Karen Lykke Syse

Førsteamanuensis - Senter for utvikling og miljø
Bilde av Karen Lykke Syse
English version of this page
Telefon +47 22858949
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130 Bygg 2 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Mat og bærekraft

 • Matens historiske og kulturelle dimensjoner
 • Kjøttkonsum i et historisk perspektiv
 • Landskap som arena for naturbruk og rekreasjon
 • Ideer om tilbaketrekning og det gode liv i litteraturen
 • Miljødiskurs og -praksis med vekt på bruk (og misbruk) av naturressurser
 • Sosiale og kultureller dimensjoner av jakt og fiske

Undervisning

Bakgrunn

 • 2009: Phd Kulturhistorie
 • 2001 - 2002 Chevening scholar, St. Andrews University. Postgraduate studies in Environmental History
 • 2000 Hovedfag i etnology, Universitetet i Oslo
 • 1992 Agronom
Emneord: Natur og kultur, Mat, Kjønn, Landskap

Publikasjoner

 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen Lykke (2022). From ritual loss of life to loss of living rituals: on judicialization of slaughter and denial of animal death. Food, Culture, and Society: An International Journal of Multidisciplinary Research. ISSN 1552-8014. doi: 10.1080/15528014.2022.2083883.
 • Sara, Ravdna Biret Marja Eira; Syse, Karen Lykke & Mathiesen, Svein Disch (2022). Precious blood and nourishing offal: past and present slaughtering perspectives in Sámi reindeer pastoralism. Pastoralism. ISSN 2041-7136. 12(1), s. 1–16. doi: 10.1186/s13570-021-00224-2.
 • Syse, Karen Lykke & Bjørkdahl, Kristian (2021). Ritual Loss of Life and Loss of Living Rituals: On Judicialization of Slaughter and Denial of Animal Death. I Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (Red.), Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-5381-4265-3.
 • Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (2021). New Meat Engagements: Cultures, Geographies, Economies. I Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (Red.), Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-5381-4265-3. s. 1–16.
 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen Lykke (2021). Welfare Washing: Disseminating Disinformation in Meat Marketing. Society & Animals. ISSN 1063-1119. doi: 10.1163/15685306-BJA10032.
 • Grusovnik, Tomaz; Spannring, Reingard & Syse, Karen Lykke (2021). Introduction: Introducing Denialism in Environmental and Animal Abuse. I Grusovnik, Tomaz; Spannring, Reingard & Syse, Karen Lykke (Red.), Environmental and Animal Abuse Denial: Averting Our Gaze. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-7936-1046-1. s. 1–15.
 • Syse, Karen Lykke & Bjørkdahl, Kristian (2021). The Animal That Therefore Was Removed from View: The Presentation of Meat in Norway, 1950-2020. I Grusovnik, Tomaz; Spannring, Reingard & Syse, Karen Lykke (Red.), Environmental and Animal Abuse Denial: Averting Our Gaze. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-7936-1046-1. s. 127–144.
 • Heiberg, Erika & Syse, Karen Lykke (2020). Farming autonomy: Canadian beef farmers reclaiming the grass through management-intensive grazing practices. Organic Agriculture. ISSN 1879-4238. 10, s. 471–486. doi: 10.1007/s13165-020-00291-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Syse, Karen Lykke (2020). "Det er ikkje for hat det er for mat" . Griseliv og grisedød i Norge før og nå. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 15–29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen V Lykke (2019). Kjøtt, fremmedgjøring og fornektelse. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 36(3), s. 255–267. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-03-08.
 • Syse, Karen V Lykke (2017). Histories and Ideologies of Nature in Argyll. I Hartman, Steven (Red.), Contesting Environmental Imaginaries: Nature and Counternature in a Time of Global Change. Brill Academic Publishers. ISSN 978-9004335073. doi: 10.1163/9789004335080_013.
 • Syse, Karen V Lykke (2017). Looking the Beast in the Eye: Re-animation of Meat Eating in Food Prose. I Lundblad, Michael (Red.), Animalities: Literary and Cultural Studies Beyond the Human. Edinburgh University Press. ISSN 9781474400022. doi: 10.3366/edinburgh/9781474400022.003.0009.
