Karen Lykke Syse

Førsteamanuensis - Senter for utvikling og miljø
Bilde av Karen Lykke Syse
English version of this page
Telefon +47 22858949
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Mat og bærekraft

 • Matens historiske og kulturelle dimensjoner
 • Kjøttkonsum i et historisk perspektiv
 • Landskap som arena for naturbruk og rekreasjon
 • Ideer om tilbaketrekning og det gode liv i litteraturen
 • Miljødiskurs og -praksis med vekt på bruk (og misbruk) av naturressurser
 • Sosiale og kultureller dimensjoner av jakt og fiske

Undervisning

Bakgrunn

 • 2009: Phd Kulturhistorie
 • 2001 - 2002 Chevening scholar, St. Andrews University. Postgraduate studies in Environmental History
 • 2000 Hovedfag i etnology, Universitetet i Oslo
 • 1992 Agronom
Emneord: Natur og kultur, Mat, Kjønn, Landskap

Publikasjoner

 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen Lykke (2021). Welfare Washing: Disseminating Disinformation in Meat Marketing. Society & Animals.  ISSN 1063-1119. . doi: https://doi.org/10.1163/15685306-BJA10032
 • Grusovnik, Tomaz; Spannring, Reingard & Syse, Karen Lykke (2021). Introduction: Introducing Denialism in Environmental and Animal Abuse, In Tomaz Grusovnik; Reingard Spannring & Karen Lykke Syse (ed.),  Environmental and Animal Abuse Denial: Averting Our Gaze.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 978-1-7936-1046-1.  Introduction.  s 1 - 15
 • Syse, Karen Lykke & Bjørkdahl, Kristian (2021). The Animal That Therefore Was Removed from View: The Presentation of Meat in Norway 1950-2015, In Tomaz Grusovnik; Reingard Spannring & Karen Lykke Syse (ed.),  Environmental and Animal Abuse Denial: Averting Our Gaze.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 978-1-7936-1046-1.  Kap 7.  s 127 - 144
 • Heiberg, Erika & Syse, Karen Lykke (2020). Farming autonomy: Canadian beef farmers reclaiming the grass through management-intensive grazing practices. Organic Agriculture.  ISSN 1879-4238.  10, s 471- 486 . doi: https://doi.org/10.1007/s13165-020-00291-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Syse, Karen Lykke (2020). "Det er ikkje for hat det er for mat" . Griseliv og grisedød i Norge før og nå. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 15- 29 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen V Lykke (2019). Kjøtt, fremmedgjøring og fornektelse. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  36(3), s 255- 267 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2019-03-08 Vis sammendrag
 • Endreson, Thorunn Gullaksen; Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen V Lykke (2017). "Kli-fi" på villspor: Klimakrisen i norsk samtidslitteratur. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  52, s 157- 176
 • Kildal, Charlotte L & Syse, Karen V Lykke (2017). Meat and masculinity in the Norwegian Armed Forces. Appetite.  ISSN 0195-6663.  112, s 69- 77 . doi: 10.1016/j.appet.2016.12.032 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Syse, Karen V Lykke (2017). Histories and Ideologies of Nature in Argyll, In Steven Hartman (ed.),  Contesting Environmental Imaginaries: Nature and Counternature in a Time of Global Change.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-9004335073.  Chapter 12.
 • Syse, Karen V Lykke (2017). Looking the Beast in the Eye: Re-animation of Meat Eating in Food Prose, In Michael Lundblad (ed.),  Animalities: Literary and Cultural Studies Beyond the Human.  Edinburgh University Press.  ISBN 9781474400022.  Kapittel 8.
