English version of this page

SUM-bloggen

Publisert 11. mars 2019 08:47

Skal vi få til eit meir berekraftig forbruk, må vi slutte å fokusere på den individuelle forbrukaren.

Publisert 21. feb. 2019 09:50

Kunnskapseliten i USA var i årene før andre verdenskrig med på å sikre opphold for flyktninger, på tross av tidens fremmedfrykt og strenge lovverk. Men det gjaldt først og fremst flyktninger som liknet dem selv.

Publisert Feb. 20, 2019 8:29 AM

The youths mobilizing in the streets of Europe is the next cohort of university students. They will not only demand action and change from governments, but also from us.

SDGs and numbers Illustration: Colourbox
Publisert Feb. 6, 2019 4:02 PM

The transformative agenda may be weakened, and distorted. We recommend that the most problematic indicators be re-examined.

Publisert Oct. 23, 2018 9:20 AM

Moving to other planets may be our only shot at long term survival. But for that to work, we cannot view these new habitats, like Mars, as just another pile of resources to consume.

Interaksjondesign illustrasjon

SUM-bloggen

En blogg for deg som er interessert i utviklings- og miljøspørsmål, global helse, bistand, forbruk og bærekraft. Her skriver forskere og studenter ved Senter for utvikling og miljø, UiO, om forskningsfunn og felt vi mener det bør forskes mer på.