 • Endreson, Thorunn Gullaksen; Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen V Lykke (2017). "Kli-fi" på villspor: Klimakrisen i norsk samtidslitteratur. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. 52, s. 157–176.
 • Kildal, Charlotte L & Syse, Karen V Lykke (2017). Meat and masculinity in the Norwegian Armed Forces. Appetite. ISSN 0195-6663. 112, s. 69–77. doi: 10.1016/j.appet.2016.12.032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Syse, Karen V Lykke (2016). Blodig alvor: Et dykk ned i slakteskikkens kuriositetskabinett. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 30–33.
 • Syse, Karen V Lykke (2015). Celebrity chefs, ethical food consumption and the good life. I Syse, Karen V Lykke & Mueller, Martin Lee (Red.), Sustainable Consumption and the Good Life. Routledge. ISSN 978-1138013001. s. 165–182. doi: 10.4324/9781315795522-11.
 • Syse, Karen V Lykke (2014). Stumbling over Animals in the Landscape: Methodological Accidents and Anecdotes . Nordic Journal of Science and Technology Studies. ISSN 1894-4647. 2(2), s. 20–26. doi: 10.5324/njsts.v2i1.2133.
 • Syse, Karen V Lykke (2013). The Ebb and Flow of Trees and Farmland: Symbols of Nationhood in Scotland and Norway. Journal of the North Atlantic. ISSN 1935-1984. 4, s. 219–228. doi: 10.3721/037.004.sp413.
 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen V Lykke (2013). Death and Meateriality. I Willerslev, Rane & Christensen, Dorthe Refslund (Red.), Taming Time, Timing Death: Social Technologies and Ritual. Ashgate. ISSN 9781409450689.
 • Syse, Karen V Lykke (2013). Otters as Symbols in the British Environmental Discourse. Landscape Research. ISSN 0142-6397. 38(4), s. 540–552. doi: 10.1080/01426397.2013.784244.
 • Syse, Karen V Lykke (2012). Oslo: A City Framed by Forest. I Luccarelli, Mark & Røe, Per Gunnar (Red.), Green Oslo : visions, planning and discourse. Ashgate. ISSN 978-1-4094-3896-0. s. 47–69.
 • Syse, Karen V Lykke (2012). Nationhood and Landscape Management: Stories of the Past and Practice in the Present. I Nielsen, Kenneth Bo & Bjørkdahl, Kristian (Red.), Development and Environment: Practices, Theories, Policies. Akademisk Forlag. ISSN 9788232100330. s. 137–153.
 • Syse, Karen V Lykke (2010). Expert Systems, Local Knowledge and Power in Argyll, Scotland. Landscape Research. ISSN 0142-6397. 35(4), s. 469–484. doi: 10.1080/01426397.2010.486855.
 • Syse, Karen V Lykke (2010). Ideas of Leisure, Pleasure and the River in Early Modern England. I Syse, Karen V Lykke & Oestigaard, Terje (Red.), Perceptions of Water in Britain from Early Modern Times to the Present: An Introduction. BRIC Press. ISSN 978-82-7453-081-2. s. 35–58.
 • Syse, Karen V Lykke & Oestigaard, Terje (2010). Introduction. I Syse, Karen V Lykke & Oestigaard, Terje (Red.), Perceptions of Water in Britain from Early Modern Times to the Present: An Introduction. BRIC Press. ISSN 978-82-7453-081-2. s. 9–14.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). Restaurer un paysage. Ethnologie Française. ISSN 0046-2616. XXXIX, s. 299–309.
 • Syse, Karen V Lykke (2007). Gavin Maxwell - the lonely naturalist. American Studies in Scandinavia. ISSN 0044-8060. 39(2), s. 97–109.
 • Syse, Karen V Lykke (2007). Moving About: An Ethnographic Approach to Landscape Research. I Roca, Zoran; Spek, Theo; Terkenli, Theano; Plieninger, Tobias & Höchtl, Franz (Red.), European Landscapes and Lifestyles- The Mediterranean and Beyond. Edicoes Universitarias Lusofonas. ISSN 978-972-8881-35-1. s. 323–329.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Arve & Syse, Karen Lykke (2021). Changing Meat Cultures: Food Practices, Global Capitalism, and the Consumption of Animals. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-1-5381-4265-3. 224 s.
 • Grusovnik, Tomaz; Spannring, Reingard & Syse, Karen Lykke (2021). Environmental and Animal Abuse Denial: Averting Our Gaze. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-1-7936-1046-1. 234 s.
 • Syse, Karen V Lykke & Mueller, Martin Lee (2015). Sustainable Consumption and the Good Life. Routledge. ISBN 978-1138013001. 278 s.