 • Syse, Karen V Lykke (2016). Blodig alvor: Et dykk ned i slakteskikkens kuriositetskabinett. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 30- 33
 • Syse, Karen V Lykke (2015). Celebrity chefs, ethical food consumption and the good life, In Karen V Lykke Syse & Martin Lee Mueller (ed.),  Sustainable Consumption and the Good Life.  Routledge.  ISBN 978-1138013001.  Chapter 10.  s 165 - 182
 • Syse, Karen V Lykke (2014). Stumbling over Animals in the Landscape: Methodological Accidents and Anecdotes. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  2(2), s 20- 26 . doi: 10.5324/njsts.v2i1.2133
 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen V Lykke (2013). Death and Meateriality, In Rane Willerslev & Dorthe Refslund Christensen (ed.),  Taming Time, Timing Death: Social Technologies and Ritual.  Ashgate.  ISBN 9781409450689.  Chapter 11.
 • Syse, Karen V Lykke (2013). Otters as Symbols in the British Environmental Discourse. Landscape Research.  ISSN 0142-6397.  38(4), s 540- 552 . doi: 10.1080/01426397.2013.784244
 • Syse, Karen V Lykke (2013). The Ebb and Flow of Trees and Farmland: Symbols of Nationhood in Scotland and Norway. Journal of the North Atlantic.  ISSN 1935-1984.  4, s 219- 228 . doi: 10.3721/037.004.sp413
 • Syse, Karen V Lykke (2012). Nationhood and Landscape Management: Stories of the Past and Practice in the Present, In Kenneth Bo Nielsen & Kristian Bjørkdahl (ed.),  Development and Environment: Practices, Theories, Policies.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232100330.  8.  s 137 - 153
 • Syse, Karen V Lykke (2012). Oslo: A City Framed by Forest, In  Green Oslo : visions, planning and discourse.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3896-0.  Chapter 2.  s 47 - 69
 • Syse, Karen V Lykke (2010). Expert Systems, Local Knowledge and Power in Argyll, Scotland. Landscape Research.  ISSN 0142-6397.  35(4), s 469- 484 . doi: 10.1080/01426397.2010.486855
 • Syse, Karen V Lykke (2010). Ideas of Leisure, Pleasure and the River in Early Modern England, In Karen V Lykke Syse & Terje Oestigaard (ed.),  Perceptions of Water in Britain from Early Modern Times to the Present: An Introduction.  BRIC Press.  ISBN 978-82-7453-081-2.  3.  s 35 - 58
 • Syse, Karen V Lykke & Oestigaard, Terje (2010). Introduction, In Karen V Lykke Syse & Terje Oestigaard (ed.),  Perceptions of Water in Britain from Early Modern Times to the Present: An Introduction.  BRIC Press.  ISBN 978-82-7453-081-2.  Introduction.  s 9 - 14
 • Syse, Karen V Lykke (2009). Restaurer un paysage. Ethnologie Française.  ISSN 0046-2616.  XXXIX, s 299- 309
 • Syse, Karen V Lykke (2007). Gavin Maxwell - the lonely naturalist. American Studies in Scandinavia.  ISSN 0044-8060.  39(2), s 97- 109
 • Syse, Karen V Lykke (2007). Moving About: An Ethnographic Approach to Landscape Research, In Zoran Roca; Theo Spek; Theano Terkenli; Tobias Plieninger & Franz Höchtl (ed.),  European Landscapes and Lifestyles- The Mediterranean and Beyond.  Edicoes Universitarias Lusofonas.  ISBN 978-972-8881-35-1.  25.  s 323 - 329
 • Syse, Karen Victoria (2003). Landscape Perceptions, Discourses and Values in Mid-Argyll. Landskapet som arena.  ISSN 1650-898X.  (6), s 79- 89
 • Syse, Karen Victoria (2001). Ethics in the Woods. Ethics, Place and Environment.  ISSN 1366-879X.  4, s 226- 234
 • Syse, Karen Victoria (2000). En etnolog på gamle og nye stier. Etnologposten.  ISSN 0803-6020.  (1)

