English version of this page

Navigasjonsteknologier og forståelser av sted, 1800-2020

Vi forsker på navigasjon og vårt forhold til naturen.

Om prosjektet

Vår steddsans er under press i en digital hverdag. Nye teknologier, som GPS, har ført oss lengre unna naturen. Du har sikkert hørt historiene om sjåfører som ukritisk følger GPS-ens forslag, stikk i strid mot sine egne og bedre vurderinger. GPS-stemmen fører dem ned i elva, mot kjøreretningen i enveisgater, langs forlatte skogsstier, eller ut på villspor i ørkenen.

Blir vi dummere når teknologien rundt oss blir smartere?

Samtidig som navigasjonsteknologi ser ut til å endre hva det vil si å være menneske, har det oppstått en teknologidrevet moralsk panikk som er ganske lik den historikere tidligere har sett rundt nye teknologier. Gjennom historieforskning, vil dette prosjektet vurdere dagens påstander om påvirkningen som lokasjonsteknologier har på mennesker stedssans.

Karen Lykke Syse skal forske på hvordan turister og fjellvandrere siden 1800-tallet har navigert og blitt kjent med naturlandskap ved bruk av ulike teknologier.

Doktorgradsprosjekt

I doktorgradsprosjektet vil Erica Colman-Denstad se på forholdet mellom kartlegging og strukturering av landskap, og hvordan man har beskrevet og navigert dem.

Finansiering

Forskningsrådet. FRIHUMSAM-programmet. Prosjekt nr 287969.

Samarbeidspartnere

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Syse, Karen Lykke (2021). Hooves and feet, places and paths: Consensuality in Past and Present Norwegian Landscapes.
  • Colman-Denstad, Erica (2021). Breaking norms of caution: technology and agency in wild places.
  • Syse, Karen Lykke (2021). Hooves, feet and paths.
  • Syse, Karen Lykke (2021). Menneskers og dyrs vandringer i et kulturhistorisk perspektiv.
  • Jørgensen, Finn Arne (2020). Bilen og hytta - en kjærlighetshistorie.
  • Jørgensen, Finn Arne & Fojuth, Marie-Theres (2020). Stedsansen - en samtale om teknologiene mellom hjernen og verden.
  • Fojuth, Marie-Theres (2020). Bilturisten i fjordlandskapet: Om å være hjemme i den store naturen.
  • Fojuth, Marie-Theres (2020). Fridtjof Nansen: En ferd til Spitsbergen 1920.
  • Jørgensen, Finn Arne (2019). Blir veien til mens man går? Stedssansen i en teknologisk tid.
  • Jørgensen, Finn Arne (2019). Wayfinding, environment, and technology.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. jan. 2019 16:38 - Sist endret 27. nov. 2020 16:22