 • Syse, Karen V Lykke & Oestigaard, Terje (2010). Perceptions of Water in Britain from Early Modern Times to the Present: An Introduction. BRIC Press. ISBN 978-82-7453-081-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Syse, Karen Lykke (2022). Intervju om norsk selvforsyning. [Avis]. Nationen.
 • Syse, Karen Lykke (2022). Kan Norge bli selvforsynt? God morgen Norge. [TV]. TV2.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Hva kan du spise med god samvittighet. [Radio]. NRK P1 Ekko - samfunnspodden.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Menneskers og dyrs vandringer i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Direktesending fra Hovelsrud gård. Hvordan forstå forskjellen på offisielle matmerker som Debio eller Dyrevelferdsmerket og uoffisielle utsagn/reklame. . [TV]. TV2 God Morgen Norge.
 • Syse, Karen Lykke (2021). God morgen Norge. [TV]. TV2.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Hooves and feet, places and paths: Consensuality in Past and Present Norwegian Landscapes.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Grisehold før og nå. [Radio]. NRK P1+.
 • Syse, Karen Lykke (2021). The Meat Marketing Board: Norwegian Meat Propaganda from 1959 to 2019.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Hooves, feet and paths.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Kampen om nærskogenene Hvorfor vekker nærskogen så sterke følelser i oss, det er jo nok av skog i dette landet? . [Radio]. NRK P2.
 • Syse, Karen Lykke (2020). Using History as a Lever to Boost Meat Consumption in Norway: Living, killing, buying, eating meat - Environmental impacts and cultural change .
 • Syse, Karen Lykke (2020). En grisehistorie. Bondevennen. s. 24–26.
 • Syse, Karen Lykke (2020). Turning the animal into the edible in Norway and Sápmi:mincing words, cultures and animals .
 • Syse, Karen Lykke (2020). Maten som en lokal brikke i et stort globalt spill: Hvordan kan individuelle valg og kollektive føringer påvirke jordas fremtid?
 • Syse, Karen Lykke (2020). Key Note lecture: From farm slaughter to industrial slaughter in Norway 1870-2015: Environmental impacts and cultural change.
 • Syse, Karen Lykke (2020). How the animal left the shops:Buying meat in Norway 1920-2020. Environmental impacts and cultural change .
 • Syse, Karen Lykke (2020). Mat opp gjennom historien i podcasten Norgeshistorie– Fra steinalderen til i dag. Fortalt av fagfolk. [Radio]. Universitetet i Oslo.
 • Syse, Karen Lykke (2020). En grisehistorie. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Syse, Karen Lykke (2020). Venn eller Fiende? [Avis]. Klassekampen.
 • Syse, Karen Lykke (2019). Avstanden mellom dyr og kjøtt Bak maten - en podcast om bærekraft. [Radio]. Landbruk.no.
 • Syse, Karen Lykke (2019). Understanding the nature of the native: A quest for authenticity in Norwegian landscapes.
 • Bjørkdahl, Kristian & Syse, Karen V Lykke (2019). Bullshit om gris. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke & Endreson, Thorunn Gullaksen (2018). Kamp om intensjonsrommet, Karlsvik? Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 29–29.
 • Syse, Karen V Lykke (2018). NRK Verdibørsen:Må vi lære oss å se naturen på en ny måte for å redde den? [Radio]. NRK.
 • Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke & Endreson, Thorunn Gullaksen (2017). Ut av klima-melankolien! Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 22–23.
 • Syse, Karen V Lykke & Kildal, Charlotte L (2017). Forsvaret ville innføre kjøttfrie mandager. Tiltaket ble stoppet av det de selv kaller «machokultur». [Avis]. Aftenposten.
 • Holsten, Hilde Hartmann; Kildal, Charlotte L & Syse, Karen V Lykke (2017). Why Norwegian soldiers didn't approve of 'Meat free Monday'. [Internett]. ScienceNordic.
 • Syse, Karen Lykke (2016). Smak som skjærer i hjertet. Nationen. ISSN 0805-3782. s. 18–21.
 • Syse, Karen V Lykke (2016). Kjøtt er blitt en ingrediens. NRK P2 Ekko 14.03. 2016. [Radio]. NRK P2 Ekko.
 • Syse, Karen Lykke & Mueller, Martin Lee (2015). Introduction. I Syse, Karen V Lykke & Mueller, Martin Lee (Red.), Sustainable Consumption and the Good Life. Routledge. ISSN 978-1138013001. s. 1–6.