Se alle arbeider i Cristin

 • Grusovnik, Tomaz; Spannring, Reingard & Syse, Karen Lykke (ed.) (2021). Environmental and Animal Abuse Denial: Averting Our Gaze. Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 978-1-7936-1046-1.  234 s.
 • Syse, Karen V Lykke & Mueller, Martin Lee (ed.) (2015). Sustainable Consumption and the Good Life. Routledge.  ISBN 978-1138013001.  278 s.
 • Syse, Karen V Lykke & Oestigaard, Terje (ed.) (2010). Perceptions of Water in Britain from Early Modern Times to the Present: An Introduction. BRIC Press.  ISBN 978-82-7453-081-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Syse, Karen Lykke (2021, 10. juni). Grisehold før og nå. [Radio].  NRK P1+.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Hooves, feet and paths.
 • Syse, Karen Lykke (2021, 19. april). Kampen om nærskogenene Hvorfor vekker nærskogen så sterke følelser i oss, det er jo nok av skog i dette landet?. [Radio].  NRK P2.
 • Syse, Karen Lykke (2021). The Meat Marketing Board: Norwegian Meat Propaganda from 1959 to 2019.
 • Syse, Karen Lykke (2020). En grisehistorie. Bondevennen.  (31), s 24- 26
 • Syse, Karen Lykke (2020). En grisehistorie. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Syse, Karen Lykke (2020). How the animal left the shops:Buying meat in Norway 1920-2020. Environmental impacts and cultural change.
 • Syse, Karen Lykke (2020). Key Note lecture: From farm slaughter to industrial slaughter in Norway 1870-2015: Environmental impacts and cultural change.
 • Syse, Karen Lykke (2020, 18. februar). Mat opp gjennom historien i podcasten Norgeshistorie– Fra steinalderen til i dag. Fortalt av fagfolk.. [Radio].  Universitetet i Oslo.
 • Syse, Karen Lykke (2020). Maten som en lokal brikke i et stort globalt spill: Hvordan kan individuelle valg og kollektive føringer påvirke jordas fremtid?.
 • Syse, Karen Lykke (2020). The Psychology of Denying Science, Common Sense, and Reality A new book reveals how and why people deny awareness of what's really happening.. Psychologytoday.com.
 • Syse, Karen Lykke (2020). Turning the animal into the edible in Norway and Sápmi:mincing words, cultures and animals.
 • Syse, Karen Lykke (2020). Using History as a Lever to Boost Meat Consumption in Norway: Living, killing, buying, eating meat - Environmental impacts and cultural change.
 • Syse, Karen Lykke (2020, 08. mai). Venn eller Fiende?.  Klassekampen.
 • Syse, Karen V Lykke (2020). Lokal økologisk kunnskap og naturvitenskap innen forvaltning av Svalbardrøye (RIS-ID 10726) Sluttrapport til Svalbards Miljøvernfond.
 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen V Lykke (2019). Bullshit om gris. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Syse, Karen Lykke (2019, 24. juli). Avstanden mellom dyr og kjøtt Bak maten - en podcast om bærekraft. [Radio].  Landbruk.no.
 • Syse, Karen Lykke (2019). Understanding the nature of the native: A quest for authenticity in Norwegian landscapes.
 • Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke & Endreson, Thorunn Gullaksen (2018). Kamp om intensjonsrommet, Karlsvik?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 29- 29
 • Syse, Karen V Lykke (2018, 16. januar). NRK Verdibørsen:Må vi lære oss å se naturen på en ny måte for å redde den?. [Radio].  NRK.
 • Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke & Endreson, Thorunn Gullaksen (2017). Ut av klima-melankolien!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 23
 • Holsten, Hilde Hartmann; Kildal, Charlotte L & Syse, Karen V Lykke (2017, 20. februar). Why Norwegian soldiers didn't approve of 'Meat free Monday'. [Internett].  ScienceNordic. Vis sammendrag
 • Syse, Karen V Lykke & Kildal, Charlotte L (2017, 04. februar). Forsvaret ville innføre kjøttfrie mandager. Tiltaket ble stoppet av det de selv kaller «machokultur»..  Aftenposten.
 • Syse, Karen Lykke (2016). Smak som skjærer i hjertet. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 18- 21
 • Syse, Karen V Lykke (2016, 14. mars). Kjøtt er blitt en ingrediens. NRK P2 Ekko 14.03. 2016. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Syse, Karen Lykke & Mueller, Martin Lee (2015). Introduction, In Karen V Lykke Syse & Martin Lee Mueller (ed.),  Sustainable Consumption and the Good Life.  Routledge.  ISBN 978-1138013001.  Introduction.  s 1 - 6
 • Syse, Karen V Lykke (2015, 05. juli). Levende landskap: Landskap for mange sanser. [TV].  NRK1.
 • Syse, Karen V Lykke & Bjørkdahl, Kristian (2015). Kjøttet og døden. Utflukt.  ISSN 0804-9327.  1, s 8- 25
