English version of this page

Navigasjonsteknologier og forståelser av sted, 1800-2020

Vi forsker på navigasjon og vårt forhold til naturen.

Om prosjektet

Vår steddsans er under press i en digital hverdag. Nye teknologier, som GPS, har ført oss lengre unna naturen. Du har sikkert hørt historiene om sjåfører som ukritisk følger GPS-ens forslag, stikk i strid mot sine egne og bedre vurderinger. GPS-stemmen fører dem ned i elva, mot kjøreretningen i enveisgater, langs forlatte skogsstier, eller ut på villspor i ørkenen.

Blir vi dummere når teknologien rundt oss blir smartere?

Samtidig som navigasjonsteknologi ser ut til å endre hva det vil si å være menneske, har det oppstått en teknologidrevet moralsk panikk som er ganske lik den historikere tidligere har sett rundt nye teknologier. Gjennom historieforskning, vil dette prosjektet vurdere dagens påstander om påvirkningen som lokasjonsteknologier har på mennesker stedssans.

Karen Lykke Syse skal forske på hvordan turister og fjellvandrere siden 1800-tallet har navigert og blitt kjent med naturlandskap ved bruk av ulike teknologier.

Doktorgradsprosjekt

I doktorgradsprosjektet vil Erica Colman-Denstad se på forholdet mellom kartlegging og strukturering av landskap, og hvordan man har beskrevet og navigert dem.

Finansiering

Forskningsrådet. FRIHUMSAM-programmet. Prosjekt nr 287969.

Samarbeidspartnere

Publikasjoner

 • Jørgensen, Finn Arne (2022). Walking and Worlding : Trails as Storylines in Video Games. I Svensson, Daniel; Saltzman, Katarina & Sörlin, Sverker (Red.), Pathways : Exploring the routes of a movement heritage. White Horse Press. ISSN 9781912186600. s. 186–200. doi: 10.3197/63787710662654.ch09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Coulter, Kimberly; Hardenberg, Wilko Graf von & Jørgensen, Finn Arne (2022). Spaces : What’s at stake in their digital public histories? I Noiret, Serge; Tebeau, Mark & Gerben, Zaagsma (Red.), Handbook of digital public history. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110439229. s. 223–233. doi: 10.1515/9783110430295-019.
 • Jørgensen, Finn Arne (2022). The Armchair Traveller's Guide to Digital Environmental Humanities. I Travis, Charles; Dixon, Deborah P.; Bergmann, Luke; Legg, Robert & Crampsie, Arlene (Red.), Routledge Handbook of the Digital Environmental Humanities. Routledge. ISSN 9780367536633. s. 40–55.
 • Fojuth, Marie-Theres (2021). Northwards: How Norway became a destination for German car tourism, 1920s–1960s. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. doi: 10.1080/03468755.2021.1950048. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fojuth, Marie-Theres (2020). Mapped railway dreams, geographical knowledge and the Norwegian Parliament, 1845–1908. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. doi: 10.1080/00291951.2020.1851756.

Se alle arbeider i Cristin

 • Syse, Karen Lykke (2021). Hooves, feet and paths.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Hooves and feet, places and paths: Consensuality in Past and Present Norwegian Landscapes.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Menneskers og dyrs vandringer i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Colman-Denstad, Erica (2021). Breaking norms of caution: technology and agency in wild places.
 • Fojuth, Marie-Theres (2020). Fridtjof Nansen: En ferd til Spitsbergen 1920.
 • Fojuth, Marie-Theres (2020). Bilturisten i fjordlandskapet: Om å være hjemme i den store naturen.
 • Jørgensen, Finn Arne & Fojuth, Marie-Theres (2020). Stedsansen - en samtale om teknologiene mellom hjernen og verden.
 • Jørgensen, Finn Arne (2020). Bilen og hytta - en kjærlighetshistorie.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Blir veien til mens man går? Stedssansen i en teknologisk tid.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Wayfinding, environment, and technology.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. jan. 2019 16:38 - Sist endret 27. nov. 2020 16:22