 • Syse, Karen V Lykke (2015). Levende landskap: Landskap for mange sanser. [TV]. NRK1.
 • Syse, Karen V Lykke & Olsen, Jon Anstein (2015). Den sjette utryddelsen. Mime Forlag. ISSN 978-82-93441-02-1.
 • Syse, Karen V Lykke & Bjørkdahl, Kristian (2015). Kjøttet og døden. Utflukt. ISSN 0804-9327. 1, s. 8–25.
 • Syse, Karen V Lykke & Mueller, Martin Lee (2015). Introduction to Sustainability and the Good Life. I Syse, Karen V Lykke & Mueller, Martin Lee (Red.), Sustainable Consumption and the Good Life. Routledge. ISSN 978-1138013001. s. 1–6.
 • Syse, Karen V Lykke (2014). Naming Nature.
 • Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke & Endreson, Thorunn (2013). Skitt og kanel i kjøkkenhagen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Syse, Karen V Lykke (2013). Vann- og snøscooterstøy - en trussel mot livsverdier? [Radio]. NRK P2, Verdibørsen.
 • Syse, Karen V Lykke (2013). Om skogsarbeiderne og forholdet til naturen. [Radio]. NRK P2, Ekko.
 • Bjørkdahl, Kristian; Syse, Karen V Lykke & Endreson, Thorunn (2012). Selvdyrking er selvdyrking. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 20–21.
 • Syse, Karen V Lykke (2011). Landscapes as Material Culture in Flux: Creating Museums and Interpreting Historical Landscapes.
 • Syse, Karen V Lykke (2011). Approaching environmental management and policy issues from a humanistic perspective.
 • Syse, Karen V Lykke (2011). Trees and nationhood in Norway and Scotland.
 • Syse, Karen V Lykke (2011). Fra lende til landskap: En kulturhistorie om konflikt og konsensus i Argyll 1945-2005.
 • Syse, Karen V Lykke (2011). Water, Modernity and Leisure; Using the River in Early Modern England.
 • Syse, Karen V Lykke (2011). Makt og avmakt i kultur- og miljøforvaltningen.
 • Syse, Karen V Lykke (2010). Introduction and Welcome to the Green Oslo Symposium.
 • Syse, Karen V Lykke (2010). Celtic Cultural Perspectives on Ecological Wisdom.
 • Syse, Karen V Lykke (2010). Jakt, fiske og friluftsliv på Svalbard.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). Counter Natures: Histories and Ideologies of Nature in Argyll.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). Stalking the Stag: Hunting for Nostalgia in Scotland.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). Methodological and theoretical challenges in the investigation of animals in cultural history.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). Fluid approaches to History: The river as an arena for leisure and pleasure in Early Modern England.
 • Syse, Karen V Lykke & Bjørkdahl, Kristian (2009). Making Meat a Mystery.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). Botanikk, retorikk og romantikk: Landskapet som arena for konflikt og konsensus.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). The river as an arena for leisure and pleasure in Early Modern England.
 • Syse, Karen V Lykke (2008). Heather in Hordaland.
 • Syse, Karen V Lykke (2007). Etnografiske erfaringer fra Norge og Skottland i et miljøperspektiv.
 • Syse, Karen V Lykke (2007). Fra Skog i Nordmarka til Sommerfugler i Argyll - miljøkonflikter i Norge og Skottland.
 • Syse, Karen Victoria (2006). Who cares about butterflies?
 • Syse, Karen Victoria (2006). Gavin Maxwell, The Lonely Naturalist.
 • Syse, Karen Victoria (2004). Lyngheiens retorikk, estetikk og romantikk. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Syse, Karen Victoria (2004). Moving about; qualitative methodologies of landscape research.
 • Syse, Karen Victoria (2004). Frykten for det fremmede; Kulturelle utfordringer rundt introduksjon av fremmede arter.
 • Syse, Karen V Lykke (2020). Lokal økologisk kunnskap og naturvitenskap innen forvaltning av Svalbardrøye (RIS-ID 10726) Sluttrapport til Svalbards Miljøvernfond. Universitetet i Oslo/Svalbards miljøfond.
 • Syse, Karen V Lykke (2010). Svalbardrøye som utgangspunkt for å forstå miljøforvaltningskonflikter på Svalbard. Svalbards Miljøfond ved Sysselmannen på Svalbard.
 • Syse, Karen V Lykke (2009). From land use to landscape: A cultural history of conflict and consensus in Argyll. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2011 14:42 - Sist endret 27. sep. 2022 13:26

Prosjekter