 • Syse, Karen V Lykke & Mueller, Martin Lee (2015). Introduction to Sustainability and the Good Life, In Karen V Lykke Syse & Martin Lee Mueller (ed.),  Sustainable Consumption and the Good Life.  Routledge.  ISBN 978-1138013001.  Introduction.  s 1 - 6
 • Syse, Karen V Lykke & Olsen, Jon Anstein (2015). Den sjette utryddelsen.
 • Syse, Karen V Lykke (2014). Naming Nature.
 • Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke & Endreson, Thorunn (2013). Skitt og kanel i kjøkkenhagen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 25
 • Syse, Karen V Lykke (2013, 23. mars). Om skogsarbeiderne og forholdet til naturen. [Radio].  NRK P2, Ekko.
 • Syse, Karen V Lykke (2013, 19. oktober). Vann- og snøscooterstøy - en trussel mot livsverdier?. [Radio].  NRK P2, Verdibørsen.
 • Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke & Endreson, Thorunn (2012). Selvdyrking er selvdyrking. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 21
 • Syse, Karen V Lykke (2011). Approaching environmental management and policy issues from a humanistic perspective.
 • Syse, Karen V Lykke (2011). Fra lende til landskap: En kulturhistorie om konflikt og konsensus i Argyll 1945-2005.
 • Syse, Karen V Lykke (2011). Landscapes as Material Culture in Flux: Creating Museums and Interpreting Historical Landscapes.
 • Syse, Karen V Lykke (2011). Makt og avmakt i kultur- og miljøforvaltningen.
 • Syse, Karen V Lykke (2011). Trees and nationhood in Norway and Scotland.
 • Syse, Karen V Lykke (2011). Water, Modernity and Leisure; Using the River in Early Modern England.
 • Syse, Karen V Lykke (2010). Celtic Cultural Perspectives on Ecological Wisdom.
 • Syse, Karen V Lykke (2010). Introduction and Welcome to the Green Oslo Symposium.
 • Syse, Karen V Lykke (2010). Jakt, fiske og friluftsliv på Svalbard.
 • Syse, Karen V Lykke (2010). Svalbardrøye som utgangspunkt for å forstå miljøforvaltningskonflikter på Svalbard.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). Botanikk, retorikk og romantikk: Landskapet som arena for konflikt og konsensus.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). Counter Natures: Histories and Ideologies of Nature in Argyll.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). Fluid approaches to History: The river as an arena for leisure and pleasure in Early Modern England.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). From land use to landscape: A cultural history of conflict and consensus in Argyll. Acta Humaniora. 402. Vis sammendrag
 • Syse, Karen V Lykke (2009). Methodological and theoretical challenges in the investigation of animals in cultural history.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). Stalking the Stag: Hunting for Nostalgia in Scotland.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). The river as an arena for leisure and pleasure in Early Modern England.
 • Syse, Karen V Lykke & Bjørkdahl, Kristian (2009). Making Meat a Mystery.
 • Syse, Karen V Lykke (2008). Heather in Hordaland.
 • Syse, Karen V Lykke (2007). Etnografiske erfaringer fra Norge og Skottland i et miljøperspektiv.
 • Syse, Karen V Lykke (2007). Fra Skog i Nordmarka til Sommerfugler i Argyll - miljøkonflikter i Norge og Skottland.
 • Syse, Karen Victoria (2006). Who cares about butterflies?.
 • Syse, Karen Victoria (2006). Gavin Maxwell, The Lonely Naturalist.
 • Syse, Karen Victoria (2004). Fremmed Skog.
 • Syse, Karen Victoria (2004). Frykten for det fremmede; Kulturelle utfordringer rundt introduksjon av fremmede arter.
 • Syse, Karen Victoria (2004). Lyngheiens retorikk, estetikk og romantikk. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Syse, Karen Victoria (2004). Moving about; qualitative methodologies of landscape research.
 • Syse, Karen Victoria (2003). Forholdet mennesker og skog i et historisk lys.
 • Syse, Karen Victoria (2003). The woods as tamed wilderness.
 • Syse, Karen Victoria (2002). Innenfraperspektiv og utenfraperspektiv på skogen.
 • Syse, Karen Victoria (2002). Landskapet sett med ulike øyne.
 • Syse, Karen Victoria (2002). Social aspects of Urban Forestry.
 • Syse, Karen Victoria (2001). Bruk og vern i Nordmarka.
 • Syse, Karen Victoria (2001). Nordmarka er også et kulturlandskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Karen Victoria (2001). Skogens kulturelle dimensjoner.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2011 14:42 - Sist endret 3. juni 2021 09:12

Prosjekter