Forskere vurderte klimaplanene til tretten norske kommuner. Bare tre av dem fikk god karakter

I Hurdal sentrum skal husene få gress og solceller på taket. Mens i Rendalen har de ingen planer for å redusere utslipp.

Arkitektmodell som viser framtidens Hurdal sentrum sett fra luften

Sentrum i Hurdal kommune skal etter planen bygges som en grønn landsby. (Arkitekttegning: Helen & Hard)

Hege Westskog er en av forskerne bak studien av kommunenes klimplaner. Til forskning.no sier hun at hun ikke er overrasket over at bare et mindretall av kommunene satser på klimatiltak:

− Det er et resultat av at dette har vært nedprioritert på statlig nivå. Det har vært lite fokus på kommunene som klimaaktør inntil for noen år siden.

Les artikkelen på forskning.no.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cogent Social Sciences: The transformative potential of local-level planning and climate policies. Case studies from Norwegian municipalities, januar 2022.

 

Publisert 20. apr. 2022 14:27 - Sist endret 20. apr. 2022 14:27