år etter at strategien stod ferdig, kan tilby et slikt studium. Vi har tro på at opplegget vil by på en god blanding av akademisk kunnskap og praktisk erfaring.

Westskog har sammen med Nina Solberg og Lars Wang fra insam hatt hovedansvaret for utviklingen av kurset. Solberg utdyper hvorfor det er behov for et slikt tilbud:

Portrettbilde
Nina Solberg, rådgiver i insam as
Foto: Tom Atle Bordevik

– Det er mange klima- og miljøtiltak på gang i norske lokalsamfunn, men problemet er å komme videre fra enkelttiltak til en virkelig omstilling. De utfordringene vi står overfor, er så omfattende at det vil kreve nye virkemidler og radikale grep. Samtidig er de så sammensatte, så komplekse, at det er vanskelig å finne ut hvordan man skal gripe dette an. Den viktigste tanken bak kurset er derfor å gi deltakerne hjelp til å ta grep i egen organisasjon, og i eget lokalsamfunn.

Hun understreker at kurset ikke bare er for folk som allerede jobber med klimaproblemstillinger. Det er åpent for alle.

– Vi vil gjerne nå ut til folk som ønsker å ta en rolle i omstillingsarbeidet, selv om de ikke nå jobber spesifikt med klimaarbeid.

Tar tak i reelle utfordringer

Da tenker hun ikke bare på kommunalt ansatte. Lokal omstilling må omfatte både kommuner og privat og frivillig sektor, påpeker hun.

– Vi må få andre måter å jobbe sammen i lokalsamfunnene. Det gjelder også innad i kommunene, og vi må finne nye arbeidsformer, ny ansvarsfordeling, mellom borgerne og kommunen, sier Solberg.

Det nye videreutdanningsstudiet har også tenkt nytt når det gjelder arbeidsformer. Solberg forteller at det på kursets tre samlinger ikke vil bli forelesninger og skoleundervisning i tradisjonell forstand.

– I stedet vil det bli relativt korte innlegg fra fagpersoner og folk i praksisfeltet, etterfulgt av dialog og refleksjon rundt de problemstillingene som blir tatt opp. Etter hver samling skal deltakerne jobbe med egne konkrete problemstillinger, basert på reelle utfordringer. De skal skrive tre refleksjonsnotater, som erstatter en mer tradisjonell prosjektoppgave. Tanken er at dette skal legge et grunnlag for at de kan jobbe videre med problemstillingene lokalt, sier Solberg.

Publisert 9. juni 2022 12:11 - Sist endret 9. aug. 2022 11:58